Funü zazhi
Issue
No. 008 (31 July, 1927)
Page: 119 (142 total)

Article
小園的月, Xiao yuan's moon

監泉 Jian Quan (Author),

Keywords: friendship,