Browse

秋瑾

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
秋瑾Qiu JinGiven Name (名)Chinesepreferred Name
鑑湖女俠Jianhu NuxiaPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
璿卿XuanqingOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 1, page: 101 - Author
留學日本秋女士瑾致湖南第一女學堂書Liu xue Riben Qiu nu shi Jin zhi Hunan di yi nu xue tang shuLady scholar Qiu, named Jin, studying overseas in Japan submits work for Hunan's number one girls' school
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 1, page: 165, 166, 167, 168 - mentioned in article
今婦人集Jin fu ren jiToday's women
 
Funü Shibao, Vol: 1, Iss: 2, page: 50, 51, 52, 53, 54 - mentioned in article
漆室女Qi shi nuQishinü [a girl (woman) who concerns about the current state of the country - from Lienüzhuan?]
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 3, page: 86 - mentioned in article
女界之英Nu jie zhi yingHeroes among women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 - mentioned in article
西湖紀游Xihu ji youTravel log of West Lake
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 75 - Author
黃海舟中感賦Huanghai zhou zhong gan fuA poem of my feelings on a boat in the yellow sea
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 75 - Author
長崎曉發口占Changqi xiao fa kou zhanAt daybreak in Nagasaki prefecture
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 129 - mentioned in article
女界二大雜誌出現Nu jie er da za zhi chu xianTwo great magazines for women are published
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 131 - mentioned in article
女報界新調查Nu bao jie xin diao chaNew investigations from the women's press
 
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 144 - Author
致志群書Zhi Zhiqun shuReceiving Zhiqun's letter
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 72 - mentioned in article
女學生演說會Nu xue sheng yan shuo huiA lecture society for female students
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 10, page: 72 - mentioned in article
女士演說Nu shi yan shuoLectures from women
 


Image
Nüzi Shijie, Vol: 2, Iss: 5, page: 3 - Calligrapher
女子世界 秋瑾書Nuzi shijie Qiu Jin shuWomen's World, written by Qiu Jin