Browse

培成女校

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
培成女校Peicheng nu xiaoGiven Name (名)Chinesepreferred Name
培成女中Peicheng nu zhongOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
上海私立培成女中Shanghai si li Peicheng nu zhongOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 17
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 43, page: 5 - mentioned in caption
一個女學生的呼聲yi ge nu xue sheng de hu shengThe appeal of a female student
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 4, page: 3, 4 - mentioned in article
女生畢業後之去路nu sheng bi ye hou zhi qu luThe future way of female students after graduation
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 19, page: 1 - mentioned in caption
培成汪玉珍女士Peicheng Wang Yuzhen nu shiMs. Wang Yuzhen from Peicheng Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 23, page: 38, 39 - mentioned in article
南京路上的一瞥Nanjing lu shang de yi pieA Quick Glance on the Nanjing Road
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 14 - mentioned in caption
培成女校初中全體畢業生Peicheng nu xiao chu zhong quan ti bi ye shengAll the graduates from Peicheng Girls' Middle School
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 38, page: 20 - mentioned in caption
培成女校梁麗芳女士pei cheng nu xiao Liang Lifang nu shiMs Liang Lifang from Peicheng girls' school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 27 - mentioned in caption
培成女校表演"狄四娘"Peicheng nu xiao biao yan "Di Si Niang"The performance "Di Si Niang" of Peicheng girls' school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 22 - mentioned in caption
培成女校施泳麗女士花前之留影Peicheng nu xiao Shi Yongli nu shi hua qian zhi liu yingPhoto of Ms Shi Yongli from Peicheng girls' school in front of flowers
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 7, page: 23 - mentioned in caption
培成女校的四位畢業生沈文仙周稚芙馮美齊陸[...]Peicheng nu xiao de si wei bi ye sheng Shen Wenxian, Zhou Zhifu, Feng Meiqi, Lu..Four graduates from Peicheng girls' school, Shen Wenxian, Zhou Zhifu, Feng Meiqi, and Lu..
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 13, page: 26 - mentioned in caption
?是一位快樂的女學生現在肄業于培成女校這是她的近影? shi yi wei kuai le de nu xue sheng xian zai yi ye yu Peicheng nu xiao zhe shi ta de jin ying? is a happy student. She studies now at Peicheng girls' school. This is her recent photo.
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 24, page: 24 - mentioned in caption
培成女校汪履曾女士之男裝近影Peicheng nu xiao Wang Luzeng nu shi zhi nan zhuang jin yingA Recent Photo of Ms. Wang Luzeng from the Peicheng Girl's School, Who is Wearing Men's Clothes .
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 6, page: 20 - mentioned in caption
上海培成女學擅長文學愛好音樂有聲社交的邵逸青女士Shanghai Peicheng nu xue shan chang wen xue ai hao yin yue you sheng she jiao de Shao Yiqing nu shiMs. Shao Yiqing from the Peicheng Girls's School in Shanghai. She is good at literature, a music lover and active in the social activities.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 27 - mentioned in caption
(上圖) 施水麗及盧佳之一(shang tu) Shi Shuili ji Lu Jia zhi yi(above) Shi Shuili and Lu Jia, part one
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 27 - mentioned in caption
(下圖) 上海私立培成女中今年畢業女生之一部分,由左至右:居芝如、李競淑、沈鎮珠、陳珮瑻、黃金榮表、楊文惠(xia tu) Shanghai si li Peicheng nu zhong jin nian bi ye nu shen zhi yi bu fen, you zuo zhi you : Ju Zhiru, Li Jingshu, Shen Zhenzhu, Chen Peiguan, Huang Jingrongbiao, Yang Wenhui(below) Some girls who graduated from the Shanghai Private Peicheng Girls' School, from left to right: Ju Zhiru, Li Jingshu, Shen Zhenzhu, Chen Peiguan, Huangjin Rongbiao, Yang Wenhui.
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 40 - mentioned in caption
(上圖) 學生裝之土風舞步(shang tu) xue sheng zhuang zhi tu feng wu bu(above) Students' Folk Dance
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 40 - mentioned in caption
團體體操tuan ti ti caoGroup Gymnastics
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 18, page: 41 - mentioned in caption
疊羅漢die luo hanHuman Pyramid