Browse

黃劍豪

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
黃劍豪Huang JianhaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 8
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 33 - Photographer
一個野餐會的大吃之下yi ge ye can hui de da chi zhi xiaeating a lot at a picnic
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 29, page: 19 - Photographer
廣州荔枝灣上之關秀文女士Guangzhou Xiezhi wan shang zhi Kuo Xiuwen nu shiMs. Guan Xiuwen at the Lichi Bay in Guangzhou
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 30 - Photographer
粵東小姐鄭娟娟Yuedong xiao jie Zheng Juanjuan 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 2 - Photographer
游戲you xi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 30 - Photographer
水上健兒:(左)廣州七屆水運會女子百公尺蛙泳冠軍林都麗小姐shui shang jian er: (zuo) Guangzhou qi jie shui yun hui nu zi bai gong chi wa yong guan jun Lin Douli xiao jie
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 31 - Photographer
水上健兒:(上)廣州七屆水運會開幕時全體運動員宣誓shui shang jian er: (shang) Guangzhou qi jie shui yun hui kai mu shi quan ti yun dong yuan xuan shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 31 - Photographer
水上健兒:(左)七屆水運會女子一百咪第一蘇綺蓮shui shang jian er: (zuo) qi jie shui yun hui nu zi yi bai mi di yi Su Qilian
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 30, page: 31 - Photographer
水上健兒:(右)七屆水運會花式跳水冠軍伍舜英shui shang jian er: (you) qi jie shui yun hui hua shi tiao shui guan jun Wu Shunying