Browse

克士

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
克士Ke ShiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 39
Article
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 1, page: 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 - Author
近代婦女運動的先導(幾個重要的婦女主義者的意見)Jin dai fu nu yun dong de xian dao (ji ge zhong yao de fu nu zhu yi zhe de yi jian)Forerunners of the modern women's movement (some views of a few important feminists)
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 93, 94 -
印度細徑的婦女狀況Yindu xi jing de fu nu zhuang kuangThe situation of women in India
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 95 -
美國女參議員的選出Meiguo nu can yi yuan de xuan chuThe election of a female senator in America
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 2, page: 146, 147, 148, 149 -
室內清潔法Shi nei qing jie faHow to clean indoors
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 3, page: 38, 39 - Author
廣義的買賣婚Guang yi de mai mai hunAn overview of bride-buying
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 72 -
婚姻的應當審慎Hun yin de ying dan shen sheSome cautions towards marraige
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 95, 96, 97 -
蘇維亞俄國下的婦女Suweiya E'guo xia de fu nuWomen under Soviet Russia
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 101, 102 -
英國婦女的醫學教育Yingguo fu nu de yi xue jiao yuThe medical education of English women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 3, page: 147, 148, 149, 150 -
住宅的設備Zhu zhai de Residential facilities
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 4, page: 42, 43, 44 -
愛情的表現與結婚生活Ai qing de biao xian yu jie hun sheng huoMarried life and expressions of love
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 29, 30 -
束胸習慣與性知識 Shu xiong xi guan yu xing zhi shiThe custom of breast binding and knowledge of sex
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 69, 70 -
美國婦女的活動Meiguo fu nu de huo dongThe activities of American women
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 72, 73, 74 -
大學婦女同盟的希望Da xue fu nu tong meng de xi wangThe hopes for an alliance among female university students
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 74, 75, 76 -
大美洲協會在巴的摩開會的追記Da Meizhou xie hui zai ba de mo kai hui de xuan ji
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 5, page: 128, 129, 130, 131 -
室內裝飾法Shi nei zhuang shi faHow to decorate interiors
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 25, 26, 27, 28, 29 -
婦女職業和母性Fu nu zhi ye he mu xingWomen's professions and maternal instinct
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 50, 51, 52, 53, 54, 55 -
泰倍爾女士的婦女職業觀 Taibei'er nu shi de fu nu zhi ye guanMs [Taibei'er]'s views on women's professions
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 87, 88, 89 -
美國婦女國民黨的企圖Meiguo fu nu guo min dang de qi tuThe attempt to establish a women's nationalist party
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 6, page: 90, 91, 92 -
朝鮮的新婦女Chaoxian de xin fu nuNew women in Korea
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 6, page: 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 - Author
產兒制限與新種族Chan'er zhi xian yu xin zhong zuBirth restrictions and new races
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 32, 33 - Author
性的新道德之建設Xing de xin dao de zhi jian sheConstructing a new sexual morality
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 7, page: 37, 38 -
道德的保守本能Dao de de bao shou ben nengThe conservative instincts of morality
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 7, page: 75, 76, 77 -
美國婦女在法律上的地位 Meiguo fu nu zai fa lu shang de di weiThe legal status of women in America
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 8, page: 27, 28, 29 - Author
婦女在進化中的任務Fu nu zai jin huazhong ren wuSome tasks to be undertaken in the evolution of women's social station
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 38, 39 -
權利是要自己爭來的Quan li shi yan zi ji zheng lai deOne needs to fight for one's own rights
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 85, 86, 87, 88, 89 -
德國婦女主義者的要求Deguo fu nu zhu yi zhe de yao qiuThe demands of German feminists
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 8, page: 92, 93, 94 -
安基的與烏拉圭的婦女運動An ji de yu wulagui de funu yundongThe women's movement in Uruguay
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 61, 62 -
教育與性教育Jiao yu yu xing jiao yuEducation and sex education
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 102 -
遺傳學的歷史Yi chuan xue de li shiThe history of genetics
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 35, 36 -
婦女發展的兩個途徑Fu nu fa zhan de liang ge tu jingTwo approaches to women's advancements
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 36, 37 -
女子參政會與女子勸進團Nu zi can zheng hui yu nu zi quan jin tuThe women's society for participation in politics and the women's right's assembly
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 39, 40 - Author
家庭制度的應當改革Jia ting zhi du de ying dang gai geAspects of the institution of family that should be reformed
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 62, 63, 64 - Author
珊格爾夫人的中國觀察記Shange'er fu ren de Zhongguo quan cha jiA scrutiny of Margaret Sanger's outlook on China
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 10, page: 90, 91 -
印度的婦女生活Yindu de fu nu sheng huoThe lives of women in India
 
Funü zazhi, Vol: 9, Iss: 10, page: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 -
新土耳其婦女的進步 Xin Tu'erqi fu nu de jin buThe progress of new Turkish women
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 51, 52 -
婦女運動與民族的進步Fu nu yun dong yu min zu de jin buWomen's movements and the progress of nations
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 95, 96, 97 -
人的壽命與無管腺Ren de shou ming yu wu guan xianHuman lifespan
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 12, page: 34, 35, 36, 37 -
婦女主義者的貞操觀Fu nu zhu yi zhe de zhen cao guanThe attitudes towards virginity of feminists
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 12, page: 43, 44 -
婦女與工作Fu nu yu gong zuoWomen and labour