Browse

阮玲玉

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
阮玲玉Ruan LingyuPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1910-04-101935-03-08female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata, Baidu 


Assignments: 32 | Assignments in ECPO: 21
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 32, 33 - mentioned in article
影界最近小消息ying jie zui jin xiao xiao xiThe latest rumors in the cinema world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 45, 46 - mentioned in article
中國電影珍聞zhong guo dian ying zhen wenNews titbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 46 - mentioned in article
影戲場中速寫ying xi chang zhong su xieSketches of Movie World
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in article
天一的四大金剛tian yi de si da jin gangthe four guardian warriors of Tianyi company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 43, 44 - mentioned in article
國產新片小評guo chan xin pian xiao pingcritiques on new domestic productions
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 53, 54 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 57 - mentioned in article
國內影壇紀錄guo nei ying tan ji lurecords on the domestic movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 56 - mentioned in article
阮玲玉的蚊子救國Ruan Lingyu de wen zi jiu guoRuan Lingyu's "Mosquitoes Save Our Country" Theory
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 63 - mentioned in article
國片界影訊一束guo pian jie ying xun yi shua bunch of news on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 63 - mentioned in caption
國片界影訊一束guo pian jie ying xun yi shua bunch of news on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 54 - mentioned in article
阮玲玉和她的千金Ruan Lingyu he ta de qian jinRuan Lingyu and Her Daughter
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 43, 44 - mentioned in article
電影明星(上)(未完)dian ying ming xing (shang) (wei wan)Movie Stars (Part I) (to be continued)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 61 - mentioned in caption
阮玲玉的教育Ruan Lingyu de jiao yuRuan Lingyu's Education
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 59 - mentioned in article
你知道嗎ni zhi dao maDo you know
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 3, page: 55, 56, 57, 58 - mentioned in article
影星情史:阮玲玉的新戀與舊歡涉訟ying xing qing shi: Ruan Lingyu de xin lian yu jiu hua she songMovie stars' love stories: Ruan Lingyu's new love and old happy lawsuits
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 47 - depicted on image
中國女星阮玲玉素以表情逼真名zhong guo nu xing Ruan Lingyu su yi biao qing bi zhen mingThe Chinese female star Ruan Lingyu is always famous for her vivid facial expression
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 47 - mentioned in caption
中國女星阮玲玉素以表情逼真名zhong guo nu xing Ruan Lingyu su yi biao qing bi zhen mingThe Chinese female star Ruan Lingyu is always famous for her vivid facial expression
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 48 - depicted on image
中國女星 新近遊港返滬之阮玲玉近影zhong guo nu xing xin jin you gang fan hu zhi Ruan Lingyu jin yingChinese female star, a recent photo of Ruan Lingyu, who just came back Shanghai from Hong Kong
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 48 - mentioned in caption
中國女星 新近遊港返滬之阮玲玉近影zhong guo nu xing xin jin you gang fan hu zhi Ruan Lingyu jin yingChinese female star, a recent photo of Ruan Lingyu, who just came back Shanghai from Hong Kong
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 60 - depicted on image
表演最動人的阮玲玉biao yan zui dong ren de Ruan LingyuRuan Lingyu's acting is touching
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 60 - mentioned in caption
表演最動人的阮玲玉biao yan zui dong ren de Ruan LingyuRuan Lingyu's acting is touching
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 50 - depicted on image
(右) 阮玲玉及其愛女與劉繼羣胖子之表情(you) Ruan Lingyu ji qi ai nu yu Liu Jiqun zhi biao qing(right) see Ruan Lingyu, her daughter and the plump Liu Jiqun's facial expression
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 50 - mentioned in caption
(右) 阮玲玉及其愛女與劉繼羣胖子之表情(you) Ruan Lingyu ji qi ai nu yu Liu Jiqun zhi biao qing(right) see Ruan Lingyu, her daughter and the plump Liu Jiqun's facial expression
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 63 - depicted on image
(明星)阮玲玉的媚服(ming xing)Ruan Lingyu de mei fu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 63 - mentioned in caption
(明星)阮玲玉的媚服(ming xing)Ruan Lingyu de mei fu 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 35 - depicted on image
阮玲玉Ruan Lingyu
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 35 - mentioned in caption
阮玲玉Ruan Lingyu
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars