Browse

Garbo, Greta

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Garbo, GretaPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
嘉寶JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛蘭泰嘉寶Gelantai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛蘭泰‧嘉寶Gelaitai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
賈寳Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛賴泰嘉寶Gelaitai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛萊泰嘉寶Gelaitai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛烈泰嘉寶Gelietai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
格萊泰嘉寶Gelaitai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
格烈泰嘉寶Gelietai Jiabao Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
極泰嘉寶Jitai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
嘉保JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛泰萊嘉寳Getailai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛萊嘉寳Gelai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
葛雷泰嘉寳Geleitai JiabaoOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1905-09-181990-04-15female-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 104 | Assignments in ECPO: 11
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 32, 33 - depicted on image
嘉寶自殺Jiabao zi shaGarbo's suicide
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 32, 33 - mentioned in article
嘉寶自殺Jiabao zi shaGarbo's suicide
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 32, 33 - mentioned in caption
嘉寶自殺Jiabao zi shaGarbo's suicide
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 30, 31 - mentioned in article
打字員與修面師da zi yuan yu xiu mian shiTypist and barber
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 37 - mentioned in article
對嘉寶的批評dui Jiabao de pi pingThe criticism against [Greta] Garbo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 35 - mentioned in article
嘉寶的辯護士Jiabao de bian hu shiGreta Garbo's defender
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 35 - mentioned in caption
嘉寶的辯護士Jiabao de bian hu shiGreta Garbo's defender
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 36, 37 - mentioned in article
好萊塢婚數大減訊Haolaiwu hun shu da jian xunNews on a great decrease in the number of people who are getting married in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 38 - mentioned in article
好萊塢報告:過度運動健美之敵(未完)Haolaiwu bao gao: guo du yun dong jian mei zhi di (wei wan)Hollywood report: doing sports excessively is the enemy of health and beauty (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 38 - mentioned in article
吉爾勃與嘉寶對於言論界的態度Ji'erbo yu Jiabao dui yu lun jie de tai duGilbert's and Garbo's attitudes towards the media
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 34, 35 - mentioned in article
嘉寶將離開電影嗎?Jiabao jiang li kai dian ying ma?Will Garbo leave the movies?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 29, page: 34, 35 - mentioned in caption
嘉寶將離開電影嗎?Jiabao jiang li kai dian ying ma?Will Garbo leave the movies?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 33, 34 - mentioned in article
明星之言ming xing zhi yanCelebrities' remarks
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 34, 35 - mentioned in article
好萊塢新聞Haolaiwu xin wenNews from Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 35, 36 - mentioned in article
永不睡眠的明星yong bu shui mian de ming xingA star who never sleeps
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 34, page: 35, 36 - mentioned in caption
永不睡眠的明星yong bu shui mian de ming xingA star who never sleeps
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 45 - mentioned in article
葛賴泰嘉寶的狗朋友Gelaitai Jiabao de gou peng youThe dog friend of Gelaitai Jiabao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 45 - mentioned in article
格萊泰嘉寶的真性格Gelaitaijiabao de zhen xing geThe true color of Gelaitaijiabao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 47, page: 45 - mentioned in caption
格萊泰嘉寶的真性格Gelaitaijiabao de zhen xing geThe true color of Gelaitaijiabao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 44 - mentioned in article
嘉寶不愧騎馬能手Jiabao bu kui qi ma neng shouGarbo proves herself to be an expert in horse riding
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 44 - mentioned in article
不能秘的祕密bu neng mi de mi miA secret which could not be kept
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 52, page: 46 - mentioned in article
喜修脚趾的嘉賓xi xiu jiao zhi de JiaboGarbo who likes painting her toes
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 2, page: 45 - mentioned in caption
多財的嘉寶duo cai de JiabaoThe wealthy Garbo
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 45 - mentioned in article
嘉寶睡過的床Jiabao shui guo de chuangThe bed on which Jiabao has slept
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 45 - mentioned in article
嘉寶主演笑片Jiabao zhu yan xiao pianJiabao acted the leading role in comedies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 45 - mentioned in caption
嘉寶主演笑片Jiabao zhu yan xiao pianJiabao acted the leading role in comedies
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 44 - mentioned in article
影戲觀眾目光大變 肉感風流不能動人ying xi guan zhong mu guang da bian rou gan feng liu bu neng dong renThe taste of film audience has greatly changed. The sexy and the amorous can not arouse one's feelings
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 45 - mentioned in article
古怪的名字gu guai de ming ziAn odd name
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 45 - mentioned in article
嘉寶行蹤祕密 神秘女郎大弄虛玄Jiabao xing zong mi mi shen mi nu lang da long xuan xuThe whereabouts of Jiabao is secret. The mysterious lady makes a great mystery
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 9, page: 45 - mentioned in caption
嘉寶行蹤祕密 神秘女郎大弄虛玄Jiabao xing zong mi mi shen mi nu lang da long xuan xuThe whereabouts of Jiabao is secret. The mysterious lady makes a great mystery
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 45 - mentioned in article
嘉寶的將來計畫Jiabao de jiang lai ji huaThe future plan of Jiabao
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 45 - mentioned in caption
嘉寶的將來計畫Jiabao de jiang lai ji huaThe future plan of Jiabao
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 12, page: 44 - mentioned in article
女明星的出身nu ming xing de chu shenThe background of female stars
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 52 - mentioned in article
嘉寶不肯跳水Jiabao bu ken tiao shuiJiabao doesn't want to jump into the water
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 53 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 52 - mentioned in article
好萊塢短訊Haolaiwu duan xunHollywood Flash News
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 50, 51 - mentioned in article
嘉寶到美國的前後Jiabao dao Meiguo de qian houAs Greta Garbo Went to the US
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 50, 51 - mentioned in caption
嘉寶到美國的前後Jiabao dao Meiguo de qian houAs Greta Garbo Went to the US
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 47 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 48 - mentioned in article
神秘女郎玩弄男子shen mi nu lang wan nong nan ziMysterious lady played with the man
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 47 - mentioned in article
神秘女郎妙計退敵shen mi nu lang miao ji tui dia mysterious woman repelled her enemy with intelligence
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 49 - mentioned in article
好萊塢花絮錄Haolaiwu hua xu luTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 40 - mentioned in article
好萊塢特訊Haolaiwu te xunspecial news from Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 43 - mentioned in article
嘉寶和馮史屈漢Jiabao han FengshiquhanGrata Garbo and Erich von Stroheim
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 3, page: 43, 43 - mentioned in article
一九三二年的十大明星yi jiu san er nian de shi da ming xingten super stars of 1932
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 44 - mentioned in article
神秘女郎發胖了shen mi nu lang fa pang lethe mysterius woman gained weight
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 45 - mentioned in article
好萊塢影壇花絮Haolaiwu ying tan hua xuTitbits of Hollywood movies
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 61, 62 - mentioned in article
嘉寶秘密回美:地位動搖……初次開口Jiabao mi mi hui Mei: di wei dong yao......chu ci kai kouGreta Garbo secretly went back to the USA: Her position changed......she talked to the press for the first time
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 57 - mentioned in article
明星語錄ming xing yu luQuotes of stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 11, 12, 13 - mentioned in article
一位富於性感的女星.梅惠斯脫之禦男術yi wei fu yu xing gan de nu xing. Meihuisituo zhi yu nan shua sexy actress. How Mae West treats men
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 56, 56, 57, 57 - mentioned in caption
嘉寶被揶揄Jiabao bei ye yuGarbo was teased
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 60 - mentioned in article
好萊塢的兩件謠言Hao lai wu de liang jian yao yanTwo rumors in Hollywood
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 58 - mentioned in article
嘉寶與黛菊絲競爭Jiabao yu Daijusi jing zhengThe competing of Garbo and Dietrich
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 58 - mentioned in caption
嘉寶與黛菊絲競爭Jiabao yu Daijusi jing zhengThe competing of Garbo and Dietrich
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 60 - mentioned in article
聞所未聞 嘉寶也有真和假wen suo wei wen Jiabao ye you zhen he jiaUnheard: Garbo also has true and false
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 60 - mentioned in article
嘉寶的消遣方法Jiabao de xiao qian fang fa
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 60 - mentioned in caption
嘉寶的消遣方法Jiabao de xiao qian fang fa
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
葛蘭泰嘉寶的化妝談Gelantai Jiabao de hua zhuang tanGreta Garbo talking about her experience in cosmetics
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 47, page: 43, 44, 45 - mentioned in caption
葛蘭泰嘉寶的化妝談Gelantai Jiabao de hua zhuang tanGreta Garbo talking about her experience in cosmetics
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 35 - depicted on image
葛烈泰嘉寶Gelietai JiabaoGreta Garbo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 35 - mentioned in caption
葛烈泰嘉寶Gelietai JiabaoGreta Garbo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 35 - mentioned in caption
另一嘉寶曼琳台脱烈许ling yi Jiabao Manlin TaituoliexuAnother Jiabao Manlin Taituoliexu
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 33 - depicted on image
嘉寶雙眉深鎖的若有所失Jiabao shuang mei shen suo de ruo you suo shiGreta Garbo's eyebrows are knitted; it seems that she has lost something
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 33 - mentioned in caption
嘉寶雙眉深鎖的若有所失Jiabao shuang mei shen suo de ruo you suo shiGreta Garbo's eyebrows are knitted; it seems that she has lost something
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 30 - depicted on image
修面師的嘉寳xiu mian shi de JiabaoGarbo as barber
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 30 - mentioned in caption
修面師的嘉寳xiu mian shi de JiabaoGarbo as barber
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 35 - depicted on image
電影明星葛烈泰嘉寶的神情dian ying ming xing Gelietai Jiabao de shen qingThe look of movie star Greta Garbo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 35 - mentioned in caption
電影明星葛烈泰嘉寶的神情dian ying ming xing Gelietai Jiabao de shen qingThe look of movie star Greta Garbo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 34 - mentioned in caption
誰識其真假 — 新進之電影女星面容酷似嘉寶shei shi qi zhen jia — xin jin zhi dian ying nu xing mian rong ku si JiabaoWho can distinguish truth from the false - the face of the newcoming female movie star strongly resembles that of Garbo
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 44 - depicted on image
葛賴泰嘉寶的狗朋友Gelaitai Jiabao de gou peng youThe dog friend of Gelaitai Jiabao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 44 - mentioned in caption
葛賴泰嘉寶的狗朋友Gelaitai Jiabao de gou peng youThe dog friend of Gelaitai Jiabao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 28 - depicted on image
葛萊泰嘉寶,現在遇著她的新情人克拉嘉勃爾 Clark GableGelaitai Jiabao, xian zai yu zhe ta de xin qing ren Clark GableGreta Garbo is now meeting her new lover Clark Gable
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 28 - mentioned in caption
葛萊泰嘉寶,現在遇著她的新情人克拉嘉勃爾 Clark GableGelaitai Jiabao, xian zai yu zhe ta de xin qing ren Clark GableGreta Garbo is now meeting her new lover Clark Gable
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - depicted on image
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - mentioned in article
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - depicted on image
(上) 大飯店中約翰擺里穆與嘉寶之表演(shang) da fan dian zhong Yuehan Bailimu yu Jiabao zhi biao yan(above) the performance of John Barrymore and Greta Garbo in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 51, page: 47 - mentioned in caption
(上) 大飯店中約翰擺里穆與嘉寶之表演(shang) da fan dian zhong Yuehan Bailimu yu Jiabao zhi biao yan(above) the performance of John Barrymore and Greta Garbo in the Grand Hotel
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 30 - mentioned in caption
嘉寶第三之泰露蘭賓特Jiabao di san zhi TailulanbinteTallulah Bankhead, the third "Garbo"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 47 - depicted on image
懷滿希望的嘉寶近影huai man xi wang de Jiabao jin yingRecent photo of Jiabao full of hope
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 47 - mentioned in caption
懷滿希望的嘉寶近影huai man xi wang de Jiabao jin yingRecent photo of Jiabao full of hope
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 35 - depicted on image
嘉寶抵瑞典時與其弟在碼頭上向歡迎羣眾揚巾時情形Jiabao di Ruidian shi yu qi di zai ma tou shang xiang huan ying qun zhong yang jin zhi qing xingGreta Garbo and Her Younger Brother Waving to the Public on the Wharf as She Arrived Sweden
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 35 - mentioned in caption
嘉寶抵瑞典時與其弟在碼頭上向歡迎羣眾揚巾時情形Jiabao di Ruidian shi yu qi di zai ma tou shang xiang huan ying qun zhong yang jin zhi qing xingGreta Garbo and Her Younger Brother Waving to the Public on the Wharf as She Arrived Sweden
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 12 - depicted on image
嘉寶是一個神秘與嚴肅的女性當不一定知道她是一個寡婦的?Jiabao shi yi ge shen mi yu yan su de nu xing, dang bu yi ding zhi dao ta shi yi ge gua fu deGarbo is a Mysterious and Serious Woman, People do not Necessary Know That She is a Widow?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 12 - mentioned in caption
嘉寶是一個神秘與嚴肅的女性當不一定知道她是一個寡婦的?Jiabao shi yi ge shen mi yu yan su de nu xing, dang bu yi ding zhi dao ta shi yi ge gua fu deGarbo is a Mysterious and Serious Woman, People do not Necessary Know That She is a Widow?
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 51 - depicted on image
自從嘉寶聞名後好萊塢有許多人都把他作大明星的模範zi cong Jiabao wen ming hou Haolaiwu you xu duo ren dou ba ta dang zuo da ming xing de mo fanSince Greta Gabo Became Famous, Many People in Hollywood Took Her as a Model for Super Stars
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 51 - mentioned in caption
自從嘉寶聞名後好萊塢有許多人都把他作大明星的模範zi cong Jiabao wen ming hou Haolaiwu you xu duo ren dou ba ta dang zuo da ming xing de mo fanSince Greta Gabo Became Famous, Many People in Hollywood Took Her as a Model for Super Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 30 - depicted on image
銀幕上的一顆新星,她有的是美麗與天才,有人說她像嘉寶,她是新進的卡撒玲海賓。[二圖]yin mu shang de yi ke xin xing, da you de shi mei li yu tian cai, you ren shuo ta xiang Jiabao, da shi xin jin de Kasalinghaibin.[er tu]A new star on the screen, she has beauty and talent. Some say she is like Greta Garbo. She is a new star Kasalinghaibao.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 30 - mentioned in caption
銀幕上的一顆新星,她有的是美麗與天才,有人說她像嘉寶,她是新進的卡撒玲海賓。[二圖]yin mu shang de yi ke xin xing, da you de shi mei li yu tian cai, you ren shuo ta xiang Jiabao, da shi xin jin de Kasalinghaibin.[er tu]A new star on the screen, she has beauty and talent. Some say she is like Greta Garbo. She is a new star Kasalinghaibao.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 48 - depicted on image
將近回好萊塢之嘉寶jiang jin hui Haolaiwu zhi JiabaoJiabao is returning to Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 48 - mentioned in article
將近回好萊塢之嘉寶jiang jin hui Haolaiwu zhi JiabaoJiabao is returning to Hollywood
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 1, page: 63 - mentioned in caption
好萊塢之童星:「克里司丁拉皇后」一片中之小嘉寶Haolaiwu zhi tong xing: Kelisidingla huang hou yi pian zhong zhi xiao Jiabao    
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 32 - depicted on image
格烈泰嘉寶Greta GarboGelietai Jiabao 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 32 - mentioned in caption
格烈泰嘉寶Greta GarboGelietai Jiabao 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 63 - depicted on image
葛萊泰嘉寶 in Queen ChristinaGelaitai Jiabao in Queen Christina
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 63 - mentioned in caption
葛萊泰嘉寶 in Queen ChristinaGelaitai Jiabao in Queen Christina
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 46 - depicted on image
葛雷泰嘉寶Geleitai Jiabao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 46 - mentioned in article
葛雷泰嘉寶Geleitai Jiabao
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 34 - mentioned in caption
這套純粹少婦型的秋裝,配合著他那嘉寶型的眉眼,更強調了嚴肅裏的熱情。--談瑛zhe tao chun cui shao fu xing de qiu zhuang , pei he zhe ta na Jiabao xing de mei yan , geng qiang diao le yan su li de re qing 。 -- Tan Ying
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 42 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 31 - mentioned in advertisement
電影明星選舉之報告dian ying ming xing xuan ju zhi bao gaoReport on the voting event of movie stars