Browse

Darwin. C

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Darwin. CGiven Name (名)Englishpreferred Name
達爾文DaerwenOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1809-00-001882-00-00male-


Authority data
 - 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 1, page: 59, 60, 61, 62, 63 - mentioned in article
常識的基礎是甚麼Chang shi de ji chu shi shen me What is the foundation of basic knowledge
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 - mentioned in article
情緒的衛生Qing xu de wei shengEmotional health
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - mentioned in article
婦女的歷史Fu nu de li shiThe history of women
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 4, page: 130 - mentioned in article
女子須留心時事Nu zi xu liu xin shi shiWomen should pay attention to current news
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 21, 22, 23, 24, 25, 26 - mentioned in article
近世愛之變遷史Jin shi ai zhi bian qian shiChanges in the history of love in modern times
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 58, 59, 60, 61, 62 - mentioned in article
野蠻時代的裝飾及其流傳Ye man shi dai de zhuang shi ji qi liu chuanThe decoration of the Savage Age and its dissemination
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - mentioned in article
婚姻制度的演進Hun yin zhi du de yan jinThe development of marriage system
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 - mentioned in article
男性中心說與女性中心說Nan xing zhong xin shuo yu nu xing zhong xin shuoAndrocentrism and gynocentrism
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 - mentioned in article
為人的不便Wei ren de bu bianThe limits of human beings