Browse

黎明暉

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
黎明暉Li MinghuiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1909-06-002003-12-09female-


Authority data
VIAF, dbpedia, Baidu 


Assignments: 33 | Assignments in ECPO: 18
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 16, 17, 18 - mentioned in article
黎明暉情海起風波Li Minghui qing hai qi feng boLi Minghui's troublesome love affair
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 23, page: 46 - mentioned in article
影戲場中速寫ying xi chang zhong su xieSketches of Movie World
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 49 - mentioned in article
銀燈下的記錄yin deng xia de ji lurecords unter the silver light
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 46 - mentioned in article
銀幕的聲影yin mu de sheng yingvoices and images from the screen
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 1, page: 42 - mentioned in article
電影明星的消遣dian ying ming xing de xiao qianhobbies of movie stars
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 2, page: 42 - mentioned in article
天一的四大金剛tian yi de si da jin gangthe four guardian warriors of Tianyi company
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 5, page: 42 - mentioned in article
國內影壇近訛guo nei ying tan jin ernews on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 56, 57 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 63 - mentioned in article
國片界影訊一束guo pian jie ying xun yi shua bunch of news on domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 61 - mentioned in article
黎明暉與陸鍾恩正式結婚Li Minghui yu Lu Zhongen zheng shi jie hunLi Minghui and Lu Zhong'en officially married
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 55, 56 - mentioned in article
銀色婦夫-這裏告訴你們幾對有情的眷屬yin se fu fu - zhe li gao su ni men ji dui you qing de juan shu
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 19 - depicted on image
歌舞時代的黎明暉ge wu shi dai de Li MinghuiThe age of singing and dancing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 19 - mentioned in caption
歌舞時代的黎明暉ge wu shi dai de Li MinghuiThe age of singing and dancing
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 56 - depicted on image
封面: 黎明暉女士近影feng mian: Li Minghui nu shi jin yingCover: A Recent Foto of Ms. Li Minghui
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 56 - mentioned in caption
封面: 黎明暉女士近影feng mian: Li Minghui nu shi jin yingCover: A Recent Foto of Ms. Li Minghui
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 27 - depicted on image
黎明暉女士的倩影Li Minghui nu shi de qian yingA Beautiful Image of Ms. Li Minghui
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 27 - mentioned in caption
黎明暉女士的倩影Li Minghui nu shi de qian yingA Beautiful Image of Ms. Li Minghui
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 36 - depicted on image
黎明暉在人群裏Li Minghui zai ren qun liLi Minghui in the crowd
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 36 - mentioned in caption
黎明暉在人群裏Li Minghui zai ren qun liLi Minghui in the crowd
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 60 - depicted on image
小妹妹黎明暉參加本市中學運動時對運動場拍攝照片xiao mei mei Li Minghui can jia ben shi zhong xue yun dong shi dui yun dong chang pai she zhao pianthe little girl Li Minghui photographing the stadium at the athelete fair of our city
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 60 - mentioned in caption
小妹妹黎明暉參加本市中學運動時對運動場拍攝照片xiao mei mei Li Minghui can jia ben shi zhong xue yun dong shi dui yun dong chang pai she zhao pianthe little girl Li Minghui photographing the stadium at the athelete fair of our city
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 42 - depicted on image
在化裝時的黎明暉zai hua zhuang shi de Li MinghuiLi Minghui applying make-up
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 42 - mentioned in caption
在化裝時的黎明暉zai hua zhuang shi de Li MinghuiLi Minghui applying make-up
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 64 - depicted on image
黎陸婚禮中之主角黎明暉與配角儐相胡萍合影Li Lu hun li zhong zhi zhu jiao Li Minghui yu pei jiao bin xiang Hu Ping he ying
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 13, page: 64 - mentioned in caption
黎陸婚禮中之主角黎明暉與配角儐相胡萍合影Li Lu hun li zhong zhi zhu jiao Li Minghui yu pei jiao bin xiang Hu Ping he ying
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 25, page: 36 - depicted on image
「女人」中之黎明暉與王引舟中情話「 nu ren 」 zhong zhi Li Minghui yu Wang Yin zhou zhong qing hua
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 25, page: 36 - mentioned in caption
「女人」中之黎明暉與王引舟中情話「 nu ren 」 zhong zhi Li Minghui yu Wang Yin zhou zhong qing hua
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 42 - depicted on image
母與子 影星黎明晖女士和她的寶寶mu yu zi ying xing Li Minghui nu shi he ta de bao baoMother and Son. The film star Mrs. Li Minghui and her baby.
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 2, page: 42 - mentioned in caption
母與子 影星黎明晖女士和她的寶寶mu yu zi ying xing Li Minghui nu shi he ta de bao baoMother and Son. The film star Mrs. Li Minghui and her baby.
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 4, page: 39 - mentioned in caption
影星黎明暉之愛子Ying xing Li Minghui zhi ai ziSon of movie star Li Minghui
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 69 - mentioned in advertisement
影星照相集ying xing zhao xiang ji Movie stars' photo collection