Browse

林克聰

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林克聰Lin KecongGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 4
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 3, 4, 5 - mentioned in article
努力向事業的途徑走去!nu li xiang shi ye de tu jing zou quStriving for moving towards the direction of having a career
 
Linglong, Vol: 5, Iss: 6, page: 14 - mentioned in article
滬女律師調查Hu nu lu shi diao chaA survey of female lawyers in Shanghai
 


Image
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 19 - depicted on image
獲得女學生徵文比賽優勝獎品之女學生與主席團合影由右至左(一)李雲曼(二)徵文得獎者(三)同上(四)嚴獨鶴(五)黃冰佩(六)蔡周峻(七)林克聰(八)徵文得獎者(九)同上huo de nu xue sheng zheng wen bi sai you sheng jiang pin zhi nu xue sheng yu zhu xi tuan he ying you you zhi zuo (yi)Li Yunman(er)zheng wen de jiang zhe(san)tong shang(si)Yan Duhe (wu)Huang Bingpei (liu)Cai Zhoujun(qi)Lin Kecong(ba)zheng wen de jiang zhe(jiu)tong shang
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 19 - mentioned in caption
獲得女學生徵文比賽優勝獎品之女學生與主席團合影由右至左(一)李雲曼(二)徵文得獎者(三)同上(四)嚴獨鶴(五)黃冰佩(六)蔡周峻(七)林克聰(八)徵文得獎者(九)同上huo de nu xue sheng zheng wen bi sai you sheng jiang pin zhi nu xue sheng yu zhu xi tuan he ying you you zhi zuo (yi)Li Yunman(er)zheng wen de jiang zhe(san)tong shang(si)Yan Duhe (wu)Huang Bingpei (liu)Cai Zhoujun(qi)Lin Kecong(ba)zheng wen de jiang zhe(jiu)tong shang