Browse

西施

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
西施XishiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name
西子XiziPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese
施夷光Shi YiguangOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 4
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 104, 105 - mentioned in article
理想的美人/三Li xiang de mei reng/sanIdeal beauties part three
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 154, 155, 156, 157, 158 - mentioned in article
幸運的時髦小姐Xing yun de shi mao xiao jieLucky Miss. Fashion
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 - mentioned in article
戀愛上的幾個問題/ 給男女青年的一封公開信Lian ai shang de ji ge wen ti/ Gei nan nu qing nian de yi feng gong kai xinSeveral questions on love/ An open letter to male and female youth
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 10, page: 117, 118, 119, 120, 121, 122 - mentioned in article
馬爾德茵的嫁之研究Maerdeyin de jia zhi yan jiuResearch on Maerdeyin s marriage
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 17, page: 23, 24, 25 - mentioned in article
婦人之笑fu ren zhi xiaoWomen´s Smile
 


Image
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 34 - depicted on image
白描仕女/西施Bai miao shi nu/XishiLine drawings of traditional Chinese ladies/Xishi