Browse

寒蕾

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
寒蕾HanleiPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale ?-


Authority data
 - 


Assignments: 14
Article
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 1, page: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 - Author
杜鵑魂Du juan hunSpirit of the Cuckoo
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 1, page: 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 - Editor
母教Mu jiaoMother's teaching
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 2, page: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 - Author
杜鵑魂(續)Du juan hun (xu)Spirit of the Cuckoo (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 2, page: 141, 142, 143, 144, 145, 146 - Editor
母教(續)Mu jiao (xu)Mother's education (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 3, page: 90, 91, 92, 93 - Author
杜鵑魂(續)Du juan hun (xu)Spirit of the Cuckoo (continued)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 4, page: 127, 128, 129, 130, 131 - Author
舐犢鏡Shì dú jìngReflecting on parental love
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 85, 86, 87 - Translator
歐戰中各國婦女之現狀譯 The Young Woman of CanadaOu zhan zhong ge guo fu nu zhi xian zhuang yi The Young Woman of CanadaThe current situation of women from different countries in European War, translated from The Young Woman of Canada
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 110, 111, 112, 113, 114 - Author
舐犢鏡(續)Shi du jing (xu)
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 5, page: 122, 123, 124 - Author
杜鵑魂 (續三卷三號)Du juan hun (xu san juan san hao)(The soul of Azalea) ( )
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 5, page: 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 - Author
鐵中錚錚Ti zhong zheng zhengFirm and unyielding character
 
Funü zazhi, Vol: 1, Iss: 6, page: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 - Author
我國之武士道Wo guo zhi wu shi daoMy country's concept of the "way of the knight"
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 - Author
江蘇省教育會幼稚教育究研會參觀記Jiansu sheng jiao yu hui you zhi jiao jiu yan hui can guan jiReport from the Jiangsu province education conference on early childhood education
 
Funü zazhi, Vol: 2, Iss: 9, page: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 - Author
馬頭娘Ma tou niangThe horse-headed girl
 
Funü zazhi, Vol: 3, Iss: 10, page: 118, 119, 120, 121, 122, 123 - Author
實業小說 織機娘Shí yè xiǎo shuō zhī jī niangIndustrial fiction Loom woman