Browse

民立女中

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
民立女中Minli nu zhongOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablen/a-


Authority data
 - 


Assignments: 13
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 44, page: 11, 12 - mentioned in article
結婚難,我的切身問題jie hun nan, wo de qie shen wen tiIt is hard to get married; The problem of immediate concern to myself
 


Image
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 6 - mentioned in caption
上海中學及民立女中體育指導沈文英女士Shanghai zhong xue ji min li nu zhong ti yu zhi dao Shen Wenying nu shiMs Shen Wenying, sport instructor of Shanghai middle school and Minli girls' middle school
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 10 - mentioned in caption
民立女中李素榮女士min li nu zhong Li Surong nu shiMs Li Surong of the Civilian-run Girls' School
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 3, page: 1 - mentioned in caption
本屆民立畢業生陳畹清女士ben jie min li bi ye sheng Chen Wanqing nu shiMs Chen Wanqing, this year's graduate of a civil school
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 21, page: 1 - mentioned in caption
民立女中校花程靜芳女士 Minli nu zhong xiao hua Cheng Jingfang nu shiMs. Cheng Jingfang, Campus Queen of Minli Girls' School
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 1 - mentioned in caption
民立女中袁岫雯女士玉影Minli nu zhong Yuan Xiuwen nu shi yu yingA Precious Photo of Ms. Yuan Xiuwen from the Minli Girls' School
 
Linglong, Vol: 2, Iss: 22, page: 26 - mentioned in caption
民立女中吳岩梅Minli nu zhong Wu YanmeiMs. Wu Yanmei from the Minli Girls' School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 11, page: 1 - mentioned in caption
民立中學楊靜珍女士Minli zhong xue Yang Jingzhen nu shiMs. Yang Jingzhen from the Minli School
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 14, page: 34 - mentioned in caption
民立女子排球隊全體Minli nu zi pai qiu dui quan tithe members of the Minlin Girls' volley ball team
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 10, page: 29 - mentioned in caption
民立女中于仙英女士Minli nu zhong Yu Xianying nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 11, page: 30 - mentioned in caption
民立女中畢業許文英女士Minli nu zhong bi ye Xu Wenying nu shi
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 31 - mentioned in caption
上海市中校聯合運動會:(下)休息在帳蓬裏的民立女中運動員Shanghai shi zhong xiao lian he yun dong hui: (xia) xiu xi zai zhang peng li de Minli nu zhong yun dong yuan
 
Linglong, Vol: 4, Iss: 37, page: 33 - mentioned in caption
活躍在運動場上的姑娘們:跳高第一施藕卿(華東)第二徐靜言(民立)huo yue zai yun dong chang shang de gu niang men: tiao gao di yi Shi Ouqing (Huadong) di er Xu Jingyan (Minli)