Browse

陳珍玲

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳珍玲Chen ZhenlingGiven Name (名)Chinesepreferred Name
珍玲ZhenlingPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
ZhenOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 774
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 3 - Author
婦女要聞fu nu yao wenWomen's Important News
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 5 - Author
給姊妹們gei zi mei menNote to (Elder and Younger) Sisters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 5 - Author
覺得有趣嗎?jue de you qu ma?Do you think Linglong is interesting?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 6 - Editor
男子的玩意兒nan zi de wan yi erMen's plaything
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 3 - Editor
別急急地跨出校門bie ji ji de kua chu xiao menDon't be in a rush to leave school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 3 - Author
給姊妹們Gei zi mei menTo (Elder and Younger) Sisters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 8, 9 - Author
男子婚後愛情冷談的原因及補救nan zi hun hou ai qing leng dan de yuan yin ji bu jiuThe reasons why man gets cold after marriage and its remedy
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 3 - Editor
不適當的體格bu shi dang de ti geImproper physique
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 3 - Author
給姊妹們Gei zi mei menTo our sisters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 10 - Author
電報dian baoTelegrams
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 3 - Author
給姊妹們Gei zi mei menTo sisters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 3 - Author
母親紀念日mu qin ji nian riMother's Day
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 3 - Author
婦女列席國議應有表決權fu nu lie xi guo yi ying you biao jue quanWomen attending as nonvoting delegates should be entitled with the right to vote
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 3 - Author
給姐妹們gei jie mei menTo (my) sisters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 10 - Author
爲什麽兩峯不高wei shen me liang feng bu gaoWhy are your breasts not big (enough)?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 10, 11 - Author
同別位男友出去tong bie wei nan you chu quHanging out with another male friend
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 10 - Author
可厭的大腿ke yan de da tuiFed up with my thighs (my disgusting thighs)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 10 - Author
傷風後的紅鼻子shang feng hou de hong bi ziA red nose after catching a cold
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 11 - Author
眼眶四週的白點yan kuang si zhou de bai dianWhite dots around eyes
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 12, 13 - Author
爲什麽要猜疑wei shen me yao cai yiWhy be suspicious?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 3 - Editor
我已覺悟了!wo yi jue wu leI am already aware of it
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 4, 5 - Editor
外祖父當錯了情人wai zu fu dang cuo le qing renGrandfather was mistaken as a lover
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 5 - Editor
最新發明的“人造人”zui jin fa ming de ren zao renThe newest invented "artificial human"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 6, 7 - Editor
女子教育不普及的原因nu zi jiao yu bu pu ji de yuan yinThe reasons why female education was (is) not widespread
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 10 - Editor
當心中學男生dang xin zhong xue nan shengBeware of schoolboys
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 3, 4 - Editor
女店員(未完)nu dian yuan (wei wan)Shopgirls (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 5, 6, 7 - Editor
街頭巷口的談話jie tou xiang kou de tan huaConversation in street corners
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 7, 8 - Editor
環境與青年huan jin yu qing nianEnvironment and the youth
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 8, 9 - Editor
摩登少女的人生觀mo deng shao nu de ren sheng guanModern Girls' outlook on life
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 10 - Editor
湯婆子(暖瓶)名稱的來歷:原來還含著男女不平等的意味tang po zi (nuan ping) ming cheng de lai li: yuan lai hai han zhe nan nu bu ping deng de yi weiThe origin of the name "Woman of soup (thermos flask)": it also implicates inequality between men and women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 12, 13 - Editor
解決女子最怕的問題jie jue nu zi zui pa de wen tiSolving problems women are most concerned about
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 3, 4, 5 - Editor
擁護王伯群夫人保志甯的婚姻yong hu Wang bai qun fu ren bao zhi ning de hun yinSupporting the marriage of Bao Zhining, the wife of Wang Boqun
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 8, 9 - Editor
寄語今日男學生ji yu jin ri nan xue shengSome words for today's male students
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 10 - Editor
證實謠諑zheng shi yao zhuoConfirming the slander
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 12, 13 - Editor
我已三十歲了wo yi san shi sui leI am already thirty years old
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 3, 4 - Editor
男子的心田nan zi de xin tianMen's hearts
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 5, 6 - Editor
貢獻給童貞女的話(未完)gong xian gei tong zhen nu de hua (wei wan)Words devoted to virgins (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 7, 8 - Editor
戀愛的三步驟:攻擊自由戀愛之原因lian ai de san bu zhou: gong ji zi you lian ai zhi yuan yinThree steps of love: the reasons for attacking the freedom of love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 9 - Editor
夏季新裝xia ji xin zhuangNew summer fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 10 - Editor
蘇州姊妹的夏裝Suzhou zi mei de xia zhuangSummer fashion of women in Suzhou
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 12, 13, 14 - Editor
卷髮的美:怎樣保護頭髮juan fa de mei: zen yang bao hu tou faBeauty of curly hair: how to protect your hair
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 4, 5, 6 - Editor
勇敢地跳出肉欲的圈子yong gan de tiao chu rou yu de yuan ziJumping bravely out of the circle of sensual pleasures
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 7 - Editor
所謂男子的愛(未完)suo wei nan zi de ai (wei wan)The so-called love of men (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 8, 9, 10, 13 - Author
她與他都是我的朋友ta yu ta dou shi wo de peng youShe and he are both my friends
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 3 - Editor
不要眼熱男子的支票bu yao yan re nan zi de zhi piaoDon't covet men's cheques
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 4, 5 - Editor
空心的大少爺kong xin de da shao yeThe hollow rich young man
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 6 - Editor
養活問題yang huo wen tiThe question of supporting
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 6, 7 - Editor
請問現代的父母們這是男女平等嗎qing wen xian dai de fu mu men zhe shi nan nu ping deng maExcuse me modern parents, is this gender equality?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 8 - Editor
我們需要虔誠的愛wo men xu yao qian cheng de aiWe need sincere love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 9 - Editor
夏季新裝xia ji xin zhuangNew summer fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 10 - Editor
消夏良地xiao xia liang diGood places for alleviating summer heat
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 13, 14 - Editor
婦女案件之評述 — 貧女子之失身fu nu an jian zhi ping shu: pin nu zi zhi shi shenCommentaries on cases related to women: a poor woman's loss of virginity
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 15 - Editor
所謂男子的愛(續)suo wei nan zi de ai (xu)The so called men's love (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 3 - Author
珍玲之言Zhenling zhi yanZhenling's words
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 3, 4 - Editor
安慰失戀女子的一封信an wei shi lian nu zi de yi feng xinA letter comforting women who are disappointed in love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 5, 6 - Editor
新舊派各有長處xin jiu pai ge you chang chuBoth the new group and the old group have their own advantages
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 6, 7 - Editor
抵抗男子淫欲的辦法di kang nan zi yin yu de ban faThe way of resisting men's desire
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 7, 8, 9 - Editor
如何解決 — 愛慕遠方的男子ru he jie jue — ai mu yuan fang de nan ziHow to solve (this problem) - adoring a man faraway
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 13, 14, 15 - Editor
不堪入耳的醜聞,獸性的任振南案bu kan ru er de chou wen, shou xing de Ren Zhennan anA scandal intolerant to the ear, the case of the violent Ren Zhennan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 3 - Author
珍玲之言Zhenling zhi yanZhenling's words
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 3, 4, 5, 6 - Editor
懸賞徵文第一名揭曉 — 別開生面消夏良法xuan shang zheng wen di yi ming jie xiao — bie kai sheng mian xiao xia lang faThe first-place winner in our prize essay contest made known - a good and novel method of alleviating summer heat
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 6 - Editor
滬大今夏畢業生芳訊Hu da jin xia bi ye shen fang xunAromatic news about graduates from Shanghai University in this summer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 6, 7 - Editor
真愛的力量zhen ai de li liangThe Power of true love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 7, 8, 9 - Editor
怎樣對付濫投情書的男子zen yang dui fu wen tou qing shu de nan ziHow to cope with men who send random love letters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 10 - Editor
謁金門(辛未仲夏遊木凟嚴園)、遊兆豐園ye jin men (xin wei shen xia you mu du yan yuan), you zhao feng yuan A visit to golden gate (a visit to Yan garden in Mudu (town) in midsummer of 1931), a visit to Zhaofeng garden
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 13, 14 - Editor
婦女案件之評述:女大不嫁是誰之過fu nu an jian zhi ping shu: nu da bu jia shi shei zhi guoCommentaries on cases related to women: who should be blamed if a woman of age has not been married yet
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 14, 15 - Editor
美國女學生選擇男子的標準(待續)Meiguo nu xue sheng xuan ze nan zi de biao zhun (dai xu)The criteria of American female students for choosing a man (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 3, 4, 5 - Editor
給少女們的一封信gei shao nu men de yi feng xinA letter to maidens
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 6, 7 - Author
玲瓏短訊Linglong duan xunLinglong flash news
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 9 - Editor
夏季新裝xia ji xin zhuangNew summer fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 38 - Author
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 3 - Author
[No title][No title][No title]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 6, 7 - Editor
現代女子的危險xian dai nu zi de wei xianThe danger of modern women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 9 - Editor
夏季新裝(五)xia ji xin zhuang (wu)New summer fasion (5)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 10 - Editor
怎樣做一個新女性zen yang zuo yi ge xin nu xingHow to be[come] a new woman
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 13 - Editor
如何解決 — 如何為年青寡婦謀幸福ru he jie jue — ru he wei nian qing gua fu mou xing fuHow to solve (this problem) - how to seek happiness for young widows
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 3, 4, 5 - Editor
努力向事業的途徑走去!nu li xiang shi ye de tu jing zou quStriving for moving towards the direction of having a career
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 5 - Editor
新四德xin si deThe new "four virtues"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 6, 7, 8 - Editor
家庭寶鑒(未完)jia ting bao jian (wei wan)Precious lessons for families (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 10 - Editor
姊妹們,當心危險!!jie mei men dang xin wei xian!Sisters, be aware of danger!!
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 38 - Editor
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 3, 4, 5 - Editor
“女招待”“活招牌”nu zhao dai huo zhao pai"Waitress": "a living signboard"?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 6, 7 - Author
家庭寶鑒(續)jia ting bao jian (xu)Precious lessons for families (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 10 - Editor
現代叢話xian dai cong huaColleted remarks in nowadays
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 38 - Author
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 9 - Editor
夜禮服ye li fuEvening dress
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 38 - Author
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 3, 4, 5 - Editor
愛之道ai zhi daoThe way of love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 6, 7, 8 - Editor
結婚是戀愛的墳墓?jie hun shi lian ai de fen muIs marriage the tomb of love?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 8 - Editor
這也算女子職業嗎?zhe ye suan nu zi zhi ye ma?Can this be counted as a kind of female profession?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 3, 4, 5, 6 - Editor
女健兒身手驚人 — 二八少女嶄露頭角, 壓倒女同胞一洗積弱弊nu jian er shen shou jing ren — er ba shao nu zhan lu tou jiao, ya dao nu tong bao yi xi ji ruo biThose female athletes are amazingly skillful - a sixteen-year-old girl stands out conspicuously, overwhelming other female fellows and wiping out the humiliation of accumulated weakness
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 7, 8 - Editor
無恥之徒wu chi zhi tuThe unscrupulous
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 9 - Editor
大麻瘋da ma fengLeprosy
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 3, 4 - Editor
國難鳥瞰:前因後果guo nan niao kan: qian yin hou guoThe bird's eye view of national calamity: causes and effects
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 4, 5 - Editor
國難鳥瞰:日本暴行的遠因guo nan niao kan: Riben bao xing de yuan yinThe bird's eye view of national calamity: remote causes of the Japanese atrocity
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 5 - Editor
國難鳥瞰: 日本暴行的近因guo nan niao kan: Riben bao xing de jin yinThe bird's eye view of national calamity: immediate causes of the Japanese atrocity
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 17 - Author
離婚 ... 爭產li hun ... zheng chanDivorce...fighting for properties
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 3, 4, 5 - Editor
我們的救國責任:宣傳上的責任、研究的責任、經濟上的責任、職業上的責任wo men de jiu guo ze ren: xuan bo shang de ze ren, yan jiu de ze ren, jing ji shang de ze ren, zhi ye shang de ze ren Our responsibilities to save the country: responsibility in propaganda, responsibility in research, responsibility in economy, responsibility in work
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 3, 4 - Editor
國事簡報:甯粵合作、蔣主席宣言、外長人選未定、暴日得寸進尺guo shi jian bao: ning yue he zuo, Jiang zhu xi xuan yan, wai zhang ren xuan wei ding, bao ri de cun jin chiBrief report on national affairs: Nanjing and Guangzhou will cooperate, President Jiang made a declaration, the candidate for Foreign Minister has not been decided yet, cruel Japanese are not satisfied with small gains
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 5, 6 - Editor
我為什麼要出嫁 - 為了他的眸子; 為了他的虛名wo wei shen me yao chu jia? wei le ta de mou zi, wei le ta de xu ming?Why did I get married? For his eyes. For his inflated reputation
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 7, 8 - Editor
家庭的組織與維持jia ting de zu zhi yu wei chiThe organization and maintenance of a family
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 8 - Editor
玩具wan juToys
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 9, 10 - Editor
被蹂躪後的自述bei rou lin hou de zi shuThe self-narrative after having been maltreated
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 13 - Editor
婚姻的難題hun yin de nan tiDifficult problems of marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 14, 15 - Editor
結婚的條件jie hun de tiao jianPrerequisites for getting married
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 3, 4 - Editor
為摩登少女進一言:一個女子的經驗談wei mo deng shao nu jin yi yan: yi ge nu zi de jing yan tanA piece of advice for modern girls: experience talk of a woman
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 4 - Editor
男子的變態nan zi de bian taiMen's attitude change
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 5 - Editor
男子的怕羞nan zi de pa xiuMen's coyness
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 6, 7, 8 - Editor
他為什麼愛我?ta wei shen me ai wo?Why does he love me?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 8 - Editor
愛情的燃料ai qing de ran liaoFuel for love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 9 - Editor
家庭的組織與維持(續)jia ting de zu zhi yu wei chi (xu)Family organization and family maintenance
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 9 - Author
雋語juan yuEpigram
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 9 - Editor
雋語juan yuEpigram
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 10 - Editor
怎樣吸引別人zen yang xi yin bie renHow to attract other people?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 10 - Editor
電車中速記dian che zhong su jiShorthand in the tram
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 13, 14 - Editor
摩登女子的問題mo deng nu zi de wen tiProblem of modern women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 14 - Editor
相夫要訣xiang fu yao jueTips for finding a good husband
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 3, 4 - Author
全國女生應加入義勇軍quan guo nu sheng yin jia ru yi yong junFemale students throughout the country should join the army of volunteers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 3, 4 - Editor
全國女生應加入義勇軍quan guo nu sheng yin jia ru yi yong junFemale students throughout the country should join the army of volunteers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 4 - Editor
我為什麼要出嫁 - 要離開家庭wo wei shen mu yao chu jia - yao li kai jia tingWhy do I get married? To leave home.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 5, 6 - Editor
擇偶的條件ze ou de tiao jianPrerequisites for choosing a spouse
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 7, 8 - Editor
妻與夫qi yu fuWife and husband
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 9, 10 - Editor
下層的婦女xia ceng de fu nuWomen of the lower class
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 10 - Editor
陷阱xian jingTrap
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 12 - Editor
圍巾與長旗袍wei jin yu chang qi paoScarf and long cheongsam
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 13 - Editor
女子與軍事訓練nu zi yu jun shi xun lianWomen and military training
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 10 - Author
求婚qiu hunProposal
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 3, 4, 5 - Editor
摩登女子出嫁難Mo deng nu zi chu jia nanIt is hard for modern women to get married
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 8 - Author
遲暮chi muLate dusk
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 3, 4 - Editor
難道救國也分界限嗎Nan dao jiu guo ye fen jie xian maCould it be said that there is a dividing line when it comes to the issue of saving the country
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 10 - Author
讀者呼聲Du zhe fu shengReaders' voice
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 3, 4 - Editor
中國不能戰勝日本嗎zhong guo bu neng zhan sheng ri ben maCan't China defeat Japan?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 8 - mentioned in article
來函lai hanAn incoming letter
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 3, 4, 5 - Editor
愛情的破產ai qing de po chanThe bankruptcy of love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 10 - Author
讀者呼聲du zhe hu shengReaders' voice
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 9 - Editor
幾個要人對於結婚的見解ji ge yao ren dui yu jie hun de jian jieSeveral important personages' opinions on marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 11 - Editor
解答疑難jie da yi nanDoubts, difficulties and solutions
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 11 - Author
一個中學女子的痛苦yi ge zhong xue nu zi de tong kuPains of a middle school girl
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 11 - mentioned in article
一個中學女子的痛苦yi ge zhong xue nu zi de tong kuPains of a middle school girl
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 40 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor´s Note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 10 - Editor
解答疑難jie da yi nanDoubts, difficulties and solutions
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 10, 11 - Author
我要走哪一條路wo yao zou na yi tiao luWhich way should I go
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 10, 11 - Editor
我要走哪一條路wo yao zou na yi tiao luWhich way should I go
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 10, 11 - mentioned in article
我要走哪一條路wo yao zou na yi tiao luWhich way should I go
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 12 - Author
婚姻難題hun yin nan tiA ticklish problem about marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 12 - Editor
婚姻難題hun yin nan tiA ticklish problem about marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 12 - mentioned in article
婚姻難題hun yin nan tiA ticklish problem about marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 3, 4 - Editor
怎樣維持婚後的愛情zen yang wei chi hun hou de ai qinghow to keep the romance after marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 11 - Author
解答疑難jie da yi nanDoubts, difficulties and solutions
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 41 - Author
拚圖遊戲pin tu you xiPuzzle game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 11 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 11 - Author
沒有男友的同學,忌妒我!破壞我!mei you nan you de tong xue, ji du wo! po huai wo!Classmates who do not have a boyfriend are jealous of me and jeopardize me
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 11 - Editor
沒有男友的同學,忌妒我!破壞我!mei you nan you de tong xue, ji du wo! po huai wo!Classmates who do not have a boyfriend are jealous of me and jeopardize me
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 11 - mentioned in article
沒有男友的同學,忌妒我!破壞我!mei you nan you de tong xue, ji du wo! po huai wo!Classmates who do not have a boyfriend are jealous of me and jeopardize me
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 12 - mentioned in article
怎樣使不愛我的人愛我zen yang shi bu ai wo de ren ai woHow to make the one who doesn't love me to love me
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 18 - Editor
讀者呼聲du zhe hu shengReaders' voice
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 18 - Editor
慕爾堂是妓校嗎?mu er tang shi ji xiao ma?Is Muertang a school for prostitutes?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 18 - mentioned in article
慕爾堂是妓校嗎?mu er tang shi ji xiao ma?Is Muertang a school for prostitutes?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 11 - Author
解答疑難jie da yi nanDoubts, difficulties and solutions
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 10 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 10 - Author
陸小姐手段真辣Lu xiao jie shou duan zhen laThe ruthless method of Miss Lu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 10 - Editor
陸小姐手段真辣Lu xiao jie shou duan zhen laThe ruthless method of Miss Lu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 10 - mentioned in article
陸小姐手段真辣Lu xiao jie shou duan zhen laThe ruthless method of Miss Lu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 11 - Author
不要因窮而失足bu yao yin qiong er shi zuDon't take the false step because of poverty
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 11 - Editor
不要因窮而失足bu yao yin qiong er shi zuDon't take the false step because of poverty
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 11 - mentioned in article
不要因窮而失足bu yao yin qiong er shi zuDon't take the false step because of poverty
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 12 - Author
親夫婦明算賬qin fu fu ming suan zhangEven reckoning makes long marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 12 - Editor
親夫婦明算賬qin fu fu ming suan zhangEven reckoning makes long marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 12 - mentioned in article
親夫婦明算賬qin fu fu ming suan zhangEven reckoning makes long marriage
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 10 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 10, 11 - Author
我要奪回我底愛人wo yao duo hui wo di ai renI want to get my beloved one back
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 10, 11 - Editor
我要奪回我底愛人wo yao duo hui wo di ai renI want to get my beloved one back
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 10, 11 - mentioned in caption
我要奪回我底愛人wo yao duo hui wo di ai renI want to get my beloved one back
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 11 - Author
要不要告訴他yao bu yao gao su taShould I tell him or not
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 11 - Editor
要不要告訴他yao bu yao gao su taShould I tell him or not
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 11 - mentioned in caption
要不要告訴他yao bu yao gao su taShould I tell him or not
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 10 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 10 - Author
捨不得老母親she bu de lao mu qinI can not leave my mother behind
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 10 - Editor
捨不得老母親she bu de lao mu qinI can not leave my mother behind
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 10 - mentioned in article
捨不得老母親she bu de lao mu qinI can not leave my mother behind
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 11 - Author
我要做女看護wo yao zuo nu kan huI want to be a nurse
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 11 - Editor
我要做女看護wo yao zuo nu kan huI want to be a nurse
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 11 - mentioned in article
我要做女看護wo yao zuo nu kan huI want to be a nurse
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 9 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 9, 10 - Author
不能忘卻負心郎bu neng wang que fu xin langI can not forget my heart breaker
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 9, 10 - Editor
不能忘卻負心郎bu neng wang que fu xin langI can not forget my heart breaker
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 9, 10 - mentioned in article
不能忘卻負心郎bu neng wang que fu xin langI can not forget my heart breaker
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 11, 12 - Author
童養媳的問題tong yang xi de wen tiThe problem of a child bride
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 11, 12 - Editor
童養媳的問題tong yang xi de wen tiThe problem of a child bride
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 11, 12 - mentioned in article
童養媳的問題tong yang xi de wen tiThe problem of a child bride
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 10 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 10, 11 - Author
莫名其妙mo ming qi miaoAt a loss
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 10, 11 - Editor
莫名其妙mo ming qi miaoAt a loss
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 10, 11 - mentioned in article
莫名其妙mo ming qi miaoAt a loss
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 11 - Author
再醮是否罪惡?zai jiao shi fou zui e?Is it evil to get married again?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 11 - Editor
再醮是否罪惡?zai jiao shi fou zui e?Is it evil to get married again?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 11 - mentioned in article
再醮是否罪惡?zai jiao shi fou zui e?Is it evil to get married again?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 12 - Author
為愛情犧牲前途wei ai qing xi sheng qian tuTo sacrifice one's career for the sake of love
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 12 - Editor
為愛情犧牲前途wei ai qing xi sheng qian tuTo sacrifice one's career for the sake of love
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 12 - mentioned in article
為愛情犧牲前途wei ai qing xi sheng qian tuTo sacrifice one's career for the sake of love
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 11 - Author
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 11 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 11, 12 - Author
怎樣脫離家庭的桎梏?zen yang tuo li jia ting de zhi gu?How to separate oneself from the shackles of family
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 11, 12 - Editor
怎樣脫離家庭的桎梏?zen yang tuo li jia ting de zhi gu?How to separate oneself from the shackles of family
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 11, 12 - mentioned in article
怎樣脫離家庭的桎梏?zen yang tuo li jia ting de zhi gu?How to separate oneself from the shackles of family
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 13 - Author
宣佈奸商罪狀xuan bu jian shang zui zhuangTo announce the crimes of a profiteer
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 13 - Editor
宣佈奸商罪狀xuan bu jian shang zui zhuangTo announce the crimes of a profiteer
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 13 - mentioned in article
宣佈奸商罪狀xuan bu jian shang zui zhuangTo announce the crimes of a profiteer
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 10 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 10 - Author
不務正業的丈夫bu wu zheng ye de zhang fuA husband who doesn't attend to his proper duties
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 10 - Editor
不務正業的丈夫bu wu zheng ye de zhang fuA husband who doesn't attend to his proper duties
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 10 - mentioned in article
不務正業的丈夫bu wu zheng ye de zhang fuA husband who doesn't attend to his proper duties
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 11 - Author
父母代訂婚事fu mu dai ding hun shiMy parents made the marriage decision for me
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 11 - Editor
父母代訂婚事fu mu dai ding hun shiMy parents made the marriage decision for me
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 11 - mentioned in article
父母代訂婚事fu mu dai ding hun shiMy parents made the marriage decision for me
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 3 - Editor
姊妹們的三條金律jie mei men de san tiao jin luThree golden laws of sisters
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 4, 5 - Editor
女子守節問題nu zi shou jie wen tiAbout the preservation of women's chastity
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 5 - Editor
世界各國女子之比較shi jie ge guo nu zi zhi bi jiaoThe comparison of women of different countries in the world
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 6 - Editor
男女教育的平等nan nu jiao yu de ping dengThe equality of men and women in education
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 7 - Editor
S女士的命運S nu shi de ming yunThe destiny of Ms S
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 8 - Editor
空中的女性kong zhong de nu xingWomen in the air
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 8 - Editor
甘地女信徒被捕Gandi nu xin tu bei buA follower of Gandhi was arrested
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 11, 12 - Editor
翁姑強迫離婚weng gu qiang po li hunMy mother-in-law forces us to get divorced
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 12, 13 - Editor
父親反對婚姻自主fu qin fan dui hun yin zi zhuMy father is against the freedom of choosing one's spouse
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 11 - Author
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 11 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 11 - Author
錯過了機會cuo guo le ji huiI missed the chance
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 11 - Editor
錯過了機會cuo guo le ji huiI missed the chance
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 11 - mentioned in article
錯過了機會cuo guo le ji huiI missed the chance
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 12 - Author
同族婚姻問題tong zu hun yin wen tiTo get married between relatives
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 12 - Editor
同族婚姻問題tong zu hun yin wen tiTo get married between relatives
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 12 - mentioned in article
同族婚姻問題tong zu hun yin wen tiTo get married between relatives
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 11 - Author
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 11 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 11, 12 - Author
對付他的侮辱dui fu ta de wu ruHow to deal with his humiliation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 11, 12 - Editor
對付他的侮辱dui fu ta de wu ruHow to deal with his humiliation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 11, 12 - mentioned in article
對付他的侮辱dui fu ta de wu ruHow to deal with his humiliation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 12, 13 - Author
我不能愛他 老小姐的原因wo bu neng ai ta lao xiao jie de yuan yinI can not love him. The reason why some women become spinster
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 12, 13 - Editor
我不能愛他 老小姐的原因wo bu neng ai ta lao xiao jie de yuan yinI can not love him. The reason why some women become spinster
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 12, 13 - mentioned in article
我不能愛他 老小姐的原因wo bu neng ai ta lao xiao jie de yuan yinI can not love him. The reason why some women become spinster
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 11 - Author
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 11 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 11, 12, 13 - Editor
處女的性的苦悶chu nu de xing de ku menThe distress of a virgin about sex
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 11, 12, 13 - mentioned in article
處女的性的苦悶chu nu de xing de ku menThe distress of a virgin about sex
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 13 - Editor
我的求學問題wo de qiu xue wen tiMy problem in relation to attending school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 13 - mentioned in article
我的求學問題wo de qiu xue wen tiMy problem in relation to attending school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 10 - Editor
如何解決ru he jie jueHow to solve this
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 10, 11, 12, 13 - Author
女子隱痛的悽慘呼聲nu zi yin tong de qi can hu shengThe miserable cry of a woman out of secret pain
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 10, 11, 12, 13 - Editor
女子隱痛的悽慘呼聲nu zi yin tong de qi can hu shengThe miserable cry of a woman out of secret pain
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 10, 11, 12, 13 - mentioned in article
女子隱痛的悽慘呼聲nu zi yin tong de qi can hu shengThe miserable cry of a woman out of secret pain
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 19, 20, 21 - Author
舊式婚姻斷送了一生幸福jiu shi hun yin duan song le yi sheng xing fuThe traditional marriage is the tomb of happiness
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 19, 20, 21 - Editor
舊式婚姻斷送了一生幸福jiu shi hun yin duan song le yi sheng xing fuThe traditional marriage is the tomb of happiness
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 19, 20, 21 - mentioned in article
舊式婚姻斷送了一生幸福jiu shi hun yin duan song le yi sheng xing fuThe traditional marriage is the tomb of happiness
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 10, 15, 16 - Editor
買賣式婚姻下的呼聲mai mai shi hun yin xia de hu shengA Victim of a Marriage as Trade
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 10, 15, 16 - mentioned in article
買賣式婚姻下的呼聲mai mai shi hun yin xia de hu shengA Victim of a Marriage as Trade
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 10, 15, 16 - Author
不要誤了一生幸福bu yao wu le yi sheng xing fuDo not miss the happiness for lifetime
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 10, 15, 16 - Editor
不要誤了一生幸福bu yao wu le yi sheng xing fuDo not miss the happiness for lifetime
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 10, 15, 16 - mentioned in article
不要誤了一生幸福bu yao wu le yi sheng xing fuDo not miss the happiness for lifetime
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 15, 16, 17 - Author
愛一位有了妻子的男友ai yi wei you le qi zi de nan youfalling in love with a married man
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 15, 16, 17 - Editor
愛一位有了妻子的男友ai yi wei you le qi zi de nan youfalling in love with a married man
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 15, 16, 17 - mentioned in article
愛一位有了妻子的男友ai yi wei you le qi zi de nan youfalling in love with a married man
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 11, 12 - Author
三年的護士生活san nian de hu shi sheng huothree years working experience as nurse
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 11, 12 - Editor
三年的護士生活san nian de hu shi sheng huothree years working experience as nurse
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 11, 12 - mentioned in article
三年的護士生活san nian de hu shi sheng huothree years working experience as nurse
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 10, 11, 12, 13 - Author
我唯一的處女獻給他wo wei yi de chu nu xian gei tagiving my virginity to him
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 10, 11, 12, 13 - Editor
我唯一的處女獻給他wo wei yi de chu nu xian gei tagiving my virginity to him
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 10, 11, 12, 13 - mentioned in article
我唯一的處女獻給他wo wei yi de chu nu xian gei tagiving my virginity to him
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 38 - Author
漫畫的檢討man hua de jian taoa review on comics
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 14, 15, 16 - Author
還不是結婚的時候hai bu shi jie hun de shi houIt's not the right time to get married
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 14, 15, 16 - Editor
還不是結婚的時候hai bu shi jie hun de shi houIt's not the right time to get married
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 14, 15, 16 - mentioned in article
還不是結婚的時候hai bu shi jie hun de shi houIt's not the right time to get married
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 3, 4, 5 - Author
現代男子對女性美目光之轉移xian dai nan zi dui nu xing mei mu guang zhi zhuan yichangings of the gazes of modern men on women
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 12, 13 - Author
恢復我底青春hui fu wo di qing chunHow Can I Return to Youth
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 12, 12, 13, 13 - Editor
恢復我底青春hui fu wo di qing chunHow Can I Return to Youth
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 16 - Author
愛人拒絕訂婚ai ren ju jue ding hunLover Refused to Betroth
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 16 - mentioned in article
愛人拒絕訂婚ai ren ju jue ding hunLover Refused to Betroth
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 22, 23 - Author
養金魚的經驗談yang jin yu de jing yan tanOn Keeping Goldfish
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 3 - Editor
本期要目ben qi yao muImportant contents of this issue
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 3, 4 - Author
國際聯盟與我國娼妓取締之辦法guo ji lian meng yu wo guo chang ji qu di zhi ban faThe International League and our laws against prostitutions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 14, 14, 15, 15 - Author
父母誤了女兒終身fu mu wu le nu er zhong shenThe parents ruined their daughter's marriage.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 14, 15 - Editor
父母誤了女兒終身fu mu wu le nu er zhong shenThe parents ruined their daughter's marriage.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 16 - Author
求學就職和結婚qiu xue jiu zhi he jie hunStudy, Work, and Marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 16 - Editor
求學就職和結婚qiu xue jiu zhi he jie hunStudy, Work, and Marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 16 - mentioned in article
求學就職和結婚qiu xue jiu zhi he jie hunStudy, Work, and Marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 3 - mentioned in article
本期要目ben qi yao muImportant contents of this issue
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 7, 8 - Editor
理想的丈夫應該怎樣li xiang de zhang fu ying gai ze yangThe Quality of an Ideal Husband
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 9 - Editor
寫給朋友的一封信xie gei peng you de yi feng xinA Letter to a Friend
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 12 - Author
美容顧問: 運動的適宜時間mei rong gu wen : yun dong de shi yi shi jianBeauty Advisor: the best time to exercise
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 12 - Editor
美容顧問: 運動的適宜時間mei rong gu wen : yun dong de shi yi shi jianBeauty Advisor: the best time to exercise
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 14, 15 - mentioned in article
女友對我的疑惑nu you dui wo de yi huoMy Girlfriend's Suspicion towards me
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 15, 16 - Author
他的哥哥也愛我ta de ge ge ye ai woHis Brother also Loves me
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 15, 16 - Editor
他的哥哥也愛我ta de ge ge ye ai woHis Brother also Loves me
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 16 - Author
九十二期的貴刊上曾有過香港男子最不可靠的話,jiu shi er qi de gui kan shang ceng you guo Xianggang nan zi zui bu ke kao de hua,your journal has published some unreliable words of a Hong Kong man on issue 92
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 16 - Editor
九十二期的貴刊上曾有過香港男子最不可靠的話,jiu shi er qi de gui kan shang ceng you guo Xianggang nan zi zui bu ke kao de hua,your journal has published some unreliable words of a Hong Kong man on issue 92
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 19 - Author
西北婦女的現狀xi bei fu nu de xian zhuangThe Life of Women in Northwestern China
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 13, 14 - Author
這是重婚罪嗎?zhe shi chong hun zui ma?Is this bigamy?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 13, 14 - Editor
這是重婚罪嗎?zhe shi chong hun zui ma?Is this bigamy?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 13, 14 - mentioned in article
這是重婚罪嗎?zhe shi chong hun zui ma?Is this bigamy?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 15 - Author
要繼續工作嗎yao ji xu gong zuo maShould I continue working?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 15 - mentioned in article
要繼續工作嗎yao ji xu gong zuo maShould I continue working?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 13, 14, 15, 16 - Author
我的離婚問題wo de li hun wen tiProblems about my Divorce
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 13, 14, 15, 16 - Editor
我的離婚問題wo de li hun wen tiProblems about my Divorce
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 13, 14, 15, 16 - mentioned in article
我的離婚問題wo de li hun wen tiProblems about my Divorce
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 13, 14, 15, 16 - Editor
為子嗣而納妾wei zi si er na qieGetting a concubine in oder to have a son
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 13, 14, 15, 16 - mentioned in article
為子嗣而納妾wei zi si er na qieGetting a concubine in oder to have a son
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 3, 4, 5 - Author
全運會與我國女子之將來quan yun hui yu wo guo nu zi zhi jiang laiNational Games and the future of Chinese Women
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 15, 16, 17, 18 - Editor
苦悶的女同胞gu men de nu tong baoDepressed female compatriots
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 16, 17, 18 - mentioned in article
解決不合意的婚姻jie jue bu he yi de hun yinto solve the unhappy marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 16, 17, 18 - mentioned in caption
解決不合意的婚姻jie jue bu he yi de hun yinto solve the unhappy marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 16, 17, 18 - Author
我的要求自立呼聲wo de yao qiu zi li hu shengmy call for self-reliance
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 16, 17, 18 - Editor
我的要求自立呼聲wo de yao qiu zi li hu shengmy call for self-reliance
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 16, 17, 18 - mentioned in article
我的要求自立呼聲wo de yao qiu zi li hu shengmy call for self-reliance
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 26 - Editor
我的嘴唇太厚wo de zui chun tai houMy lips are too thick
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 47, 48 - mentioned in article
婚後不孕丈夫將討妾hun hou bu yun zhang fu jiang tao qieDue to an infertile marriage the husband demands to take a concubine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 7, page: 5, 6 - Author
中西輝映的女子從軍zhong xi hui ying de nu zi cong jun
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 12, page: 3 - Editor
"玲瓏" 婦女雜誌Linglong fu nu za zhi Linloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 36, 37, 38 -
我們底問題xu wo men di wen tiPreface: Our problems
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 43, 44, 45 -
不知怎样对付他Bu zhi zen yang dui fu taDon't know how to deal with him
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 45, 46, 47 -
同性爱的女子Tong xing ai d nu ziLesbian women
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 47, 48 -
未婚受孕的问题Wei hun shou yun de wen tiAbout premarital pregnancy
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 49 -
月經,受孕Yue jing, shou yunMenstruation, being pregnant
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 23, page: 43, 44, 45 - Author
訂婚後不提結婚ding hun hou bu ti jie hunNot to mention marriage after the engagement
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 23, page: 45, 46, 47, 48 - Author
可否與愛賭博者結婚ke fou yu ai du bo zhe jie hunCan I marry a gambler?
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 23, page: 49, 50 - Author
婚姻與迷信hun yin yu mi xinMarriage and superstition
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 3 - Editor
玲瓏 婦女雜誌Linglong fu nu za zhi Linloon women's magazines
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 31, 32, 33, 34 - Author
序『如何對待男子』xu 『ru he dui dai nan zi 』Foreword of "How should we treat men"
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 43, 44, 45, 46 - Author
怎樣共締白首zen yang gong di bai shou How to get married with the beloved man?
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 46, 47, 48 - Author
為虛榮所誤──嫁老夫之恨wei xu rong suo wu: jia lao fu zhi hen Being punished for vanity: the regret of being married with an old husbnad
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 48, 49, 50 - Author
運動員丈夫之缺憾yun dong yuan zhang fu zhi que hanThe insufficiency of an athletic husbnad
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 50 - Author
答愛英女士da Aiying nu shi The reply for lady Aiying
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 3 - Editor
玲瓏 婦女雜誌Linglong fu nu za zhi Linloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 43, 44, 45 - Author
找尋理想丈夫的困難zhao xun li xiang zhang fu de kun nanThe difficulty of searching for an ideal husband
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 45, 46, 47 - Author
商人重利輕別離shang ren zhong li qing bie li Businessmen rate money above relationships.
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 27, page: 47, 48, 49, 50 - Author
愛情的定則ai qing de ding zeThe rule of love
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 28, page: 3 - Editor
玲瓏 婦女雜誌Linglong fu nu za zhi Linloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 28, page: 43, 44, 45, 46, 47 - Author
婚後一年尚為處女hun hou yi nian shang wei chu nu Being a virgin after married for one year
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 28, page: 48, 49 - Author
貞操觀念的遺毒zhen cao guan nian de yi du The evil legacy of concept on virginity
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 28, page: 50 - Author
如何使面皮白嫩ru he shi mian pi bai nen How to whiten face skin
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 30, page: 3 - Editor
玲瓏 婦女雜誌Linglong fu nu za zhi Linloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 31, page: 42, 43, 44 - Editor
愛河中痛苦的生涯ai he zhong tong ku de sheng yapainful life in the river of love
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 31, page: 44, 45, 46 - Author
乳的畸形發育ru de ji xing fa yugrowth deformation of the breast
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 31, page: 46 - Author
奇異的生理轉變qi yi de sheng li zhuan bianbizarre physiological transformation
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 23, 24 -
怎樣使情人專愛我zen yang shi qing ren zhuan ai woHow to make him only love me
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 24, 25, 26 - Editor
怎樣確定我是處女zen yang que ding wo shi chu nuHow to make sure that I am a virgin
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 26, 27, 28 - Editor
健美的少女有腋毛jian mei de shao nu you ye maoBodybuilding girls have armpit hair
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 32, page: 28, 29 - Editor
敷粉,電燙,染黃髮fu fen, dian tan, ran huang fa Apply face powder, perm hair, go blonde
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 3 - Editor
"玲瓏" 婦女雜誌 "Linglong" fu nu za zhi Linloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 34, page: 3 - Editor
"玲瓏" 婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhiLinloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 34, page: 34, 35 - Author
妙英女士:Miao Ying nu shi:[Dear] Ms. Miao Ying:
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 3 - Editor
"玲瓏" 婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhiLinloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 35, page: 3 - Editor
"玲瓏" 婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhiLinloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
老實的與俏皮的lao shi de yu qiao pi deHonest and attractive
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 34, 35 - mentioned in article
乳部平坦ru bu ping tan[I have] small breasts
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 36, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
讀了表情du le biao qingReading facial expressions
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 3 - Editor
"玲瓏" 婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhiLinloon women's magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 3 - Editor
"玲瓏“婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhiWoman Magazine"Linglong"
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Editor
沉在妬與恨的愛潮裹: 如何對付chen zai du yu hen de ai chao guo: ru he dui fu How to handle jealousy and hatred when falling in love
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
沉在妬與恨的愛潮裹: 如何對付chen zai du yu hen de ai chao guo: ru he dui fu How to handle jealousy and hatred when falling in love
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 35, 36, 37 - Editor
怎樣解除不滿意的婚約zen yang jie chu bu man yi de hun yueHow to get rid of the unsatisfied Engagement
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 35, 36, 37 - mentioned in article
怎樣解除不滿意的婚約zen yang jie chu bu man yi de hun yueHow to get rid of the unsatisfied Engagement
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 37, 38 - Editor
舊家庭氛圍中怎樣求得自由戀愛jiu jia ting fen wei zhong zen yang qiu de zi you lian aiHow to have Freedom to choose the Spouse in the Old Family
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 37, 38 - mentioned in article
舊家庭氛圍中怎樣求得自由戀愛jiu jia ting fen wei zhong zen yang qiu de zi you lian aiHow to have Freedom to choose the Spouse in the Old Family
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 29, 30 - Author
愛情與信仰ai qing yu xin yangLove and belief
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 29, 30 - Editor
愛情與信仰ai qing yu xin yangLove and belief
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 30, 31, 32, 33 - Author
多交男友的女友應該與她絕交嗎duo jiao nan you de nu you ying gai yu ta jue jiao maShould I break off with my friend, when she has many boyfriends?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 30, 31, 32, 33 - Editor
多交男友的女友應該與她絕交嗎duo jiao nan you de nu you ying gai yu ta jue jiao maShould I break off with my friend, when she has many boyfriends?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 33, 34, 35 - Author
跟不相識人結婚gen bu xiang shi ren jie hunMarry a stranger
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 33, 34, 35 - Editor
跟不相識人結婚gen bu xiang shi ren jie hunMarry a stranger
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 35, 36 - Author
三個重要問題san ge zhong yao wen tiThree important questions
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 35, 36 - Editor
三個重要問題san ge zhong yao wen tiThree important questions
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 29, 30 - mentioned in article
我要奪囘我底愛人wo yao duo hui wo di ai renI will retake my lover.
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 31, 32 - mentioned in article
他爱上别人了吧ta ai shang bie ren le baMaybe he has loved others
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 33, 34 - mentioned in article
跟心爱男子通信gen xin ai nan zi tong xingEpistolizing with the beloved man
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
解决婚姻问题jie jue hun yi wen tiTo solve the problem of marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
妊娠期中丈夫嫖妓染毒ren shen qi zhong zhang fu piao ji ran duThe husband because of whoredom was infected while the wife in gestation period
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 29, 30, 31 - Author
如何得遂自由戀愛Ru he de sui zi you lian ai
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 29, 30, 31 - Editor
如何得遂自由戀愛Ru he de sui zi you lian ai
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
如何得遂自由戀愛Ru he de sui zi you lian ai
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 31, 32, 33 - Author
反對舊制婚姻Fan dui jiu zhi hun yinAgainst marriage of acient system
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 31, 32, 33 - Editor
反對舊制婚姻Fan dui jiu zhi hun yinAgainst marriage of acient system
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
反對舊制婚姻Fan dui jiu zhi hun yinAgainst marriage of acient system
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 33, 34, 35 - Author
強迫婚嫁Qiang po hun jiaForced marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 33, 34, 35 - Editor
強迫婚嫁Qiang po hun jiaForced marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 33, 34, 35 - mentioned in article
強迫婚嫁Qiang po hun jiaForced marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 35, 36 - Author
姨母干涉我的婚事Yi mu gan she wo de hun shiAunt interferes my marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 35, 36 - Editor
姨母干涉我的婚事Yi mu gan she wo de hun shiAunt interferes my marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 35, 36 - mentioned in article
姨母干涉我的婚事Yi mu gan she wo de hun shiAunt interferes my marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 37 - Author
關於面部美容三點Guan yu mian bu mei rong san dianThree points about facial cosmetics
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 37 - Editor
關於面部美容三點Guan yu mian bu mei rong san dianThree points about facial cosmetics
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 37 - mentioned in article
關於面部美容三點Guan yu mian bu mei rong san dianThree points about facial cosmetics
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 31, 32, 33, 34 - Author
願和愛人同住校yuan he ai ren tong zhu xiao
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 31, 32, 33, 34 - Editor
願和愛人同住校yuan he ai ren tong zhu xiao
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
願和愛人同住校yuan he ai ren tong zhu xiao
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 34, 35, 36 - Author
青春少婦的呼喚qing chun shao fu de hu huan
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 34, 35, 36 - Editor
青春少婦的呼喚qing chun shao fu de hu huan
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
青春少婦的呼喚qing chun shao fu de hu huan
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 36, 37 - Author
如何矯正語言不清ru he jiao zheng yu yan bu qing
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 36, 37 - Editor
如何矯正語言不清ru he jiao zheng yu yan bu qing
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 36, 37 - mentioned in article
如何矯正語言不清ru he jiao zheng yu yan bu qing
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 38 - Author
月經多能否妨礙生育yue jing duo neng fou fang ai sheng yuWill too much menstruation hinder the fertility function?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 38 - Editor
月經多能否妨礙生育yue jing duo neng fou fang ai sheng yuWill too much menstruation hinder the fertility function?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 38 - mentioned in article
月經多能否妨礙生育yue jing duo neng fou fang ai sheng yuWill too much menstruation hinder the fertility function?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 29, 30, 31, 32, 33 - Author
十一年夫婦忽閙離婚shi yi nian fu fu hu nao li hunCouple with eleven years marriage divorce suddenly
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 29, 30, 31, 32, 33 - Editor
十一年夫婦忽閙離婚shi yi nian fu fu hu nao li hunCouple with eleven years marriage divorce suddenly
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 29, 30, 31, 32, 33 - mentioned in article
十一年夫婦忽閙離婚shi yi nian fu fu hu nao li hunCouple with eleven years marriage divorce suddenly
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 33, 34, 35, 36 - Author
孀婦不可以再醮嗎?shuang fu bu ke yi zai jiao ma?Can't the widow remarry?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 33, 34, 35, 36 - Editor
孀婦不可以再醮嗎?shuang fu bu ke yi zai jiao ma?Can't the widow remarry?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 33, 34, 35, 36 - mentioned in article
孀婦不可以再醮嗎?shuang fu bu ke yi zai jiao ma?Can't the widow remarry?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 36, 37, 38, 52 - Author
為什麼要種牛痘wei shen me yao zhong niu dou why needs man Cowpox vaccination
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 36, 37, 38, 52 - Editor
為什麼要種牛痘wei shen me yao zhong niu dou why needs man Cowpox vaccination
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 36, 37, 38, 52 - mentioned in article
為什麼要種牛痘wei shen me yao zhong niu dou why needs man Cowpox vaccination
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 29, 30, 31 - Author
隔窗相望,遠如天涯Ge chuang xiang wang, yuan ru tian yaFacing each other with only a window partition, but so far apart as two ends of the world
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
隔窗相望,遠如天涯Ge chuang xiang wang, yuan ru tian yaFacing each other with only a window partition, but so far apart as two ends of the world
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 31, 32, 33 - Author
在家攻讀,苦無男友Zai jia gong du, ku wu nan youStudying at home and suffering from having no boyfriend
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
在家攻讀,苦無男友Zai jia gong du, ku wu nan youStudying at home and suffering from having no boyfriend
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 33, 34, 35 - Author
每月經來二次Mei yue jing lai er ciMenstruation twice a month
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 33, 34, 35 - mentioned in article
每月經來二次Mei yue jing lai er ciMenstruation twice a month
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 35, 36 - Author
保護皮膚法Bao hu pi fu faThe method of protecting your skin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 35, 36 - mentioned in article
保護皮膚法Bao hu pi fu faThe method of protecting your skin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 36, 37, 38 - Author
辱污了我的身體,還污辱我的名譽Ru wu le wo de shen ti, hai wu ru wo de ming yuMy body humiliated and my fame insulted
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
辱污了我的身體,還污辱我的名譽Ru wu le wo de shen ti, hai wu ru wo de ming yuMy body humiliated and my fame insulted
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 31, 32, 33 - Author
怎樣使男朋友們尊敬自己而不輕蔑自己zen yang shi nan peng you men zun jing zi ji er bu qing mie zi jiHow to make the boyfriends respect you, but not disdain you
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 31, 32, 33 - Editor
怎樣使男朋友們尊敬自己而不輕蔑自己zen yang shi nan peng you men zun jing zi ji er bu qing mie zi jiHow to make the boyfriends respect you, but not disdain you
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
怎樣使男朋友們尊敬自己而不輕蔑自己zen yang shi nan peng you men zun jing zi ji er bu qing mie zi jiHow to make the boyfriends respect you, but not disdain you
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 33, 34, 35, 36 - Author
同姓可否結婚tong xing ke fou jie hunCan people of the same family name get married
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 33, 34, 35, 36 - Editor
同姓可否結婚tong xing ke fou jie hunCan people of the same family name get married
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 33, 34, 35, 36 - mentioned in article
同姓可否結婚tong xing ke fou jie hunCan people of the same family name get married
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 36, 37, 38 - Editor
在家的幻想zai jia de huan xiangFantasies at home
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
在家的幻想zai jia de huan xiangFantasies at home
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 38 - mentioned in article
難題三則nan ti san zeThree problems
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 29, 30, 31 - Author
扼不住我底青春之火 - 丈夫冷靜E bu zhu wo di qing chun zhi huo - Zhang fu leng jingCan't strangle my youth Fire - The husband is calm
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
扼不住我底青春之火 - 丈夫冷靜E bu zhu wo di qing chun zhi huo - Zhang fu leng jingCan't strangle my youth Fire - The husband is calm
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 31, 32, 33 - Author
職業和婚姻的輕重Zhi ye he hun yin de qing zhongThe balance between marriage and career
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
職業和婚姻的輕重Zhi ye he hun yin de qing zhongThe balance between marriage and career
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 33, 34, 35 - Author
中途轉學的吃虧Zhon tu zhuan xue de chi kuiDisadvantages of school transfer
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 33, 34, 35 - mentioned in article
中途轉學的吃虧Zhon tu zhuan xue de chi kuiDisadvantages of school transfer
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 35, 36 - Author
騎腳踏車之後悔Qi jiao ta che zhi hou huiRegret to ride the bike
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 35, 36 - mentioned in article
騎腳踏車之後悔Qi jiao ta che zhi hou huiRegret to ride the bike
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 36, 37 - Author
關於美容Guan yu mei rongAbout cosmetology
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 36, 37 - mentioned in article
關於美容Guan yu mei rongAbout cosmetology
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 29, 30, 31 - Editor
愛情與理智: 應該同他跳舞麽?ai qing yu li zhi; ying gai tong ta tiao wu me?Sense and Love: Should I dance with him?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
愛情與理智: 應該同他跳舞麽?ai qing yu li zhi; ying gai tong ta tiao wu me?Sense and Love: Should I dance with him?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 31, 32, 33, 34 - Editor
愛上了丈夫的朋友ai shang le zhangfu de pengyouFall in love with husband's friend
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
愛上了丈夫的朋友ai shang le zhangfu de pengyouFall in love with husband's friend
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 34, 35, 36 - Editor
十九歲欲自主與男友結婚shi jiu sui yu zi zhu yu nan you jie hunWant to marry the boyfriend at the age of nineteen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
十九歲欲自主與男友結婚shi jiu sui yu zi zhu yu nan you jie hunWant to marry the boyfriend at the age of nineteen
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 36, 37, 38 - Editor
想做電影明星xiang zuo dian ying minfg xingWant to be movie star
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
想做電影明星xiang zuo dian ying minfg xingWant to be movie star
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 3 - Editor
"玲瓏“婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhiWoman Magazine"Linglong"
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 29, 30, 31 - Editor
丈夫輕離別---妻子不耐春閨寂寞zhang fu qing li bie--- qi zi bu nai chun gui ji mothe Coldness of the Husband--- the Loneliness off the Wife
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
丈夫輕離別---妻子不耐春閨寂寞zhang fu qing li bie--- qi zi bu nai chun gui ji mothe Coldness of the Husband--- the Loneliness off the Wife
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 31, 32, 33, 34, 35 - Editor
丈夫亂軋女朋友zhang fu luan ya nu peng youAffairs of the Husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 31, 32, 33, 34, 35 - mentioned in article
丈夫亂軋女朋友zhang fu luan ya nu peng youAffairs of the Husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 35, 36 - Editor
四年無生育si nian wu sheng yuNo Reproduction for Four Years
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 35, 36 - mentioned in article
四年無生育si nian wu sheng yuNo Reproduction for Four Years
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 36, 37, 38 - Editor
胞姊妹可否同胞兄弟結婚bao zi mei ke fou tong bao xiong di jie hunCan Sisters marry Brothers?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
胞姊妹可否同胞兄弟結婚bao zi mei ke fou tong bao xiong di jie hunCan Sisters marry Brothers?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 29, 30, 31, 32 - Author
煩惱的婚姻迫上來fan nao de hun yin po shang laithe annoying marriage is coming
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 29, 30, 31, 32 - Editor
煩惱的婚姻迫上來fan nao de hun yin po shang laithe annoying marriage is coming
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 32, 33, 34, 35 - Author
訂婚後想看看未婚夫ding hun hou xiang kan kan wei hun fuwant to see hunsband-to-be after engage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 32, 33, 34, 35 - Editor
訂婚後想看看未婚夫ding hun hou xiang kan kan wei hun fuwant to see hunsband-to-be after engage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 35, 36 - Author
女子徴婚是否適宜nu zi zheng hun shi fou shi yiis it suitable for a woman to seek a man for marriage in newspaper
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 35, 36 - Editor
女子徴婚是否適宜nu zi zheng hun shi fou shi yiis it suitable for a woman to seek a man for marriage in newspaper
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 36, 37 - Author
性情褊急的丈夫xing qing bian ji de zhang fuirritable husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 36, 37 - Editor
性情褊急的丈夫xing qing bian ji de zhang fuirritable husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 35, 36 - mentioned in article
男友一去無音訊nan you yi qu wu yin xunMy boyfriend went away and had long silence
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 37 - mentioned in article
產後二月來經chan hou er yue lai jingBeginning to manstruate after two months of childbirth
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 29, 30, 31 - Author
女子可向男子求愛否?Nu zi ke xiang nan zi qiu ai fou?Can a woman pursue a man?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 29, 30, 31 - Editor
女子可向男子求愛否?Nu zi ke xiang nan zi qiu ai fou?Can a woman pursue a man?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
女子可向男子求愛否?Nu zi ke xiang nan zi qiu ai fou?Can a woman pursue a man?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 31, 32, 33 - Author
渺茫的煩惱之絲miao mang de fan nao zhi siuncertain worries
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 31, 32, 33 - Editor
渺茫的煩惱之絲miao mang de fan nao zhi siuncertain worries
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
渺茫的煩惱之絲miao mang de fan nao zhi siuncertain worries
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 34, 35 - Author
怎樣對付不相識男子的信zen yang dui fu bu xiang shi nan zi de xinhow to deal with letters from men without aquaintance
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 34, 35 - Editor
怎樣對付不相識男子的信zen yang dui fu bu xiang shi nan zi de xinhow to deal with letters from men without aquaintance
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 34, 35 - mentioned in article
怎樣對付不相識男子的信zen yang dui fu bu xiang shi nan zi de xinhow to deal with letters from men without aquaintance
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 35, 36 - Author
皮膚黑黃pi fu hei huangblack and yellow skin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 35, 36 - Editor
皮膚黑黃pi fu hei huangblack and yellow skin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 35, 36 - mentioned in article
皮膚黑黃pi fu hei huangblack and yellow skin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 37 - Author
短信解答duan xin jie daanswer of messages
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 37 - Editor
短信解答duan xin jie daanswer of messages
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 37 - mentioned in article
短信解答duan xin jie daanswer of messages
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 29, 30, 31 - Author
結婚與求愛jie hun yu qiu aigetting married and courting
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 29, 30, 31 - Editor
結婚與求愛jie hun yu qiu aigetting married and courting
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 29, 30, 31 - mentioned in article
結婚與求愛jie hun yu qiu aigetting married and courting
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 31, 32, 33 - Author
表兄妹結婚有無血統關係biao xiong mei jie hun you wu xue tong guan xiIs there the problem of blood relationship if cousins getting married
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 31, 32, 33 - Editor
表兄妹結婚有無血統關係biao xiong mei jie hun you wu xue tong guan xiIs there the problem of blood relationship if cousins getting married
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
表兄妹結婚有無血統關係biao xiong mei jie hun you wu xue tong guan xiIs there the problem of blood relationship if cousins getting married
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 34, 35 - Author
惟嫌他家財欠豐wei xian ta jia cai qian fengThe only problem ist that he is not rich
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 34, 35 - Editor
惟嫌他家財欠豐wei xian ta jia cai qian fengThe only problem ist that he is not rich
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 34, 35 - mentioned in article
惟嫌他家財欠豐wei xian ta jia cai qian fengThe only problem ist that he is not rich
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 35, 36 - Author
愛那一個好呢?ai na yi ge hao ne?which on should I love?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 35, 36 - Editor
愛那一個好呢?ai na yi ge hao ne?which on should I love?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 35, 36 - mentioned in article
愛那一個好呢?ai na yi ge hao ne?which on should I love?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 36, 37 - Author
關於無線電燙guan yu wu xian dian tangAbout wireless perm
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 36, 37 - Editor
關於無線電燙guan yu wu xian dian tangAbout wireless perm
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 36, 37 - mentioned in article
關於無線電燙guan yu wu xian dian tangAbout wireless perm
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 38 - Author
不知愛國的女子bu zhi ai guo de nv ziThe woman who is not patriotic
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 38 - Editor
不知愛國的女子bu zhi ai guo de nv ziThe woman who is not patriotic
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 38 - mentioned in article
不知愛國的女子bu zhi ai guo de nv ziThe woman who is not patriotic
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Author
想和丈夫離婚xiang he zhang fu li hunwant to get divorce with the husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Editor
想和丈夫離婚xiang he zhang fu li hunwant to get divorce with the husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 29, 30, 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
想和丈夫離婚xiang he zhang fu li hunwant to get divorce with the husband
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 34, 35, 36 - Author
反抗還是屈服fan kang hai shi qu furebell or surrender
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 34, 35, 36 - Editor
反抗還是屈服fan kang hai shi qu furebell or surrender
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
反抗還是屈服fan kang hai shi qu furebell or surrender
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 36, 37 - Author
未婚夫容貌丑陋wei hun fu rong mao chou loufiance is ugly
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 36, 37 - Editor
未婚夫容貌丑陋wei hun fu rong mao chou loufiance is ugly
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 36, 37 - mentioned in article
未婚夫容貌丑陋wei hun fu rong mao chou loufiance is ugly
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 37, 38 - Author
哺乳是否有礙於美觀bu ru shi fou you ai yu mei guanwill breastfeeding affect the beauty
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 37, 38 - Editor
哺乳是否有礙於美觀bu ru shi fou you ai yu mei guanwill breastfeeding affect the beauty
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 37, 38 - mentioned in article
哺乳是否有礙於美觀bu ru shi fou you ai yu mei guanwill breastfeeding affect the beauty
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 29, 30, 31, 32 - Author
婚後的憧憬hun hou de chong jingThe longing after marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
婚後的憧憬hun hou de chong jingThe longing after marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 32, 33, 34, 35 - Author
疑是青年騙子yi shi qing nian pianzi A skeptical young liar
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 32, 33, 34, 35 - mentioned in article
疑是青年騙子yi shi qing nian pianzi A skeptical young liar
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 35, 36, 37, 38 - Author
怎樣遠離他zen yang yuan li taHow to stay away from him
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 35, 36, 37, 38 - mentioned in article
怎樣遠離他zen yang yuan li taHow to stay away from him
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 38 - Author
毛孔粗黑mao kong cu heiThick black pores
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 38 - mentioned in article
毛孔粗黑mao kong cu heiThick black pores
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 31, 32, 33 - Author
未婚夫不是美少年wei hun fu bu shi mei shao nianFiance is not a beautiful boy
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 31, 32, 33 - mentioned in article
未婚夫不是美少年wei hun fu bu shi mei shao nianFiance is not a beautiful boy
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 34, 35, 36 - Author
我所不愛的人向我求婚wo suo bu ai de ren xiang wo qiu hunThe man whom I do not love asked me to marry him
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
我所不愛的人向我求婚wo suo bu ai de ren xiang wo qiu hunThe man whom I do not love asked me to marry him
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 36, 37, 38 - Author
母親疑我交男朋友mu qin yi wo jiao nan peng youMother suspectes me having a boyfriend
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 36, 37, 38 - mentioned in article
母親疑我交男朋友mu qin yi wo jiao nan peng youMother suspectes me having a boyfriend
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 29, 30 - Author
丈夫一去七載,在他鄉另娶新歡Zhang fu yi qu qi zai, zai ta xiang ling qu xin huanAway for seven years, the husband has married to another woman
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 29, 30 - mentioned in article
丈夫一去七載,在他鄉另娶新歡Zhang fu yi qu qi zai, zai ta xiang ling qu xin huanAway for seven years, the husband has married to another woman
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 31, 32, 33, 34 - Author
多情莫被多情誤 - 少女可否結交男朋友Duo qing mo bei duo qing wu - shao nu ke fou jie jiao nan peng youMarriage shouldn't be interfered by affection from others. - Should this woman accept this boyfriend?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 31, 32, 33, 34 - mentioned in article
多情莫被多情誤 - 少女可否結交男朋友Duo qing mo bei duo qing wu - shao nu ke fou jie jiao nan peng youMarriage shouldn't be interfered by affection from others. - Should this woman accept this boyfriend?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 34, 35, 36, 37, 38 - Author
精神上痛苦異常Jing shen shang tong ku yi changPsychological suffering
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 34, 35, 36, 37, 38 - mentioned in article
精神上痛苦異常Jing shen shang tong ku yi changPsychological suffering
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 29, 30, 31, 32 - Editor
養父母為我反目,如何逃出黑暗家庭?yang fu mu wei wo fan mu, ru he tao chu hei an jia ting?The adoptive parents quarrel with each other. How an I escape from the dark family?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
養父母為我反目,如何逃出黑暗家庭?yang fu mu wei wo fan mu, ru he tao chu hei an jia ting?The adoptive parents quarrel with each other. How an I escape from the dark family?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 33, 34 - Editor
失掉了處女膜,在新婚那晚怎樣呢?shi diao le chu nu mo, zai xin hun na wan zen yang ne?The hymen has been lost, what should I do on the wedding night?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 33, 34 - mentioned in article
失掉了處女膜,在新婚那晚怎樣呢?shi diao le chu nu mo, zai xin hun na wan zen yang ne?The hymen has been lost, what should I do on the wedding night?
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 34, 35, 36 - Editor
生育與人工妊娠法sheng yu yu ren gong ren shen faThe fertility and artificial insemination.
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 34, 35, 36 - mentioned in article
生育與人工妊娠法sheng yu yu ren gong ren shen faThe fertility and artificial insemination.
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 36, 37 - Editor
飛行同志的回聲fei xing tong zhi de hui shengThe echo of the pilot
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 36, 37 - mentioned in article
飛行同志的回聲fei xing tong zhi de hui shengThe echo of the pilot
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 31, page: 29, 30, 31 -
怎樣應付暴風雨的時局Zen yang ying fu bao feng yu de shi ju How to deal with the blustery situation
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 31, page: 31, 32, 33 - Author
丈夫要娶另一女子Zhang fu yao qu ling yi nu ziHusband will marry another woman
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 31, page: 34, 35, 36 - Editor
繼母斷送一生幸福Ji mu duan song yi sheng xing fuStepmother destroies my life
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 31, page: 37, 38 - Author
經營小規模的出口商業Jing ying xiao gui mo de chu kou shang yeOperation of a small company for export business
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 4 - Editor
徐寶玲女士玉影Xu Baoling nu shi yu yingA precious photo of Ms Xu Baoling
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 5 - Editor
梁玉珍女士玉照Liang Yuzhen nu shi yu zhaoA precious photo of Ms Liang Yuzhen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 6 - Editor
關柳珠女士近影Guan Liuzhu nu shi jin yingA recent (or close-up) photo of Ms Guan Liuzhu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 9 - Editor
卓芳女士遊園留影Zhuo Fang nu shi you yuan liu yingA souvenir photo of Ms Zhuofang during a visit to a park
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 11 - Editor
前文作者王英女士玉影qian wen zuo zhe Wang Ying nu shi yu yingA precious photo of Ms Wang Ying, the author of the previous article
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 12 - Editor
日人羨稱為東方美人之曾憲植女士ri ren xian cheng wei dong fang mei ren zhi Zeng Xianzhi nu shiMs Zeng Xianzhi, admiringly named by the Japanese as an oriental beauty
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 14 - Editor
吳鶯娟女士近影Wu Yingjuan nu shi jin yingA recent (or close-up) photo of Ms Wu Yingjuan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 6 - Editor
哈爾濱女將蕭淑苓女士Ha Erbing nu jiang Xiao Shuling nu shiHarbin sportswoman Ms Xiao Shuling
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 7 - Editor
梁玉珍女士閱讀時之神情Liang Yuzhen nu shi yue du shi zhi shen qingThe look on Ms Liang Yuzhen's face when she is reading
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 11 - Editor
愛讀本刊之周蓮君女士玉影ai du ben kan zhi Zhou Lianjun nu shi yu yingPrecious photo of Ms Zhou Lianjun who likes reading our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 12 - Editor
愛國校園之佳侶ai guo xiao yuan zhi jia luWonderful couple in the patriotic campus
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 14 - Editor
(女)愈高的貨色愈佳(男)是!是!(nu) yu gao de huo se yu jia (nan) shi! shi!(Woman) The higher the ware is, the better the quality is. (man) Yes! Yes!
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 4 - Editor
務本女校卅周紀念日女子義勇軍兵操時之攝影wu ben nu xiao sa zhou ji nian ri nu zi yi yong jun bing cao shi zhi she yingPhoto of the drill of women's army of volunteers taken on the commemoration day of the thirthieth week of Wuben girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 5 - Editor
務本女子義勇軍兵操步伐極為整齊wu ben nu zi yi yong jun bing cao bu fa ji wei zheng qiWuben women's army of volunteers march in step at the drill
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 6 - Editor
務本女子義勇軍營長排長排副全體攝影wu ben nu zi yi yong jun ying zhang pai zhang pai fu quan ti she yingThe group photo of battalion commanders, platoon leaders, and platoon deputy leaders of Wuben women's army of volunteers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 7 - Editor
女子義勇軍之威風凜凜nu zi yi yong jun zhi wei feng lin linThe awe-inspiring appearance of women's army of volunteers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 8 - Editor
務本女子義勇軍營副韋毓梅女士wu ben nu zi yi yong jun ying fu Wei Yumei nu shiMs Wei Yumei, the battalion deputy commander of Wuben women's army of volunteers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 9 - Editor
清華大學女子軍事救護隊之操練Qinhua da xue nu zi jun shi jiu hu dui zhi cao lianThe drill of women's first-aid army of Qinghua university
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 11 - Editor
務本女校三十周紀念該校義勇軍在公共體育場練習快步之情形wu ben nu xiao san shi zhou nian ji nian gai xiao yi yong jun zai gong gong ti yu chang lian xi kuai bu zhi qing xingThe scene of the army of volunteers practising half step on the public athletic field on thecommemoration day of the thirtieth week of Wuben girls' school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 2 - Editor
周映霞女士為中西女塾頭班生,擅文學,好運動Zhou Yingxia nu shi wei zhong xi nu shu tou ban sheng, shan wen xue, hao yun dongMs Zhou Yingxia is a student in the best class in the Chinese-Western (Zhongxi) private girls' school, good at literature and fond of sports
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 16 - Editor
"玲瓏"信箱"Linglong" xin xiang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 16 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang The Linglong Mailbox
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 14 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiangThe Linglong Mailbox
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 15 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang 
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 20 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 13 - Editor
懸賞徵文xuan shang zheng wenThe prize essay contest
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 33 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 27 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLadies' Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 15 - Author
非處女與情慾的代郵fei chu nu yu qing yu de dai youMailing agent of non-virgin and lust
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 41 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 24 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 19 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 23 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 37, page: 24 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 36 - Author
有趣味的娛樂you qu wei de yu leInteresting pastime
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 33 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 39, page: 36 - Author
圖畫遊戲tu hua you xiPicture game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 33 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 40 - Author
有趣味的娛樂you qu wei de yu leInteresting pastime
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 42 - Author
有趣味的拼圖you qu wei de pin tuInteresting jigsaw
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 41 - Author
有趣味的拼圖you qu wei de pin tuInteresting jigsaw
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 41 - Author
拼圖遊戲pin tu you xiJigsaw's game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 41 - Author
拼圖遊戲pin tu you xiJigsaw's game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 41 - Author
拼圖遊戲pin tu you xiJigsaw's game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 46, page: 41 - Author
拼圖遊戲pin tu you xiJigsaw's game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 41 - Author
拼圖遊戲pin tu you xiJigsaw's game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 31 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 39 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 41 - Author
拼圖遊戲pin tu you xiJigsaw's game
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 41 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 35 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 35 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 17 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 55, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 9 - Editor
利華皂粉Lihua zao fenLux soap powder
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 13 - Editor
利華皂粉Lihua zao fenLux soap powder
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 13 - Editor
利華皂粉Lihua zao fenLux soap powder
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 5, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 13 - Editor
利華皂粉Lihua zao fenLux soap powder
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 13 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 51 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 43 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 39 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, The Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 4, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 14 - Editor
利華皂粉Lihua zao fenLux soap powder
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 13 - Editor
利華皂粉Lihua zao fenLux soap powder
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 43 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 45 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 24, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 28, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 31, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫婦女雜誌Linglong tu hua fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 32, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 33, page: 39 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 34, page: 41 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 36, page: 38 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 39, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 40, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 41, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 42, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 16 - Editor
玲瓏信箱Linglong xin xiangThe Linglong Mailbox
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 16 - Editor
玲瓏信箱Linglong xin xiangThe Linglong Mailbox
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 16 - Author
玲瓏信箱Linglong xin xiang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 26 - mentioned in advertisement
美容顧問mei rong gu wen lan         
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 16 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 2, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 14 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 3, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hau za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 15 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 26 - mentioned in advertisement
美容顧問mei rong gu wen 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 14 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hau za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 14 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 7, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 14 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 16 - mentioned in advertisement
玲瓏信箱Linglong xin xiang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 26 - mentioned in advertisement
美容顧問mei rong gu wen 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 9, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 21 - Author
玲瓏信箱Linglong xin xiangThe Lin Loon Mailbox
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 66 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 2, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 3, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 6, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 7, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 8, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 9, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 11, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 13, page: 62 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 15, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 16, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 17, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 18, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 19, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 20, page: 74 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 22, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 23, page: 74 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 25, page: 74 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 26, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 32, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 78 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女圖畫雜誌Linglong fu nu tu hua za zhi Lin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 12, page: 3 -
「玲瓏」婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 14, page: 3 -
「玲瓏」婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 1, page: 3 - mentioned in advertisement
"玲瓏"婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 3 - Editor
"玲瓏"婦女雜誌"Linglong“ fu nu za zhi "Linglong" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 3 - mentioned in advertisement
"玲瓏"婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 6, page: 3 -
「玲瓏」婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Linglong" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 9, page: 3 - Editor
「玲瓏」婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 3 - Editor
“玲瓏”婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 3 - Editor
玲瓏婦女雜誌Linglong fu nu za zhi 
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女雜誌Linglong fu nu za zhi 
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 3 - Editor
玲瓏婦女雜誌Linglong fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 3 - Editor
“玲瓏”婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 18, page: 3 - mentioned in advertisement
"玲瓏"婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 21, page: 3 - Editor
"玲瓏"婦女雜誌"Linglong“ fu nu za zhi "Linglong" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 3 - Editor
「玲瓏」婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Linglong" Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 28 - Editor
歧途之燈Qi tu zhi dengthe light on the wrong way
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 24, page: 28 - mentioned in advertisement
歧途之燈Qi tu zhi dengthe light on the wrong way
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 3 - Editor
玲瓏婦女雜誌Linglong fu nu za zhi 
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 3 - mentioned in advertisement
玲瓏婦女雜誌Linglong fu nu za zhi 
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 27 - mentioned in advertisement
編輯室bian ji shiEditorial office
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 29, page: 3 - Editor
玲瓏婦女雜誌Linglong fu nu za zhiLin Loon Ladies' Magazine
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 3 - Editor
“玲瓏”婦女雜誌"Linglong" fu nu za zhi"Lin Loon" Ladies' Magazine