Browse

現代

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
現代XiandaiOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availableundetermined-


Authority data
 - 


Assignments: 12
Image
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 32 - Donor
上:王人美與高占非在”春潮“shang: Wang Renmei yu Gao Zhanfei zai "chun chao"above: Wang Renmei and Gao Zhanfei in "Spring Wave"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 32 - Donor
下:梁賽珍,朱飛在”寂寞的心“xia: Liang Saixhen, Zhu Fei zai "ji mo de xin"below: Liang Saizhen and Zhu Fei in "Lonely Hearts"
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 13, page: 60 - Donor
表演最動人的阮玲玉biao yan zui dong ren de Ruan LingyuRuan Lingyu's acting is touching
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 42 - Donor
時代的中國影界男明星金燄:他的身體健全,他的意志剛強,他的思想發達。shi dai de Zhongguo ying jie nan ming xing Jin Yan : ta de she ti jian quan, ta de yi zhi gang qiang , ta de si xiang fa da.Chinese movie star Jin Yan from the Shidai Company: He is healthy, strong-minded and intelligent.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 42 - Donor
在化裝時的黎明暉zai hua zhuang shi de Li MinghuiLi Minghui applying make-up
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 21, page: 46 - Donor
久違了,夏佩珍小姐,你怎不拍戲了?jiu wei le, Xia Peizhen xiao jie , ni ze bu pai xi le?Long time no see Ms. Xia Peizhen. Why aren't you casted in films anymore?
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 32 - Photographer
明星公司新演員徐來女士之男裝Mingxing gong si xin yan yuan Xulai nu shi zhi nan zhuangMs. Xu Lai is wearing a man's outfit. She is a new actress of the Mingxing Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 22, page: 46 - Donor
天一公司新演員葉秋心女士。有人說她有胡蝶的風味?Tianyi gong si xin yan yuan Ye Qiuxin nu shi. you ren shuo rta you Hu Die de feng wei?Ms. Ye Qiuxin, a new actress of the Tianyi Company. Some say that she has the charm of Hu Die
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 24, page: 46 - Donor
有聲片之有希望新演員隱倉秋女士是她天一公司北平人去年到上海來加入天一專演聲片的you sheng pian zhi you xi wang xin yan yuan Yin Cangqiu nu shi shi da Tianyi gong si Beiping ren qu nian dao Shanghai lai jia ru Tianyi zhuan yan sheng pian deMs. Yin Cangqiu is prominent new actress in sound film from Beiping and she recently joined the Tianyi Company. She arrived in Shanghai last year working for the sound movies the Tianyi Company.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 27, page: 64 - Donor
電影演員袁美雲女士dian ying yan yuan Yuan Meiyun nu shiMovie actress Ms. Yuan Meiyun
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 30, page: 64 - Donor
電影女星王人美諂媚之表情dian yin nu shi Wang Renmei chan mei zhi biao qingThe Flattering Smile of the Movie Star Wang Renmei
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 12, page: 64 - Donor
影星徐來女士ying xing Xu Lai nu shi