Browse

Lilian Harvey

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Lilian HarveyPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Englishpreferred Name
麗莉恩哈凡Lilie'en HafanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
莉琳哈維Lilin HaweiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
李蓮哈蕙Lilian HahuiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
麗琳哈威Lilin HaweiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
李琳哈惠Lilin HahuiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
麗玲哈惠Liling HahuiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
麗琳哈蕙Lilin Hahui Other Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
麗林哈蕙Lilian HahuiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
麗琳哈維Lilin HaweiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
麗琳哈凡Lilin HafanOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
Harvey, LilianPen Name, Pseudonym (筆名、別名)English
麗琳哈唯Lilin HaweiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata 


Assignments: 31
Article
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 51 - mentioned in article
你們不會曉得的事情ni men bu hui xiao de de shi qingthings you don't know
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 17, page: 55 - mentioned in article
電影明星式婚姻dian ying ming xing shi hun yinThe Movie Star Style Marriage
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 53 - mentioned in article
麗琳哈凡的幸運Lilin Hafan de xin yunLilian Harvey's Luck
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 43, page: 56 - mentioned in article
在好萊塢的德人 對希特勒命令的表示zai Haolaiwu de De ren dui Xitele ming ling de biao shiDeclarations of the Germans in the Hollywood of Hitler's order
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 44, page: 54 - mentioned in article
麗琳哈維的新片Lilin Hawei de xin piannew movie of Lilian Harvey
 


Image
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 30 - depicted on image
烏髮著名男女星威廉弗裡趣與麗莉恩哈凡兩情脈脈的攝影wu fa zhu ming nan nu xing Weilianfuliqu yu Lilienhafan liang qing mo mo de she yingPhoto of the famous male and female stars Willy Fritsch and Lilian Harvey from "A Blonde Dream" deeply in love
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 10, page: 30 - mentioned in caption
烏髮著名男女星威廉弗裡趣與麗莉恩哈凡兩情脈脈的攝影wu fa zhu ming nan nu xing Weilianfuliqu yu Lilienhafan liang qing mo mo de she yingPhoto of the famous male and female stars Willy Fritsch and Lilian Harvey from "A Blonde Dream" deeply in love
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 64 - depicted on image
封面: 烏發女星麗琳哈維近影feng mian: wu fa nu xing Lilinhawei jin yingThe cover page: recent photo of Lilinhawei, the female star from "Dark Hair"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 15, page: 64 - mentioned in caption
封面: 烏發女星麗琳哈維近影feng mian: wu fa nu xing Lilinhawei jin yingThe cover page: recent photo of Lilinhawei, the female star from "Dark Hair"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 55 - depicted on image
乌發明星麗琳哈維又一小影wu fa ming xing Lilinhawei you yi xiao yingAnother photo of Lilinhawei, the star from "Dark Hair"
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 16, page: 55 - mentioned in caption
乌發明星麗琳哈維又一小影wu fa ming xing Lilinhawei you yi xiao yingAnother photo of Lilinhawei, the star from "Dark Hair"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 29 - depicted on image
烏發的一顆燦爛明星終於給好萊塢吸引去了。這是莉琳哈維,在整理舞裝之倩影。wu fa de yi ke can lan ming xing zhong yu gei Haolaiwu xi yin qu le. zhe shi Lilinhawei, sai zheng li wu zhuang zhi qian ying.A magnificent star of the Universum Film A. G. is recruited by the Hollywood. This is Lilinhawei dressing herself up before dancing.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 9, page: 29 - mentioned in caption
烏發的一顆燦爛明星終於給好萊塢吸引去了。這是莉琳哈維,在整理舞裝之倩影。wu fa de yi ke can lan ming xing zhong yu gei Haolaiwu xi yin qu le. zhe shi Lilinhawei, sai zheng li wu zhuang zhi qian ying.A magnificent star of the Universum Film A. G. is recruited by the Hollywood. This is Lilinhawei dressing herself up before dancing.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 35 - depicted on image
到了美國以後的李蓮哈蕙[二圖]dao le Meiguo yi hou de Lilianhahui [er tu]A picture of Lilian Harvey after she has gone to the US.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 35 - mentioned in caption
到了美國以後的李蓮哈蕙[二圖]dao le Meiguo yi hou de Lilianhahui [er tu]A picture of Lilian Harvey after she has gone to the US.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 33 - depicted on image
幽默的接吻:麗琳哈威,約翰包爾斯you mo de jie wen : Lilinhawei, YuehanbaoersiHumorous Kiss: Lilinhawei, Yuehanbaoersi
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 33 - mentioned in caption
幽默的接吻:麗琳哈威,約翰包爾斯you mo de jie wen : Lilinhawei, YuehanbaoersiHumorous Kiss: Lilinhawei, Yuehanbaoersi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 35 - depicted on image
李琳哈惠人家都說她是螢幕上最有戲劇意味的明星,她的表演的確有著使有饒興趣的本領,圖中係她近作I Am Suzanne中之表演 Lilinhahui ren jia dou shuo ta shi ying mu shang zui you xi ju yi wei de ming xing, ta de biao yan de que you zhe shi you rao xing qu de ben ling, tu zhong xi ta jin zuo I Am Suzanne zhong zhi biao yan
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 4, page: 35 - mentioned in caption
李琳哈惠人家都說她是螢幕上最有戲劇意味的明星,她的表演的確有著使有饒興趣的本領,圖中係她近作I Am Suzanne中之表演 Lilinhahui ren jia dou shuo ta shi ying mu shang zui you xi ju yi wei de ming xing, ta de biao yan de que you zhe shi you rao xing qu de ben ling, tu zhong xi ta jin zuo I Am Suzanne zhong zhi biao yan
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 31 - depicted on image
麗琳哈維Lilian HarveyLilin Hawei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 5, page: 31, 31 - mentioned in caption
麗琳哈維Lilian HarveyLilin Hawei 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 46 - depicted on image
最近接連有著「禁苑春濃」與「女性的追逐」在上海公演的女主角麗玲哈惠。自從他到好萊塢以後,自然很受美國人士之歡迎,最近德政府下令德籍電影從業員限期歸來,麗琳哈惠宣稱,渠為英國人,故德政府之令,伊可置之不理。 Zui jin jie lian you zhe ‘jin yuan chun nong’ yu ‘nu xing de zhui zhu’ zai Shanghai gong yan de nu zhu jiao Liling Hahui. Zi cong ta dao hao lai wu yi hou, zi ran hen shou Meiguo ren shi zhi huan ying, zui jin De zheng fu xia ling De ji dian ying cong ye yuan xian qi gui lai, Liling Hahui xuan cheng qu wei ying guo ren, gu De zheng fu zhi ling, yi ke zhi zhi bu li.   
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 6, page: 46 - mentioned in caption
最近接連有著「禁苑春濃」與「女性的追逐」在上海公演的女主角麗玲哈惠。自從他到好萊塢以後,自然很受美國人士之歡迎,最近德政府下令德籍電影從業員限期歸來,麗琳哈惠宣稱,渠為英國人,故德政府之令,伊可置之不理。 Zui jin jie lian you zhe ‘jin yuan chun nong’ yu ‘nu xing de zhui zhu’ zai Shanghai gong yan de nu zhu jiao Liling Hahui. Zi cong ta dao hao lai wu yi hou, zi ran hen shou Meiguo ren shi zhi huan ying, zui jin De zheng fu xia ling De ji dian ying cong ye yuan xian qi gui lai, Liling Hahui xuan cheng qu wei ying guo ren, gu De zheng fu zhi ling, yi ke zhi zhi bu li.   
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 46 - depicted on image
紅星麗琳哈蕙Lilian Harveyhong xing Lilin Hahui 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 8, page: 46, 46 - mentioned in caption
紅星麗琳哈蕙Lilian Harveyhong xing Lilin Hahui 
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 46 - depicted on image
影星麗琳哈蕙ying xing Lilin Hahui
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 35, page: 46 - mentioned in caption
影星麗琳哈蕙ying xing Lilin Hahui
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 34, page: 80 - depicted on image
麗林哈蕙Lilian HahuiLilian Harvey
 
Linglong, Vol: 6, Iss: 34, page: 80 - mentioned in caption
麗林哈蕙Lilian HahuiLilian Harvey