Browse

郭魁武

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
郭魁武Guo KuiwuGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 5
Article
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 2, page: 92, 93, 94, 95, 96 - Author
北鎮婦女的生活狀況Bei zheng fu nu de sheng huo zhuang kuangThe living condition of women in North Town
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 6, page: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 - Author
流浪Liu lang Vagrancy
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 8, page: 56, 57, 58 - Author
避暑時的經過/ 庭園佳趣Bi shu shi de jing guo/ Ting yuan jia quSummer vacation/ Interesting moments in the garden
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 60, 61 - Author
不合實情的理想/ 太冤枉她了Bu he shi qing de li xiang/ Tai yuan wang ta leAn unrealistic dream/ She was treated unfairly
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 12, page: 121, 122 - Author
縫工的玩偶/ 覺的太無知識了Feng gong de wan ou/ Jue de tai wu zhi shi leThe tailor s puppet/ Their choice is so unwise