Browse

Fawcett, Millicent

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Fawcett, MillicentOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Englishpreferred Name
傅萼紗德夫人Fu'eshade fu renOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1847-06-111929-08-05female-


Note
Identification of "Fu'eshade fu ren" 傅萼紗德夫人 as Millicent Fawcett is based on Xia Xiaohong 夏晓虹, "Wan Qing nu xing dian fan de duo yuan jing guan -- cong Zhong wai nu nu jie zhuan dao nu bao zhuan ji lan" 晚清女性典範的多元景觀--從中外女傑傳到女報傳記欄, in Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan (Studies on Modern Chinese Literature), 2006.03, p. 27.


Authority data
GND, VIAF, Wikidata 


Assignments: 3
Article
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 4, page: 93, 94, 95, 96 - mentioned in article
新女誡Xin nu jieNew admonitions for women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 7, page: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - mentioned in advertisement
論鑄造國民母Lun zhu zao guo min muOn educating mothers of citizens
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 9, page: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - mentioned in article
哀女界Ai nu jieLament for women