Funü zazhi
Issue
No. 012 (30 November, 1917)
Page: 042 (156 total)

Article
荳菜類之栽培法, Methods of cultivating doucai (bean sprouts)

李淑儀 Li Shuyi (Author), 沈詠霞 Shen Yongxia (Author),

Keywords: plants,

Article
陸上預習之婦女游泳術,

威南氏 Wei Nan Shi (Author), 鴛湖寄生 Yuan Hu Ji Sheng (Translator),