Browse

程鏡秋

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
程鏡秋Cheng JingqiuGiven Name (名)Chinesepreferred Name
鏡秋JingqiuGiven Name (名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 37
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 32, 33 - Author
離婚後的珍妮蓋諾li hun hou de Zhenni GainuoJanet Gaynor After Her Divorce
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 2, page: 32, 33 - Author
克萊拉寶怕熱Kelaila Bao pa reClara Bow is afraid of being (regarded as) "hot"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 30 - Author
開到冷落處 kai dao leng luo chuDriving to an unfrequented place
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 32, 33 - Author
嘉寶自殺Jiabao zi shaGarbo's suicide
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 32, 33 - Author
好萊塢的電影家庭Haolaiwu de dian ying jia tingHollywood's movie family
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 32, 33, 34 - Author
又離婚的巴賴的一夕話. 她再婚的意见. (上)you li hun de Balai de yi xi hua.Ta zai hun de yi jian (shang)Some words from Pola Negri, who got divorced again; her opinion on getting married again (part 1)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 28 - Author
巴賴再婚的意見 (續)Balai zai hun de yi jian (xu)Pola Negri's opinion on getting married again (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 30, 31 - Author
南錫卡洛的一喜一懼Nanxi Kaluo de yi xi yi juNancy Carroll's joy and sorrow
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 31 - Author
鬍子小生Hu zi xiao shengYoung men with moustache
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 8, page: 34 - Author
坐在電影院里zuo zai dian ying yuan li(Sitting) in the movie theatre
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 34 - Author
關於司璜遜的空氣guan yu Sihuangxun de kong qiAbout "Swansons's" atmosphere
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 30, 31 - Author
打字員與修面師da zi yuan yu xiu mian shiTypist and barber
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 34 - Author
NiYou
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 33 - Author
糊塗蟲hu tu chongAddleheads (Laurel and Hardy)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 32 - Author
克萊拉寳病愈Kelaila Bao bing yuClara Bow recovers from illness
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 28, 29 - Author
擺裡瑪亞的家庭生活Bailimaya de jia ting sheng huoBailimaya's family life
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 31 - Author
瑙麥的榮譽Naomai de rong yuNorma [Shearer]'s honor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 34 - Author
有聲電影與觀眾You sheng dian ying yu guan zhongSound films and the audience
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 29 - Author
明星之居ming xing zhi juThe stars' houses
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 34 - Author
再提起一下zai ti qi yi xiaTo mention it again
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 33 - Author
羅克的家庭Luoke de jiatingLuoke's family
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 38 - Author
電影觀者的常識dian ying guan zhe de chang shiCommon knowledge for the cinema audience
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 31 - Author
美國電影界的才子佳人Meiguo dian ying jie de cai zi jia renA talented man and a beautiful woman in the American cinema world
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 35 - Author
嘉寶的辯護士Jiabao de bian hu shiGreta Garbo's defender
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 36, 37 - Author
好萊塢婚數大減訊Haolaiwu hun shu da jian xunNews on a great decrease in the number of people who are getting married in Hollywood
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 38 - Author
好萊塢報告:過度運動健美之敵(未完)Haolaiwu bao gao: guo du yun dong jian mei zhi di (wei wan)Hollywood report: doing sports excessively is the enemy of health and beauty (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 35 - Author
好萊塢報告:過度運動、健美之敵Haolaiwu bao gao: guo du yun dong, jian mei zhi diHollywood report: doing sports excessively is the enemy of health and beauty
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 36 - Author
中國之有聲影片Zhongguo zhi you sheng ying pianChinese sound films (talkies)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 27, page: 44, 45 - Author
好萊塢電星的背部修飾Haolaiwu dian xing de bei bu xiu shiThe back decoration of Hollywood stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 35, 36 - Author
電影與結婚dian ying yu jie hunFilm and marriage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 40, page: 43 - Author
嘉寶的名士派Jiaobao de ming shi paiJiaobao's group of famous people
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 45, 46 - Author
中國電影珍聞zhong guo dian ying zhen wenNews titbits of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 42, page: 46 - Author
女星再嫁nu xing zai jiaA female star getting married again
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 45 - Author
葛賴泰嘉寶的狗朋友Gelaitai Jiabao de gou peng youThe dog friend of Gelaitai Jiabao
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 45, 46 - Author
中國電影之劇變zhong guo dian ying zhi ju bianThe upheaval of Chinese movies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 45, page: 46 - Author
公爵夫人獻身銀幕gong jue fu ren xian shen yin muThe wife of a duke dedicates herself to the screen
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 53, page: 45 - Author
小裴斯開登的生日 xiao Feisikaideng de sheng riThe birthday of Buster Keaton Jr.