Browse

吳昌碩

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
吳昌碩Wu ChangshuoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1844-09-121927-11-29male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 4 | Assignments in ECPO: 12
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 - mentioned in article
西湖紀游Xihu ji youTravel log of West Lake
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 24, 25, 26, 27, 28, 33 - mentioned in article
教育部全國美術展覽會參觀記(一)Jiao yu bu quan guo mei shu zhan lan hui can guan ji (yi)Review of the national art exhibition of the Ministry of Education (one)
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 7, page: 109, 110, 111 - mentioned in article
文人畫與國畫新格Wen ren hua yu guo hua xin geLiterati s paintings and new patterns of traditional Chinese painting
 


Advertisement
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 186 - Author
商務印書館精印《天發神讖碑》《柳公權玄祕塔》Shang wu yin shu guan jing yin Tian fa shen chen bei Liu gong quan xuan mi taCommercial Press Tian fa shen chen bei Liu gong quan xuan mi ta