Browse

徼知

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
徼知Jiao ZhiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale ?gender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 27
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 32 - Author
知識即是力Zhi shi ji shi liKnowledge is power
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 40 - Author
象牙塔的來曆Xiang ya ta de lai liHistory of the ivory tower
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 95, 96, 97 - Author
關於人的一些知識/人類與動物的關係Guan yu ren de yi xie zhi shi/ren lei yu dong wu de guan xiKnowledge about the human being/the relationship between the human being and the animal
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 97, 98 - Author
關於人的一些知識/人類的發達Guan yu ren de yi xie zhi shi/ren lei de fa daKnowledge about the human being/the development of the human being
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 98, 99 - Author
關於人的一些知識/原人的由來Guan yu ren de yi xie zhi shi/yuan ren de you laiKnowledge about the human being/the origin of apemen
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 99, 100, 101, 102 - Author
關於人的一些知識/有史以前的人類Guan yu ren de yi xie zhi shi/you shi yi qian de ren leiKnowledge about the human being/human beings before history
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 102, 103, 104 - Author
關於人的一些知識/社會發生的要因Guan yu ren de yi xie zhi shi/she hui fa sheng de yao yinKnowledge about the human being/crucial factors for the emergence of the society
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 104, 105, 106, 107 - Author
關於人的一些知識/社會的原始Guan yu ren de yi xie zhi shi/she hui de yuan shiKnowledge about the human being/the characteristics of the primitive society
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 107, 108, 109, 110 - Author
關於人的一些知識/社會的機關Guan yu ren de yi xie zhi shi/she hui de ji guanKnowledge about the human being/the institutions of the society
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 110, 111, 112, 113 - Author
關於人的一些知識/社會的理想Guan yu tian de yi xie zhi shi/she hui de li xiangKnowledge about the human being/the dreams of the society
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 113 - Author
同情與反情Tong qing yu fan qingSympathy and apathy
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 195, 196, 197 - Author
複雜社會與簡要生活Fu za she hui yu jian yao sheng huoThe complicated society and the easy life
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 200, 201, 202, 203, 204, 205 - Author
生活上的信仰與迷信sheng huo shang de xin yang yu mi xinFaith and superstition in daily life
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 214 - mentioned in article
疾病爲人所難免Ji bing wei ren suo nan mianDiseases are inevitable
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 33 - mentioned in article
近世家庭Jin shi jia tingFamilies in the modern era
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 94, 95, 96, 97, 98 - Author
婦女性生活上的奧秘Fu nu xing sheng huo shang de ao miThe knowledge of women's sexual life
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 - Author
談談夜間生活所用的燈光Tan tan ye jian sheng huo suo yong de deng guangTalk on the light used in the night
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 110, 111, 112 - Author
饴的制造及饴麥芽的培養Yi de zhi zao ji yi mai ya de pei yang The manufacture of cerealose and how to use cerealose to produce malt syrup
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 149 - Author
結婚後的現象Jie hun hou de xian xiangPhenomena after marriage
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 120 - Author
美的快感Mei de kuai ganThe pleasure of beauty
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 144 - Author
建築家的資格Jian zhu jia de zi geThe qualities of an architect
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 197 - Author
美學的修整Mei xue de xiu zhengThe trimmings of aesthetics
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 - Author
天然色攝影-原色法Tian ran se she ying-yuan se faOne chromophotography heliochromy- autochrome process
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 102 - Author
甚麼是穩健的人生觀Shen me shi wen jian de ren sheng guanWhat is the firm philosophy of life
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 11, page: 21 - Author
路上的教育Lùshàng de jiàoyùEducation on the road
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 12, page: 20 - Author
利用兒童的投票法Lìyòng er tóng de tóupiào fǎUse children's voting method
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 230 - Author
《東方雜誌》二十六卷第一號要目Dongfang zazhi er shi liu juan di yi hao yao muThe Eastern Miscellany the contents of volume 26 issue 1