Browse

伯懇

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
伯懇Bo KenChinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundeterminedgender is uncertain


Authority data
 - 


Assignments: 8
Article
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 235, 236, 237, 238, 239 -
瑞典女議員與婦女政治訓練Ruidian nu yi yuan yu fu nu zheng zhi xun lianSwedish congresswomen and women's political training
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 1, page: 240, 241 -
尼奈彭夫人Ni Naipeng fu renMrs. Ni Naipeng
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 2, page: 130, 131, 132, 133, 134 -
國際聯盟中的婦女Guo ji lian meng zhong de fu nuWomen in the international alliance
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 6, page: 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 -
女學生與體育Nu xue sheng yu ti yuGirl students and sports
 
Funü zazhi, Vol: 11, Iss: 9, page: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - Author
小靈魂的悲哀Xiao ling hun de bei aiThe sorrows of a spirit
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 9, page: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 - Translator
星孩 (The Star Child)Xing haiThe Star-Child
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 9, page: 106, 107, 108, 109, 110, 111 - Translator
投射車Tou she cheProjectile vehicle
 
Funü zazhi, Vol: 8, Iss: 11, page: 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 -
與我父親第一次的朝禱Yu wo fu qin di yi ci de My father and I