Browse

Queen Victoria

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
Queen VictoriaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Englishpreferred Name
維多利亞女皇Weiduoliya nühuangGiven Name (名)Chinese
英女王維多利亞Ying Nuwang WeiduoliyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese
維多利亞WeiduoliyaOther Name, Variants, incl. Married Name (其他,包括:字、婚後名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
1819-05-241901-01-22female-


Note
Place: UK


Authority data
GND, VIAF, dbpedia, Wikidata, Baidu 


Assignments: 6 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 1, page: 238, 239 - mentioned in article
美膚浴Mei ji yuThe bath of beautiful skin
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 4, page: 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - mentioned in article
婦女的歷史Fu nu de li shiThe history of women
 
Nüzi Shijie, Vol: 1, Iss: 5, page: 27, 28, 29, 30, 31, 32 - mentioned in article
軍陣看護婦南的搿爾傳 Jun zhen kan hu fu Nandege'er zhuanA nurse on the battlefield: A biography of Florence Nightingale
 
Funü zazhi, Vol: 12, Iss: 11, page: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 - mentioned in article
女子獨身生活的研究Nu zi du shen sheng huo de yan jiuResearch on female celibacy
 
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 - mentioned in article
先秦婚姻概況Xian qin hun yin gai kuangMarriage before Qin
 
Linglong, Vol: 7, Iss: 23, page: 69, 70, 71, 72, 73 - mentioned in article
顛迷英國皇室中的三美婦dian mi Yingguo huang shi zhong de san mei fu