Funü zazhi
Issue
No. 011 (31 October, 1916)
Page: 100 (174 total)

Article
諸葛武侯前出師表書後, After reading Zhuge Wuhou's "Chu shi biao" shu hou

何素蓮 He Sulian (Author),

Article
諸葛武侯前出師表書後, After reading Zhuge Wuhou's "Later Chu shi biao" shu hou

毛丹林 Mao Danlin (Author),