Browse

Negri, Pola

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Negri, PolaGiven Name (名)Polishpreferred Name
派拉尼格拉Paila NigelaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
波拉尼格萊Bola NigelaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
巴賴妮格麗Balai NigeliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
巴賴BalaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
波拉南格里Bola NangeliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
波頼尼格利Bolai NigeliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
巴賴妮格里Balai NigeliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
巴賴尼格里Balai NigeliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Pola NegriGiven Name (名)Polish

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1897-01-031987-08-01female-


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 20 | Assignments in ECPO: 3
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 32, 32, 33, 33, 34, 34 - mentioned in article
又離婚的巴賴的一夕話. 她再婚的意见. (上)you li hun de Balai de yi xi hua.Ta zai hun de yi jian (shang)Some words from Pola Negri, who got divorced again; her opinion on getting married again (part 1)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 28 - mentioned in article
巴賴再婚的意見 (續)Balai zai hun de yi jian (xu)Pola Negri's opinion on getting married again (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 31 - mentioned in article
第二個嘉爾曼di er ge Jia'ermanThe second Carmen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 35 - mentioned in article
銀壇短訊yin qiang duan xunFlash news of the movie circle
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 33, page: 32, 33 - mentioned in article
影界最近小消息ying jie zui jin xiao xiao xiThe latest rumors in the cinema world
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 44 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 54 - mentioned in article
本星期明星日記ben xing qi ming xing ri jidiaries on the lives of stars of this week
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 70, 71 - mentioned in article
聖林漫錄sheng lin man luRandom Records of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 54 - mentioned in article
好萊塢閒話Haolaiwu xian huagossips of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 56 - mentioned in caption
尼格里寫自傳Nigeli xie zi zhuanNegri wrote her autobiography
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 5, page: 59, 60, 61 - mentioned in article
幾位明星底迷信ji wei ming xing di mi xinThe superstition of some stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 32 - depicted on image
巴賴說做明星的毎天的人生觀就是工作。但是結婚毎可以使一個人的人生觀變成喜怒哀樂。或是羅曼。沒有結婚不能算是有人生觀了。Balai shuo zuo ming xing de mei tian de ren sheng guan jiu shi gong zuo. Dan shi jie hun mei ke yi shi yi ge ren de ren sheng guan bian cheng xi nu ai le. Huo shi luo man. Mei you jie hun bu neng suan shi you ren sheng guan lePola says the stars' daily philosophy of life is working. But marrying can change your philosophy of life to be emothinal (pleasure or dejection), or to be romantic. If you are not married you cannot be counted as having a philosophy of life.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 32 - mentioned in caption
巴賴說做明星的毎天的人生觀就是工作。但是結婚毎可以使一個人的人生觀變成喜怒哀樂。或是羅曼。沒有結婚不能算是有人生觀了。Balai shuo zuo ming xing de mei tian de ren sheng guan jiu shi gong zuo. Dan shi jie hun mei ke yi shi yi ge ren de ren sheng guan bian cheng xi nu ai le. Huo shi luo man. Mei you jie hun bu neng suan shi you ren sheng guan lePola says the stars' daily philosophy of life is working. But marrying can change your philosophy of life to be emothinal (pleasure or dejection), or to be romantic. If you are not married you cannot be counted as having a philosophy of life.
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 33 - depicted on image
巴賴最近的攝影Balai zui jin de she yingRecent photo of Pola Negri
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 33 - mentioned in caption
巴賴最近的攝影Balai zui jin de she yingRecent photo of Pola Negri
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 31 - depicted on image
這是一個最完美的吻姿zhe shi yi ge zui wan mei de wen ziThis is one of the most beautiful kisses (ever)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 30 - depicted on image
將要重現銀幕的波拉南格里jiang yao chong xian yin mu de Bola NangeliPola Negri, about to reappear on the screen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 30 - mentioned in caption
將要重現銀幕的波拉南格里jiang yao chong xian yin mu de Bola NangeliPola Negri, about to reappear on the screen