Browse

林澤人

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
林澤人Lin ZerenGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablemale-


Authority data
 - 


Assignments: 83
Article
Linglong, Vol: 1, Iss: 1, page: 28 - Translator
應否ying fouShould I
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 3, page: 16 - Translator
我夢實現時wo meng shi xian shiWhen My Dreams Come True
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 4, page: 26 - Translator
幽谷仙鄉you gu xian xiangSleepy Valley
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 5, page: 26 - Translator
流浪的情人liu lang de qing renI'm Just a Vagabond Lover
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 6, page: 27 - Translator
銀河取月yin he qu yueReaching For The Moon
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 7, page: 27 - Translator
--Love You So Much
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 15 - Author
催得很緊cui de hen jinBeing tensely urged
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 9, page: 27 - Translator
//Go Home and Tell Your Mother
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 14 - Editor
常識三日刊chang shi san ri kan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 10, page: 27 - Translator
//Moonnight on the Colorado
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 11, page: 27 - mentioned in caption
//Don't tell her
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 26 - Author
雨中攝影yu zhong she yingTaking photographs in the rain
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 12, page: 27 - Translator
小伙伴xiao huo banLittle pal
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 13, page: 27 - mentioned in caption
使我沉醉Shi wo chen zuiYou are driving me crazy
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 14, 15 - Editor
寄信常識ji xin chang shiCommen knowledge for sending letters
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 16, 17 - Editor
配色的研究pei se de yan jiuStudy on the harmony of colours
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 18, 19, 20, 21, 22 - Editor
交際女郎的男友: 如何痛苦, 居心何在jiao wen nu lang de nan you: ru he tong ku, ju xin he zaiThe boyfriend of a chummy lady: So painful; where is her true heart?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 27 - Translator
Tomorrow is another day
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 14, 15 - Editor
嬌言嫩語交際場、家庭中的清脆聲音jiao yan nen yu jiao ji chang, jia ting zhong de qing cui sheng yinTender speech: clear and melodious voice in the social field and in the family
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 16, 17 - Editor
摩登青年仍要講禮節mo deng qing nian reng yao jiang li jieModern youth still should devote particular care to etiquette
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 18, 19 - Editor
訂婚和結婚前的準備: 摩登青年不可不讀(未完)ding hun he jie hun qian de zhun bei: mo deng qing nian bu ke bu du (wei wan)Engagement and preparations before marriage: modern youths have to read this (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 19 - Editor
瓶花保久法ping hua bao jiu faHow to keep flowers in the vase (fresh) for a long time
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 20, 21, 22 - Editor
青年男女應有的預防:道德上的預防、教育上的預防qing nian nan nu ying you de yu fang: dao de shang de yu fang, jiao yu shang de yu fangPreventions essential for male and female youths: moral prevention and educational prevention
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 24, 25 - Editor
兒童與沐浴(未完)er tong yu mu yu (wei wan)Children and taking a bath (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 26 - Author
花的攝影(未完)hua de she ying (wei wan)Photography of flowers (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 27 - Translator
夕陽西下xi yang xi xiaAt sundown
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 14, 15, 16 - Editor
怎樣滅蚊zen yang mie wenHow to exterminate mosquitos
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 16 - Editor
冰炭不容的摩登舊式家庭bing tan bu rong de mo deng jiu shi jia tingModern family and old fashioned family, incompatible as ice and charcoal fire
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 17 - Editor
釋夢(未完)shi meng (wei wan)Interpretation of dreams (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 18, 19 - Editor
強身美化兼有之運動(未完)qiang shen mei hua jian zhi yun dong (wei wan)Sports both strengthen and beautify your body (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 20, 21 - Editor
訂婚和結婚前的準備(續): 摩登青年不可不讀ding hun he jie hun qian de zhun bei (xu): mo deng qing nian bu ke bu duEngagement and preparations before marriage: modern youths have to read this (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 16, page: 27 - Translator
[No Chinese title]Tip-Toe Thru The Tulips With Me
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 16 - Editor
夏天中暑的應付xia tian zhong zhu de ying fuTo deal with sunstroke in summer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 16, 17 - Editor
洗喬其紗的良法xi qiao qi shao de lang faA good method of washing georgette
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 18, 19 - Editor
鑽水的法門zuan shui de fa menThe proper way of diving
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 20, 21 - Editor
夏日的逐客令xia ri de zhu ke lingThe order for guests to leave in summer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 22 - Editor
熱的問題re de wen tiThe problem of being (feeling?) hot
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 22 - Editor
輕飄的圍巾qing piao de wei jinLight scarves
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 25 - Translator
[No Chinese title]Three little words (song)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 17, page: 28 - Author
花園裡拍照hua yuan li pai zhaoTaking photographs in a (flower) garden
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 16, 17 - Editor
夏季盛行的運動 — 拍網球xia ji sheng xing de yun dong — pai wang qiuPlaying tennis - a sport popular in summer
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 17, 18 - Editor
燙髮須知tang fa xu zhiMust-knows for perming your hair
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 22 - Editor
摩登相婦術mo deng xiang fu shuModern art (ways) for assessing women
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 18, page: 24 - Editor
死老鼠si lao shuDead mouse
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 16, 17, 18, 19 - Editor
問答一束wen da yi shuA bunch of questions and answers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 19 - Editor
衣上的汗跡yi shang de han jiSweat stains on your clothes
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 20, 21 - Editor
未婚妻之男友:損失六千元wei hun qi zhi nan you: sun shi liu qian yuanThe friend of the fiancee: the loss of six thousand yuan
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 21 - Editor
陳皓、慧明的父親:納妓受累Chen Hao, Hui Ming de fu qin: na ji shou leiThe father of Chen Hao and Hui Ming: to be put to trouble because of concubinage
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 23 - Editor
黃皮鞋翻黑huang pi xie fan heiChanging yellow leather shoes into black ones
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 19, page: 33 - Translator
----Imagine
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 16 - Editor
人們的統計ren men de tong jiStatistics of people
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 16, 17 - Editor
關於手的種種guan yu shou de zhong zhong Various tips about hands
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 18 - Editor
還是冷為妙hai shi leng wei miaoIt is better to be cold after all
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 19 - Editor
身體中沒有鐵釘shen ti zhong mei you tie dingThere is no iron nail in your body
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 19 - Editor
父母須知fu mu xu zhiWhat parents need to know
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 22 - Editor
測驗一百十二人的睡眠姿勢ce yan yi bai shi er ren de shui mian zi shiExamining the sleeping position of 120 people
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 24 - Editor
釋夢(續)shi meng (xu)The interpretation of dreams (continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 20, page: 34 - Translator
[No Chinese title]Geel [girl] I'd like to be your sweetheart
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 16 - Editor
夜遊的常識ye you de chang shiCommon sense while going out at night
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 16, 17, 18, 19 - Editor
兒童與性教育:一個有經驗母親的敘述(未完)er tong yu xing jiao yu: yi ge you jing yan mu qin de xu shu (wei wan)Children and sex education: narration of an experienced mother (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 20, 21 - Editor
男子幾時可以結婚nan zi ji shi ke yi jie hunWhen should a man get married?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 20, 21, 22 - Editor
有名無實的夫妻:生理著有異點you ming wu shi de fu qi: sheng li zhu you yi dianA couple in name: physiological abnormality
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 22, 23, 24 - Editor
無獨有偶之情死案wu du you ou zhi qing si anTwo cases of suicide for love
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 21, page: 33 - Translator
[No Chinese title]--To whisper, dear, I love you
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 16, 17 - Editor
二五不知十er wu bu zhi shi(He doesn't know that) two times five equals to ten
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 18 - Editor
臭藥水之自製法chou yao shui zhi zi zhi faThe recipe of self-made smelly (sterile) water
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 19 - Editor
美人-花mei ren - huaBeauties - flowers
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 20, 21 - Editor
失業青年應具的常識shi ye qing nian ying ju de chang shiGeneral knowledge the unemployed youth should have
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 20 - Editor
除疤痕法chu ba hen faHow to get rid of scars
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 34 - Translator
[No Chinese title]Lady Luck
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 14, 15, 16 - Editor
德國提倡裸體運動後風行於歐美Deguo ti chang luo ti yun dong hou feng xing yu ou meiThe nudist movement is advocated in Germany and then becomes popular in Europe and America
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 16, 17 - Editor
到日浴園的經過dao ri yu yuan de jing guoSpending time in a sunbathing park
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 17, 18 - Editor
日浴的新思想:裸體運動ri yu de xin si xiang: luo ti yun dongThe new thought of sunbathing: the nudist movement
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 19 - Editor
機器馬上免跌常識(未完)ji qi ma shang mian die chang shiCommen knowledge for not falling off a mechanical horse (to be continued)
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 20, 21 - Editor
日光裸浴專號宣言ri guang luo yu zhuan hao xuan yanManifesto of the special issue on nake sunbathing
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 23, page: 24 - Editor
經濟壓迫下的婚姻jing ji ya po xia de hun yinMarriage under economic pressure
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 24, page: 16, 17, 18, 19 - Editor
現代婦女何以比從前婦女好看?xian dai fu nu he yi bi cong qian fu nu hao kan?Why do modern women look better than women in the past?
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 36, page: 9, 10, 13 - mentioned in article
單身女子赴歐經過Dan shen nu zi fu ou jing guoThe course of a single woman going to Europe
 


Image
Funü zazhi, Vol: 15, Iss: 12, page: 14 - Photographer
好姊妹/ 林澤人攝Hao zi mei/ Lin Zeren sheGood sisters/ Taken by Lin Zenren
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 14, page: 17 - Photographer
摩登的鋼琴可以任意摺合mo deng de gang qin ke yi ren yi zhe heA modern piano can be folded up
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 15, page: 26 - Photographer
殘餘的萬里長城can yu de wan li ChangchengRemains of the Great Wall
 
Linglong, Vol: 1, Iss: 26, page: 5 - Photographer
小園納晚涼圖中為李翠貞鄭美秀二女士xiao yuan na wan liang tuan zhong wei Li Cuizhen Zheng Meixiu er nu shiThis picture shows Ms Li Cuizhen and Ms Zheng Meixiu enjoying the cool evening in a small garden
 


Advertisement
Linglong, Vol: 1, Iss: 22, page: 25 - mentioned in advertisement
玲瓏圖畫雜誌Linglong tu hua za zhiLinloon Magazine