Browse

豹孫

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
豹孫Bao SunPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 6, page: 113, 114 - Author
讀美術專號的意見/ 精神上的伴侶Du mei shu zhuan hao de yi jian/ Jing shen shang de ban luOpinions on the special issue on art/ Soul mate
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 121, 122, 123 - Author
夫婦的愛/ 愛的結晶Fu fu de ai/ Ai de jie jingCouples love/ The crystallization of love
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 7, page: 261, 262, 263, 264 - Author
對於物的愛/ 可愛的故鄉Dui yu wu de ai/ Ke ai de gu xiangLove toward objects/ Lovely hometown
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 43, 44 - Author
中秋賞月/ 天上一輪纔捧出Zhong qiu shang yue/ Tian shang yi lun cai peng chuAppreciate the moon during the Mid-Autumn Festival/ The moon is rising in the sky
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 - Author
蒼梧的婦女Cang wu de fu nuThe women in Cangwu
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 56, 57 - Author
理想中的住宅/ 家在山環水繞中Li xiang zhong de zhu zhai/ Jia zai shan huan shui rao zhongAn ideal dwelling/ My house is surrounded by mountains and river
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 115, 116 - Author
縫工的玩偶/ 一雙呆鳥Feng gong de wan ou/ Yi shuang dai niaoThe tailor s puppet/ A pair of foolish birds