Browse

徐來

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
徐來Xu LaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1909-00-001973-04-04female-


Authority data
Wikidata, Baidu 


Assignments: 42 | Assignments in ECPO: 6
Article
Linglong, Vol: 3, Iss: 10, page: 53 - mentioned in article
國內影壇近訊guo nei ying tan jin xunnews of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 56, 57 - mentioned in article
國片界花絮guo pian jie hua xuTitbits of the domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 20, page: 75, 76 - mentioned in article
國內影壇漫錄guo nei ying tan man luTitbits of domestic film production
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 27, 28 - mentioned in article
大會花絮(三)da hui hua xuhighlights of the games (3)
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 37, page: 61 - mentioned in article
參觀全運會黎莉莉蒙不白之冤san guan quan yun hui Li Lili meng bu bai zhi yuanLi Lili suffers injustice while visiting the National Games
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 28, page: 58, 59, 60, 61 - mentioned in article
電影圈內生活花絮dian ying quan nei sheng huo hua xuTitbits inside movie stars' lives
 


Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 68 - depicted on image
新加入電影界黎錦暉夫人徐來女士xin jia ru dian ying jie Li Jinhui fu ren Xu Lai nu shiLi Jinhui's Wife Ms. Xu Lai has recently joined the movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 68 - mentioned in caption
新加入電影界黎錦暉夫人徐來女士xin jia ru dian ying jie Li Jinhui fu ren Xu Lai nu shiLi Jinhui's Wife Ms. Xu Lai has recently joined the movie world
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 32 - depicted on image
明星公司新演員徐來女士之男裝Mingxing gong si xin yan yuan Xulai nu shi zhi nan zhuangMs. Xu Lai is wearing a man's outfit. She is a new actress of the Mingxing Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 32 - mentioned in caption
明星公司新演員徐來女士之男裝Mingxing gong si xin yan yuan Xulai nu shi zhi nan zhuangMs. Xu Lai is wearing a man's outfit. She is a new actress of the Mingxing Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 28, page: 64 - depicted on image
赴西北攝影之電影新進明星徐來近影fu Xibei she ying zhi dian ying xin jin ming xing Xu Lai jin yingA recent photo of the new movie star Xu Lai who just went to the northwest to shoot a film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 28, page: 64 - mentioned in caption
赴西北攝影之電影新進明星徐來近影fu Xibei she ying zhi dian ying xin jin ming xing Xu Lai jin yingA recent photo of the new movie star Xu Lai who just went to the northwest to shoot a film
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 64 - depicted on image
新進影星徐來女士xin jin ying xing Xu Lai nu shinew movie star Ms. Xu Lai
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 38, page: 64 - mentioned in caption
新進影星徐來女士xin jin ying xing Xu Lai nu shinew movie star Ms. Xu Lai
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 64 - depicted on image
電影明星徐來女士坐在木馬上dian ying ming xing Xu Lai nu shi zuo zai mu ma shang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 64 - mentioned in caption
電影明星徐來女士坐在木馬上dian ying ming xing Xu Lai nu shi zuo zai mu ma shang 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 64 - depicted on image
影星徐來女士ying xing Xu Lai nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 64 - mentioned in caption
影星徐來女士ying xing Xu Lai nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 34 - depicted on image
胡蝶與徐來hu Die yu Xu Lai 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 27, page: 34 - mentioned in caption
胡蝶與徐來hu Die yu Xu Lai 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 35 - depicted on image
美麗:徐來mei li: Xu Lai
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 35 - mentioned in caption
美麗:徐來mei li: Xu Lai
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 33 - depicted on image
明星的雙十節:母與女的「廿」……徐來小鳳ming xing de shuang shi jie: mu yu nu de "nian"……Xu Lai Xiao Feng
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 33 - mentioned in caption
明星的雙十節:母與女的「廿」……徐來小鳳ming xing de shuang shi jie: mu yu nu de "nian"……Xu Lai Xiao Feng
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 64 - depicted on image
徐來女士Xu Lai nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 31, page: 64 - mentioned in caption
徐來女士Xu Lai nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 34 - depicted on image
影人-倦了:徐來、高倩蘋ying ren -
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 33, page: 34 - mentioned in caption
影人-倦了:徐來、高倩蘋ying ren -
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 30 - depicted on image
徐來面向鏡箱笑嘻嘻Xu Lai mian xiang jing xiang xiao xi xi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 38, page: 30 - mentioned in caption
徐來面向鏡箱笑嘻嘻Xu Lai mian xiang jing xiang xiao xi xi
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 1, page: 49 - mentioned in caption
徐來的女兒小鳳Xu Lai de nu er xiao FengThe daughter of Xu Lai: Xiao Feng
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 26, page: 60 - mentioned in caption
徐來女士Xu Lai nu shi Ms. Xu Lai
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 79 - depicted on image
徐來女士Xu Lai nu shi Ms. Xu Lai
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 28, page: 79 - mentioned in caption
徐來女士Xu Lai nu shi Ms. Xu Lai
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 15, page: 21 - mentioned in caption
街頭巷尾。童玲女士,杜鰲攝,徐來女士,席與羣攝Jie tou xiang wei. Tong Ling nu shi, Du Ao she; Xu Lai nu shi, Xi Yuqun sheStreet corners. Ms.Tong Ling, photographed by Du Ao; Ms. Xu Lai, photographed by Xi Yuqun
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 20 - depicted on image
徐來的夏裝Xu Lai de xia zhuangThe summer outfit of Xu Lai
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 20 - mentioned in caption
徐來的夏裝Xu Lai de xia zhuangThe summer outfit of Xu Lai
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 21 - depicted on image
徐來的夏裝Xu Lai de xia zhuangThe summer outfit of Xu Lai
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 33, page: 21 - mentioned in caption
徐來的夏裝Xu Lai de xia zhuangThe summer outfit of Xu Lai
 


Advertisement
Linglong, Vol: 5, Iss: 30, page: 36 - mentioned in advertisement
娛樂週報最近期要目Yule zhou bao zui jin qi yao mu Important contents of recent issues of Entertainment Weekly
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 31, page: 69 - mentioned in advertisement
影星照相集ying xing zhao xiang ji Movie stars' photo collection
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 3, page: 50 - mentioned in advertisement
娛樂週報Yule zhou baoEntertainment Weekly