Browse

陳增善

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
陳增善Chen ZengshanGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 1, page: 213, 214 - Author
得人信仰的教師De ren xin yang de jiao shiThe respected teacher
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 118, 119 - Author
天真的心Tian zhen de xinThe naive heart
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 2, page: 125, 126 - Author
冰窖裏的殭蟲Bing jiao li de jiang chongThe half-dead insect in the icehouse
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 3, page: 53, 54 - Author
意志的勝利者Yi zhi de sheng li zheThe winner of volition
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 163, 164 - Author
長夏江村事事幽Chang xia jiang cun shi shi youEnjoy the summer
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 213, 214, 215 - Author
我的淺見Wo de qian jianMy opinions about how to keep healthy in summer
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 8, page: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 - Author
民謠中的婦女生活Min yao zhong de fu nu sheng huoWomen s lives in folk songs
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 9, page: 116 - Author
橫笛一聲秋Héngdí yī shēng qiūFlute sound in autumn