Browse

林志勤

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林志勤Lin ZhiqinGiven Name (名)Chinesepreferred Name
志勤ZhiqinPen Name, Pseudonym (筆名、別名)Chinese

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 16
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 8, 9 - Author
你配出嫁嗎? — 狠漂亮,狠摩登,狠不易嫁Ni pei chu jia ma? - Hen piao liang, hen mo deng, hen bu yi jiaAre you qualified to get married? Very pretty/good looking, very modern, very uneasy/difficult to get married
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 7 - Author
男子一定要會鈔麽nan zi yi ding yao hui chao meDo men definitely have to pay the bills?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 13 - Author
男子一定要會鈔麽 (續)nan zi yi ding yao hui chao me (xu)Should men always pay the bill? (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 14, 15 - Author
嬌言嫩語交際場、家庭中的清脆聲音jiao yan nen yu jiao ji chang, jia ting zhong de qing cui sheng yinTender speech: clear and melodious voice in the social field and in the family
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 17 - Author
釋夢(未完)shi meng (wei wan)Interpretation of dreams (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 18, 19 - Author
強身美化兼有之運動(未完)qiang shen mei hua jian zhi yun dong (wei wan)Sports both strengthen and beautify your body (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 22 - Author
測驗一百十二人的睡眠姿勢ce yan yi bai shi er ren de shui mian zi shiExamining the sleeping position of 120 people
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 24 - Author
釋夢(續)shi meng (xu)The interpretation of dreams (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 31 - Author
剖婦人心pou fu ren xinAnalysing the heart of women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 31, 32, 33 - Author
忙中抽空的體操簡法: 矯正坐的姿勢,正立的姿勢,立定體操mang zhong chou kong ti cao jian fa: jiao zheng zuo de zi shi, zheng li de zi shi, li ding ti caoEasy gymnastics while snatching a little leisure from a busy life: to correct the sitting posture, the posture of standing upright, gymnastics while standing still
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 28 - Author
忙中抽空的體操簡法(續)mang zhong chou kong de ti cao jian fa (xu)Easy gymnastics while snatching a little leisure time from a busy life (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 25, page: 31, 32, 33 - Author
體育:忙中抽暇的操簡法ti yu: mang zhong chou xia de cao jian faSports: easy gymnastics while snatching a little leisure time from a busy life
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 28 - Author
游泳與划船you yong yu hua chuanSwimming and rowing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 28, page: 3, 4, 5, 6 - Author
女健兒身手驚人 — 二八少女嶄露頭角, 壓倒女同胞一洗積弱弊nu jian er shen shou jing ren — er ba shao nu zhan lu tou jiao, ya dao nu tong bao yi xi ji ruo biThose female athletes are amazingly skillful - a sixteen-year-old girl stands out conspicuously, overwhelming other female fellows and wiping out the humiliation of accumulated weakness
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 30, page: 33, 34 - Author
美術化的領帶架mei shu hua de ling dai jiaAn artistic tie rack
 
Linglong, Vol: 3, Iss: 19, page: 18 - Author
釋夢shi mengInterpretations of Dreams