Funü zazhi
Issue
No. 010 (30 September, 1916)
Page: 098 (170 total)

Article
朱孚言長吏宜久任論, Discussion of Official Zhu Fuyan Yi jiu ren

羅雪澄 Luo Xuecheng (Author),