Funü zazhi
Issue
No. 009 (31 August, 1916)
Page: 112 (168 total)

Article
胡淑娟女士別傳, Additional biography of Ms. Hu Shujuan

王德鍾 Wang Dezhong (Author), 胡淑娟 Hu Shujuan (mentioned in caption),

Article
劉烈婦傳, Biography of exemplary woman Liu

王師愈 Wang Shiyu (Author),