Funü zazhi
Issue
No. 007 (30 June, 1929)
Page: 170 (218 total)

Article
說箏, Talking about Zheng

倪小迂 Ni Xiaoyu (Author),

Keywords: music,

Image

說箏 Talking about Zheng