Browse

Clara Bow

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Clara BowGiven Name (名)Englishpreferred Name
克萊拉寶Kelaila BaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
卡萊拉寶Kalaila BaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1905-07-291965-09-27female-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 29 | Assignments in ECPO: 6
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 8, 9 - mentioned in article
他的信ta de xinHis Letter
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 23 - mentioned in article
無限制wu xian zhiNo Limit
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 32, 33 - mentioned in article
克萊拉寶怕熱Kelaila Bao pa reClara Bow is afraid of being (regarded as) "hot"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 34 - mentioned in article
好萊塢的"肉"Haolaiwu de "rou"Hollywood's "Flesh"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 32 - mentioned in article
克萊拉寶之吻的啟事 — 銀星之吻Kelaila Bao zhi wen de qi shi — yin xing zhi wenNotice on Clara Brown's kisses - movie stars' kisses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 32, 33 - mentioned in article
好萊塢的大富翁Haolaiwu de da fu wengHollywood's richest people
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 32 - mentioned in article
克萊拉寳病愈Kelaila Bao bing yuClara Bow recovers from illness
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 33 - mentioned in article
珍妮蓋諾又病Zhenni Gainuo you bingJanet Gaynor is sick again
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 35 - mentioned in article
嘉寶的辯護士Jiabao de bian hu shiGreta Garbo's defender
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 36, 37 - mentioned in article
好萊塢婚數大減訊Haolaiwu hun shu da jian xunNews on a great decrease in the number of people who are getting married in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 37 - mentioned in article
克萊拉寶的希望Kelaila Bao de xi wangClara Bow's hopes
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 31 - mentioned in article
電影問答(續)dian ying wen da (xu)Questions and answers on movies (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 44, 45 - mentioned in article
克萊拉寶的面相Kelaila Bao de mian xiangReading the face of Clara Bow
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 40 - mentioned in article
一九三三年好萊塢的預言yi jiu san san nian Haolaiwu de yu yanpredictions on Hollywood in 1933
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 56 - mentioned in article
好萊塢短訊Haolaiwu duan xunHollywood Flash News
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 16, page: 54, 55 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 51 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 61, 62 - mentioned in article
聖林閒話sheng lin xian huaGossips of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 74 - mentioned in article
好萊塢明星語錄Haolaiwu ming xing yu luWords of Hollywood Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 54 - mentioned in article
好萊塢閒話Haolaiwu xian huagossips of Hollywood
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 58, 59 - mentioned in article
一個色情狂拜倒克萊拉寶高跟鞋下yi ge se qing kuang bai dao Kelaila Bao gao gen xie xiaA nymphomaniac falls under Clara Bows' high heels
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 32 - depicted on image
她熱的連衣衫都脫去了ta re de lian yi shan tuo qu leIt's too "hot" that she even took off her clothes
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 33 - depicted on image
她熱望者世界的男性ta re wang zhe shi jie de nan xingHer hot gaze at (all the) men in the world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 32 - depicted on image
[No caption]
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 34 - depicted on image
熱女郎克萊拉寶最近攝影re nu lang Kelaila Bao zui jin she yingRecent photo of the hot lady Clara Bow
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 34 - mentioned in caption
熱女郎克萊拉寶最近攝影re nu lang Kelaila Bao zui jin she yingRecent photo of the hot lady Clara Bow
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 44 - depicted on image
熱女郎克萊拉寶退出電影界後,靜悄悄地跟勒士貝爾結婚,這是他們婚後合照的小影。她現在又回到好萊塢來,新片也快要出版了。re nu lang Kelailabao tui chu dian ying jie hou, jing qiao qiao di gen Leshibei'er jie hun, zhe shi ta men hun hou he zhao de xiao ying. ta xian zai you hui dao hao lai wu lai, xin pian ye kuai yao chu ban le.After the hot lady Clara Bow left the world of movie, she got married quietly to Rex Bell. This is a group photo taken after they got married. Now she comes back to Hollywood and her new film will be published soon.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 44 - mentioned in caption
熱女郎克萊拉寶退出電影界後,靜悄悄地跟勒士貝爾結婚,這是他們婚後合照的小影。她現在又回到好萊塢來,新片也快要出版了。re nu lang Kelailabao tui chu dian ying jie hou, jing qiao qiao di gen Leshibei'er jie hun, zhe shi ta men hun hou he zhao de xiao ying. ta xian zai you hui dao hao lai wu lai, xin pian ye kuai yao chu ban le.After the hot lady Clara Bow left the world of movie, she got married quietly to Rex Bell. This is a group photo taken after they got married. Now she comes back to Hollywood and her new film will be published soon.