Browse

羅曼

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
羅曼Luo ManPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 15
Article
Linglong, Vol: 6, Iss: 4, page: 33, 34 - Author
啟明女校師生「愛人」之爭Qiming nu xiao shi sheng "ai ren" zhi zhengDisbute about ''lover'' between the students and teachers in Qiming Girls' School
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 26, page: 27, 28, 29, 30 - Author
印度的寡婦學校Yindu de gua fu xue xiaoThe school for widows in India
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 28, page: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - Author
牽涉三個女性的一件妒殺案qian she san ge nu xing de yi jian du sha anA murder involved three women
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 34, page: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Author
偵探故事選:圓圈暗殺案zhen tan gu shi xuan: yuan quan an sha anA detective story: circle assassination
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 35, page: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Author
珍珠案zhen zhu anThe Pearl case
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 37, page: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Author
偵探故事: 女​​星相家之死zhen tan gu shi: nu qing xiang jia zhi siDetective Stories: A female star want to go home to die
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 11, page: 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Translator
蘇格蘭場偵探案Sugelan chang zhen tan anA detective Case in Scotland Yard
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 13, page: 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Translator
碎屍案(下)sui shi an (xia)A murder case (the second part)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 15, page: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Translator
醫生之死-下Yi sheng zhi si - xiaThe death of a doctor - The last part
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 16, page: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Translator
價值十萬元的名畫竊案(上)jia zhi shi wan yuan de ming hua qie an (shang)The Case of Theft of the one hundred thousand famous painting (Part I)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Author
珠寶店竊案Zhu bao dian qie anJewelry store burglary
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 22, page: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Translator
珠寶店竊案Zhu bao dian qie anJewelry store burglary
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 25, page: 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 - Author
金剛鑽故事jin gang uan gu shiThe story of diamond
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 27, page: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Translator
勃洛克林綁票案(下)Boluokelin bang piao an (xia)Brooklyn kidnapping (second part)
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 30, page: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 - Author
著名偵探故事選 縱火案(上)zhu ming zhen tan gu shi xuan: zong huo an (shang)Selected Detective Short Stories: The Arson (1)