Browse

素芬

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
素芬Su FenPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 117, 118, 119, 120 - Author
藝術的創造Yi shu de chuang zaoThe creation of art
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 129, 130, 131 - Author
美術與人生的關係/ 人類的得天獨厚Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Ren lei de de tian du houThe relationship between art and life/ Humans are richly endowed by nature
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 131, 132, 133 - Author
美術與人生的關係/ 均能怡情適性自得其樂Mei shu yu ren sheng de lian xi/ Jun neng yi qing shi xing zi de qi leThe relationship between art and life/ Both can be delightful, suitable, and enjoyable
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 209, 210, 211 - Author
婦女的美術/ 婦工談Fu nu de mei shu/ Fu gong tanWomen s arts/ Discussion on female workers
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 - Author
性欲與人生Xing yu yu ren shengSex and life
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 69, 70 - Author
怎能安慰親心/ 實為對得住自己Zen neng an wei qin xin/ Shi wei dui de zhu zi jiHow to comfort the hearts of family members/ The truth is to be responsible for yourself
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 8, page: 69, 70, 71, 72 - Author
許大娘Xu da niangAunti Xu
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 29 - Author
家庭制度可以廢除嗎Jia ting zhi du ke yi fei chu maCan the family system be abolished
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 29, 30 - Author
婦女閱月報的利益Fu nu yue yue bao de li yiThe benefits of women who read monthly newspapers
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 59, 60 - Author
以生活爲標准Yi sheng huo wei biao zhunLife is the standard
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 9, page: 77, 78 - Author
慈母手中的線/ 養兒纔知父母恩Ci mu shou zhong de xian/ Yang er cai zhi fu mu enThe thread in the hand of a kind mother/ Getting to understand parents kindness after having a baby
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 9, page: 109, 110 - Author
不敢爲她再想了Bu gan wei ta zai xiang le Her life is so miserable that I dare not to think about it any more
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 12, page: 95, 96, 97, 98 - Author
甘苦與共的伴侶Gan ku yu gong de ban luThe couple sharing the joys and sorrows