Browse

葉淺予

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
葉淺予Ye QianyuOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1907-03-311995-05-08male-


Authority data
VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 95 | Assignments in ECPO: 9
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 15 - Author
最流行之新裝zui liu xing zhi xin zhuangThe most fashionable new style
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 9 - Author
秋之長袍qiu zhi chang paoAutumn gown
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 23 - Author
小姐們的馬褂xiao jie men de ma guaMandarin jacket for young ladies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 9 - Author
秋夜禮服qiu ye li fuAutumn evening dress
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 22 - Painter
時髦的學生裝shi mao de xue sheng zhuangFashionable school uniform
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 12 - Painter
冬季大衣的時裝dong ji da yi de shi zhuangOvercoat fashion in winter
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 23 - Author
冬季內外衣之新裝dong ji nei wai yi zhi xin zhuangWinter fashion of underwear and overcoat
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 22 - Author
婦女新式外衣之又一種fu nu xin shi wai yi zhi you yi zhongAnother women's new style overcoat
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 23 - Author
新春的皮大衣xin chun de pi da yiA fur coat for new spring
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 40 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor´s Note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 27 - Author
春裝chun zhuangSpring fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 42 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor´s Note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 21 - Author
旗袍外之背心qi pao wai zhi bei xinWaistcoat over qipao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 23 - Author
網球裝wang qiu zhuangTennis suit
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 21 - Author
闊鑲邊kuo xiang bian Wide hemline
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 21 - Painter
闊鑲邊kuo xiang bian Wide hemline
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 22 - Author
半西式便裝ban xi shi bian zhuangA casual dress of half Western style
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 22 - depicted on image
半西式便裝ban xi shi bian zhuangA casual dress of half Western style
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 20 - Author
接衫和馬甲jie shan he ma jiaA dress made up of by two different cloths and the vest over it
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 2 - depicted on image
黑與白hei yu baiBlack and white
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 28 - Author
白大衣bai da yiA White Coat
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 28 - Author
狐領短外套hu ling duan waitaoShort Jacket with Fox Collar
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 20 - Author
白狐短大衣bai hu duan da yishort white fox coat
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 36, page: 55, 56 - mentioned in article
談瑛程步高同居秘密Tan Ying Cheng Bugao tong ju mi mi
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 9 - Cartoonist
婦女新裝fun nu xin zhuangWomen's new fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 15 - Painter
婦女新裝fu nu xin zhuangNew fashion for women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 9 - Painter
婦女新裝之三fu nu xin zhuang zhi sanNew fashion for women, part 3
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 9 - Painter
夏季新裝:婦女時裝xia ji xin zhuang: fu nu shi zhuangNew summer fashion: fashionable dresses for women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 9 - Painter
婦女時裝(五)fu nu shi zhuang (wu)Women's fashion (5)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 9 - Painter
[No caption]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 9 - Painter
婦女時裝fun nu shi zhuangLatest fasion for women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 11 - Painter
秋之長袍qiu zhi chang paoAutumn gown
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 32, page: 9 - Painter
[No caption]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 12 - Painter
圍巾與長旗袍wei jin yu chang qi paoScarf and long cheongsam
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 12 - Painter
冬季婦女新裝dong ji fu nu xin zhuangWomen's new winter dresses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 23 - Painter
剛剛上市的婦女新裝大衣式樣gang gang shang shi de fu nu xin zhuang da yi shi yangNew styles of women's overcoats, just appearing on the market
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 12 - Painter
冬季大衣的時裝dong ji da yi de shi zhuangOvercoat fashion in winter
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 23 - Author
冬季內外衣之新裝dong ji nei wai yi zhi xin zhuangWinter fashion of underwear and overcoat
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 23 - Author
新春的皮大衣xin chun de pi da yiA fur coat for new spring
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 27 - Author
春裝chun zhuangSpring fashion
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 29 - Author
要打扮,春天便是最好的季節,若使到公園去嫌大衣太暖一點,你們最好帶一件短式的,隨意罩在旗袍外面。yao da ban, chun tian bian shi zui hao de ji jie, ruo shi dao gong yuan qu xian da yi tai nuan yi dian, ni men zui hao dai yi jian duan shi de, sui yi zhao zai qi pao wai mian Spring is the best season for dressing up. If an overcoat is too warm for going out to a park, you'd better take a short one along to put on casually over a qipao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 58 - Painter
漫畫man huaCartoons
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 21 - Painter
旗袍外之背心qi pao wai zhi bei xinWaistcoat over qipao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 20 - Painter
初夏新裝chu xia xin zhuangearly summer's new clothes
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 23 - Painter
網球裝wang qiu zhuangTennis suit
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 23 - Painter
廢領旗袍fei ling qi paoQipao without collar
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 21 - Painter
闊鑲邊kuo xiang bianWide hemline
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 22 - Painter
半西式便裝ban xi shi bian zhuangA casual dress of half Western style
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 20 - Painter
接衫和馬甲jie shan he ma jiaDress made of by two different cloths and vest
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 2 - Author
黑與白hei yu baiBlack and white
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 5, page: 22 - Author
新裝xin zhuangNew dress
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 22 - Painter
少女夏裝shao nu xia zhuangSummer dress for young girl
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 20 - Painter
海濱游戲裝hai bin you xi zhuangLeisure beach suit
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 20 - mentioned in caption
輕爽的校服qing shuang de xiao fuA light school uniform
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 20 - Painter
新秋時裝xin qiu shi zhuangFashion at the beginning of autumn
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 20 - Painter
秋之新裝qiu zhi xin zhuangAutumn new dress
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 20 - Painter
新式旗袍用元色軟緞或喬其紗裁製領袖下腳鑲以花邊極為美觀xin shi qi pao yong yuan se ruan duan huo qiao qi sha cai zhi ling xiu xia jiao xiang yi hua bian ji wei mei guanA new-style qipao. Its collar and sleeves are made of soft black satin or georgette and it is rimed with decorative border, very beautiful.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 24 - Painter
短外套duan wai taoShort coat
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 17 - Painter
飢不擇食 葉淺予作ji bu ze shi, Ye Qianyu zuoHunger Is the Best Sauce. By Ye Qianyu
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 12 - Painter
別慌張! 我們應該換一個方式 葉淺予作bie huang zhang, wo men ying gai huan yi ge fang shi. Ye Qianyu zuo.Don't be Nervous! We Should Try Another Position. By Ye Qianyu.
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 39 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 50, page: 41 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 35 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 35 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 17 - mentioned in advertisement
續定本刊之利益xu ding ben kan zhi li yiBenefits of renewing one's subscription of our magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 54, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 55, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 5, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 6, page: 34 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 13 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 8, page: 18 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 11 - mentioned in advertisement
玲瓏漫畫Linglong man huaLinglong cartoon
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 10 - mentioned in advertisement
玲瓏漫畫Linglong man huaLinglong cartoon
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 37 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 35 - mentioned in advertisement
玲瓏漫畫Linglong man huaLinglong cartoon
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 14, page: 36 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 51 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 18, page: 43 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 44 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 39 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 40 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLin Loon Magazine, the Ladies' Journal