Browse

Charlie Chaplin

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Charlie ChaplinPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
卓別麟ZhuobielinOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
卓別林ZhuobielinOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Chaplin, Charles SpencerGiven Name (名)English
卓別靈ZhuobielingOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
却利桌别麟Queli ZhuobielinOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
却利卓別林Lique ZhuobielinOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1889-04-161977-12-25male-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 38 | Assignments in ECPO: 24
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 34 - mentioned in article
編輯者言bian ji zhe yanEditor's note
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 34 - mentioned in article
卓別麟的幸運之神Zhuobielin de xing yun zhi shenCharlie Chaplin's god of fortune
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 31 - mentioned in article
鬍子小生Hu zi xiao shengYoung men with moustache
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 34 - mentioned in article
NiYou
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 30 - mentioned in article
好萊塢的大富翁 (續)Haolaiwu de da fu weng (xu)Hollywood's richest people (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 31 - mentioned in article
卓別林的一番氣語Zhuobielin de yi fan qi yuChaplin's angry remark
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 35, 36 - mentioned in article
好萊塢幾位電影明星的薪俸Haolaiwu ji wei dian ying ming xing de xin fengThe salary of a few Hollywood movie stars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 31, page: 33 - mentioned in article
電影珍聞dian ying zhen wenNew Titbits on movies
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 35, page: 33, 34 - mentioned in article
滑稽大王的孝思(待續)Hua ji da wang de xiao si (dai xu)The filial piety of the king of humor
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 48, page: 40, 42 - mentioned in article
卓別林范朋克的初次會晤Zhuobielin Fanpengke de chu ci hui wuThe first meeting of Chaplin and Fairbanks
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 1, page: 45 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 45 - mentioned in article
卓別麟繼續反對聲片Zhuobielin ji xu fan dui sheng pianChapin continues to stand against sound films
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 44 - mentioned in article
卓別靈反對兒子做戲zhuo bie ling fan dui er zi zuo xiChaplin is against his son to become an actor
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 11, page: 44 - mentioned in caption
卓別靈反對兒子做戲zhuo bie ling fan dui er zi zuo xiChaplin is against his son to become an actor
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 53 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 17, page: 52 - mentioned in article
銀幕珍聞yin mu zhen wenNew Titbits of the Screen
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 52 - mentioned in article
好萊塢短訊Haolaiwu duan xunHollywood Flash News
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 51 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 53 - mentioned in article
卓別靈上訴勝利 滑稽巨子又有意中人Zhuobieling shang su sheng li, huaji juzi you you yi zhong renCharlie Chaplin Won the Lawsuit. The Humor Master Has Fallen in Love Again.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 20, page: 53 - mentioned in caption
卓別靈上訴勝利 滑稽巨子又有意中人Zhuobieling shang su sheng li, huaji juzi you you yi zhong renCharlie Chaplin Won the Lawsuit. The Humor Master Has Fallen in Love Again.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 47 - mentioned in article
聖林影訊Shenglin ying xunNews about Movies from the Sacred Forest
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 48 - mentioned in article
好萊塢奇談Haolaiwu qi tanstories in Hollywood
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 47 - mentioned in article
卓別麟製造輿論Zhuobielin zhi zao yu lunCharlie Chaplin produces gossips on himself
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 25, page: 47 - mentioned in caption
卓別麟製造輿論Zhuobielin zhi zao yu lunCharlie Chaplin produces gossips on himself
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 8, page: 40 - mentioned in article
一九三三年好萊塢的預言yi jiu san san nian Haolaiwu de yu yanpredictions on Hollywood in 1933
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 55 - mentioned in article
好萊塢珍聞Haolaiwu zhen wenNew Titbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 55 - mentioned in caption
好萊塢珍聞Haolaiwu zhen wenNew Titbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 55 - mentioned in article
外籍明星將不能在美立足wai ji ming xing jiang bu neng zai mei li zuforeign stars can not base themselves in the U.S.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 50, 51 - mentioned in article
好萊塢花絮Haolaiwu hua xuTitbits of Hollywood
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 45, page: 60 - mentioned in article
好萊塢的兩件謠言Hao lai wu de liang jian yao yanTwo rumors in Hollywood
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 57 - mentioned in article
卓別麟流淚Zhuobielin liu leiChaplin sheds tears
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 28, page: 58, 59, 60, 61 - mentioned in article
電影圈內生活花絮dian ying quan nei sheng huo hua xuTitbits inside movie stars' lives
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
美國離婚城的怪現象Meiguo li hun cheng de guai xian xiangStrange Phenomenon in the City of Divorce in America
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 34 - depicted on image
卓別麟在城市之光中Zhuobielin zai "cheng shi zhi guang" zhongCharlie Chaplin in "City Lights"
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 34 - mentioned in caption
卓別麟在城市之光中Zhuobielin zai "cheng shi zhi guang" zhongCharlie Chaplin in "City Lights"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 37 - depicted on image
沒有化裝時卓別靈之真面目mei you hua zhuang shi Zhuobieling zhi zhen mian muCharlie Chaplin's True Face without Make-up
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 37 - mentioned in caption
沒有化裝時卓別靈之真面目mei you hua zhuang shi Zhuobieling zhi zhen mian muCharlie Chaplin's True Face without Make-up
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 36 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu Important contents of recent issues of Entertainment Weekly