Browse

康華

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
康華Kang HuaGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 8
Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 19 - depicted on image
北平的幾位摩登小姐右至左梁展如黃靜宜康甯康華bei ping de ji wei mo deng xiao jie you zhi zuo Liang Zhanru, Huang Jingyi, Kang Ning, Kang HuaSeveral modern ladies in Beiping, from right to left, Liang Zhanru, Huang Jingyi, Kang Ning, Kang Hua
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 41, page: 19 - mentioned in caption
北平的幾位摩登小姐右至左梁展如黃靜宜康甯康華bei ping de ji wei mo deng xiao jie you zhi zuo Liang Zhanru, Huang Jingyi, Kang Ning, Kang HuaSeveral modern ladies in Beiping, from right to left, Liang Zhanru, Huang Jingyi, Kang Ning, Kang Hua
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 20 - depicted on image
(右)梁展如 (左)康華,兩位是北平女師大的學生。(you) Liang Zhanru (zuo) Kang Hua, liang wei shi Beiping nu shi da de xue sheng(Right) Liang Zhanru (left) Kang Hua, those two are students from Beiping women's normal university
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 20 - mentioned in caption
(右)梁展如 (左)康華,兩位是北平女師大的學生。(you) Liang Zhanru (zuo) Kang Hua, liang wei shi Beiping nu shi da de xue sheng(Right) Liang Zhanru (left) Kang Hua, those two are students from Beiping women's normal university
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 2 - depicted on image
曾在北平藝專讀書的康華女士ceng zai Beiping yi zhuan du shu de Kang Hua nu shiMs. Kang Hua used to study at the Beiping Art Academy
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 15, page: 2 - mentioned in caption
曾在北平藝專讀書的康華女士ceng zai Beiping yi zhuan du shu de Kang Hua nu shiMs. Kang Hua used to study at the Beiping Art Academy
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 19 - depicted on image
?國的兩位美小姐:康華,梁展如? guo de liang wei mei xiao jie: Kang Hua , Liang ZhanruTwo Beautiful Grils: Kang Hua, Liang Zhanru.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 19 - mentioned in caption
?國的兩位美小姐:康華,梁展如? guo de liang wei mei xiao jie: Kang Hua , Liang ZhanruTwo Beautiful Grils: Kang Hua, Liang Zhanru.