Browse

覺民

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
覺民Jue MinPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 3
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 6, page: 82, 83, 84, 85, 86 - Author
急救法概述Ji jiu fa gai shuAn overview of first aid methods
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 7, page: 91, 92 - Author
夏季食欲不振宜留意Xia ji shi yu bu zhen yi liu yiIssues to be awared for those have poor appetite in summer
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 9, page: 93, 94, 95 - Author
幾種皮膚病和寄生蟲病的簡易療法Ji zhong pi fu bing he ji sheng chou bing de jian yi liao faEasy ways to treat several kinds of skin disorders and parasitic diseases