Browse

Wallace Beery

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Wallace BeeryGiven Name (名)Englishpreferred Name
華德皮利Huade PiliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
華勒斯皮萊Hualesi PilaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
華箂斯皮立Hualeisi PiliOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
華雷斯皮萊Hualeisi PilaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
華雷斯皮雷Hualeisi PileiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
華雷斯HualeisiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Walter BeeryOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)English
Wallace BeeryGiven Name (名)English

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1885-04-011949-04-15male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 21 | Assignments in ECPO: 4
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 35, 36, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 33, 33, 34, 34 - mentioned in article
明星之言ming xing zhi yanCelebrities' remarks
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 40 - mentioned in article
好萊塢經濟恐慌Haolaiwu jing ji kong huangfinancial crisis in Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 43, 44, 45 - mentioned in article
電影明星/影片空前大選舉正式揭曉dian ying ming xing/ying pian kong qian da xuan ju zheng shi jie xiaothe result of the unprecedented election of movie stars and films
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 41 - mentioned in article
好萊塢電影學會 去年度各種褒獎Haolaiwu dian ying xue hui qu nian du ge zhong bao jiangprizes given by the film academy in Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 61, 62 - mentioned in article
聖林閒話sheng lin xian huaGossips of the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 56, 57 - mentioned in article
假使好萊塢關門,電影明星會餓死嗎?jia shi Haolaiwu guan men, dian ying ming xing hui e si ma?If Hollywood closed, would the movie stars starve to death?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 74 - mentioned in article
好萊塢明星語錄Haolaiwu ming xing yu luWords of Hollywood Stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 57 - mentioned in article
明星語錄ming xing yu luQuotes of stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 59 - mentioned in article
國際歡迎的好萊塢明星guo ji huan ying de Haolaiwu ming xingInternationally welcomed Hollywood stars
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - depicted on image
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 49, page: 30 - mentioned in article
大飯店Da Fan DianGrand Hotel
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 34 - depicted on image
華雷斯皮萊在法國消假Hualeisi Pilai zai Faguo xiao jiaWallace Beery is on Holliday in France
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 34 - mentioned in caption
華雷斯皮萊在法國消假Hualeisi Pilai zai Faguo xiao jiaWallace Beery is on Holliday in France
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 29, page: 32, 33 - depicted on image
幾部採取俄國題材的美國新片ji bu cai qu Eguo ti cai de Meiguo xin pian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 29, page: 32, 33 - mentioned in caption
幾部採取俄國題材的美國新片ji bu cai qu Eguo ti cai de Meiguo xin pian
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 62 - depicted on image
華雷斯皮萊Hualeisi Pilai Wallace Beery
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 50, page: 62 - mentioned in caption
華雷斯皮萊Hualeisi Pilai Wallace Beery