Browse

張嫻

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
張嫻Zhang XianChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 7
Article
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 2, page: 90, 91 -
婦女解放的我見Fu nu jie fang de wo jianMy experiences of women's liberation
 
Funü zazhi, Vol: 10, Iss: 6, page: 180, 181, 182, 183 -
實習室的內外Shi xi shi de nei waiInside and outside a training room
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 241, 242, 243, 244 -
女子與高等教育Nu zi yu gao deng jiao yuWomen and higher education
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 35 - Author
賢母良妻與愚母惡妻Xian mu liang qi yu yu mu e qiThe virtuous-mother-good-wife and the foolish-mother-evil-wife
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 52 - Author
女性的本質Nu xing de ben zhiThe natural temperament of women
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 7, page: 70, 71, 72, 73 - Translator
我的備忘錄Wo de bei wang luMy memorandum
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 7, page: 89 - Author
婦女自身的覺醒Fu nu zi sheng de jue xingWomen awakening of their own accord