Browse

戴之

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
戴之Dai ZhiChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 10
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 3, page: 119, 120, 121 - Author
自古多情損少年/ 猶如小孩弄火而兆禍Zi gu duo qing sun shao nian/ you ru xiao hai nong huo er zhao huoSentimental feelings have harmed youths since ancient times/ just like kids cause trouble by playing with fire
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 53, 54, 55 - Author
弄巧反成拙/ 舒服招煩惱Nong qiao fan cheng zhuo/ Shu fu zhao fan naoGo for wool and come home shorn/ Comfort ended up with worry
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 5, page: 108, 109, 110 - Author
折花將貽誰/ 花前的悵惘Zhe hua jiang yi shei/ Hua qian de chang wangFor whom did you pick the flower/ Melancholy in front of flowers
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 59, 60, 61 - Author
昨日乃今日之師/ 麻雀的教訓Zuo ri nai jin ri zhi shi/ Ma que de jiao xunYesterday is today s teacher/ The lesson of sparrow
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 114, 115, 116 - Author
夜深閒共說相思/ 海灘上的小鳥Ye shen xian gong shuo xiang si/ Hai tan shang de xiao niaoSpend spare time talking about lovesickness in late night/ A little bird on the beach
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 58, 59 - Author
盲婚後的清醒/ 悔不該做小姨小舅的功臣Mang hun hou de qing xing/ Hui bu gai zuo xiao yi xiao jiu de gong chenA clear head after blind marriage/ Feel regretful being the matchmaker of aunt and uncle
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 59, 60 - Author
小立斜陽憶舊時/ 鑑往知來Xiao li xie yang yi jiu shi/ Jian wang zhi laiStanding in the sunset while thinking about the past/ The past can give a hint to the future
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 104, 105 - Author
負債置新裝/ 不要害己害人Fu zhai zhi xin zhuang/ Bu yao hai ji hai renUse a debt to make a new arrangement/ Dont harm yourself and others
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 144, 145 - Author
奢侈必貪/ 愈陷愈深She chi bi tan/ Yu xian yu shenLuxury must come with greed/ Get caught in deeper and deeper
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 11, page: 158, 159, 160 - Author
陶然共醉菊花杯/ 愛牠有傲霜的精神Tao ran gong zui ju hua bei/ Ai ta you ao shuang de jing shenDrunk in the cup of chrysanthemum/ Love it because it has a hardy spirit