Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_f6j09ct939i8a2222kvdo9mcr4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/html/frauenzeitschriften/public/basics/vars.php on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/session) in /var/www/html/frauenzeitschriften/public/basics/vars.php on line 3
Chinese Womens Magazine - - - Browse
Browse

繆程淑儀

Show preview

NameName PinyinName TypeLang.pref. Name
繆程淑儀Miao Cheng ShuyiGiven Name (名)Chinesepreferred Name

birth/startdeath/endgender/groupgender uncertain
no date availableno date availablefemale-


Authority data
 - 


Assignments: 20 | Assignments in ECPO: 1
Article
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 1, page: 59, 60, 61, 62, 63 - Author
新文體之一夕談Xin wen ti zhi yi xi tanThe night talk of new literary style
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 2, page: 64, 65, 66, 67, 68, 69 - Author
婦女新年之行樂法Fu nu xin nian zhi xing le faWays to seek pleasure for women on New Year
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 3, page: 70, 71, 72, 73, 74 - Author
香與婦女Xiang yu fu nuFragrance and women
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 4, page: 88, 89, 90, 91, 92, 93 - Author
春盤之研究Chun pan zhi yan jiuResearch on spring dishes
 
Funü zazhi, Vol: 7, Iss: 4, page: 116, 117 - Author
離婚的預防Li hun de yu fangDivorce prevention
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 76, 77, 78, 79, 80 - Author
何謂生利婦女?何謂分利婦女?He wei sheng li fu nu? He wei fen li fu nu?What are money-earning women? What are money-spending women?
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 6, page: 87, 88, 89, 90, 91 - Author
斷乳後嬰兒的保育法Duan ru hou ying er de bao yu faCare methods for infants during the weaning period
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 7, page: 29, 30, 31, 32, 33 - Author
婦女界園藝學之一種Fu nu jie yuan yi xue zhi yi zhongOne type of women's horticulture
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 7, page: 74, 75, 76, 77, 78, 79 - Author
婦女生利的園藝學Fu nu sheng li de yuan yi xueGardening that women can make money from
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 22, 23, 24, 25, 26, 27 - Author
婦女建設社會的責任Fu nu jian she she hui de ze renWomen's responsibility of building the society
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 8, page: 73, 74, 75, 76, 77 - Author
婦女生利的園藝學又一種Fu nu sheng li de yuan yi xue you yi zhongAnother type of gardening that women can make money from
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 8, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78 - Author
余之女界修養談Yu zhi nu jie xiu yang tanMy discussion of women's self-cultivation
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 8, page: 79, 80, 81, 82, 83, 84 - Author
改良宴會之一席話Gai liang yan hui zhi yi xi huaRemarks on how to improve banquets
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 - Author
利用渠沼的婦女生計學Li yong qu zhao de fu nu sheng ji xueUsing creeks and swamps for women to make a living
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 9, page: 86, 87, 88, 89, 90, 91 - Author
婦女夏令衛生談Fu nu xia ling wei sheng tanTalk on women's hygiene in summer
 
Funü zazhi, Vol: 6, Iss: 10, page: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 - Author
婦女家庭養雞的利益Fu nu jia ting yang ji de li yiThe interests of women raising chickens in family
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 11, page: 31, 32, 33, 34, 35 - Author
烹調科和味之原料Peng tiao ke he wei zhi yuan liaoCooking subject and the taste of raw material
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 32, 33, 34, 35 - Author
秋季食物之儲藏Qiu ji shi wu zhi chu cangThe perservation of food in autumn
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 49, 50, 51, 52, 53 - Author
冬季盆景栽培法Dong ji pen jing zai pei faCultivation techniques of bonsai in winter
 
Funü zazhi, Vol: 5, Iss: 12, page: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 - Author
免除惡癖之育兒談Mian chu e pi zhi yu er tanChildrearing talk on the correction of bad habits