Funü zazhi
Issue
No. 002 (31 January, 1918)
Page: 109 (168 total)

Article
家庭小說 敵, Home fiction [The] Ememy

鴛湖寄生 Yuan Hu Ji Sheng (Author),