Browse

陳伯吹

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳伯吹Chen BochuiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1906-08-131997-11-06male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 20 | Assignments in ECPO: 12
Article
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 1, page: 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 - Author
一枚鑽戒Yi mei zuan jieA diamond ring
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 172, 173, 174 - Author
責任何等重大Ze ren he deng zhong daWhat a great responsibility!
 
Funü zazhi, Vol: 16, Iss: 2, page: 61, 62, 63, 64, 65, 66 - Author
中國家庭改善問題Zhongguo jia ting gai shan wen tiThe issue of improving Chinese family
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 81, 82, 83 - Author
他倆陶醉了Ta lia tao zui leThey are intoxicated
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 4, page: 123, 124 - Author
絕妙的劇本Jue miao de ju benThe exceptional scenario
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 130 - Author
女子須留心時事Nu zi xu liu xin shi shiWomen should pay attention to current news
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 43, 44 - Author
不容諱飾的Bu rong hui shi de Matters that can not be concealed
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 5, page: 98, 99 - Author
釣名沽譽Diao ming gu yuFalse reputation
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 5, page: 108, 109, 110 - Author
和藹的桐哥He ai de tong geThe kind brother Tong
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 6, page: 54, 55 - Author
不用那黃金Bu yong na huang jinDo not use that gold
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 87, 88 - Author
真的苦悶?Zhen de ku men?Depressed?
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 52, 53, 54, 55 - Author
愛與人生/ 這是一個難猜的謎兒Ai yu ren sheng/ Zhe shi yi ge nan cai de mi erLove and life/ This is a riddle hard to guess
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 79, 80, 81 - Author
母的愛/ 偉大的恩惠Mu de ai/ Wei da de en huiMothers love/ Amazing grace
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 164, 165, 166, 167 - Author
消夏瑣記Xiao xia suo jiWriting a story when taking a summer holiday
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 217, 218 - Author
怎樣渡過去Zen yang du guo quHow to past the hot summer
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 8, page: 43, 44, 45, 46, 47, 48 - Author
婚姻問題的六個斷片Hūnyīn wèntí de liù gè duànpiànSix phase of the marriage issue
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 10, page: 50, 52 - Author
其言也善Qi yan ye shanThe words are kind and useful
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 11, page: 48, 50 - Author
我們真可驕矜Wo men zhen ke jiao jinWe really can do something arrogantly
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 12, page: 105, 106 - Author
是她們享樂的時候了Shi ta men xiang le de shi hou le It is time for them to enjoy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 116, 117, 118 - Author
縫工的玩偶/ 覺悟後的懺悔Feng gong de wan ou/ Jue wu hou de chan huiThe tailor s puppet/ Post-consciousness repentance