Browse

欲樵

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
欲樵Yu QiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 9
Article
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 78, 79, 80 -
處理家事的兩個要素Chu li jia shi de liang ge yao suTwo elements to deal with family matters
 
Funü zazhi, Vol: 13, Iss: 1, page: 171, 172 - Author
不要忽略了幾件通常的事情Bu yao hu lue le ji jian tong chang de shi qingSeveral common issues not to be ignored
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 2, page: 100, 101 - Author
衣服家具用法的心得/ 六Yi fu jia ju yong fa de xin de/ LiuExperience on the use of clothes and furniture/ Sixth
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 3, page: 58, 59, 60 - Author
逞意氣的姑媳/ 一席話Yi qi de gu xi/ Yi xi huaTensions between mothers-in-law and daughters-in-law/ Her remarks
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 40, 41, 42 - Author
引導學問的路徑/ 不要忘了一個恒字Yin dao xue wen de lu jing/ Bu yao wang le yi ge heng ziThe way that leads to knowledge/ Don't forget the word "Heng"
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 69, 70, 71 - Author
貪小失大/ 都是教訓Tan xiao shi da/ Dou shi jiao xunPenny wise and pound foolish/ They are all lessons
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 5, page: 103, 104 - Author
光怪陸離的婦女時裝Guang guai lu li de fu nu shi zhuangBizarre female fashion
 
Funü zazhi, Vol: 14, Iss: 12, page: 73, 74, 75, 76 - Author
湘鄉的婦女Xiāng xiāng de fùnǚWomen of Xiangxiang
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 12, page: 88, 89 - Author
霞兒 Xia erMorning glow