Funü zazhi
Issue
No. 007 (30 June, 1929)
Page: 091 (218 total)

Article
女青年藝術家/ 王祖蘊女士, Young female artists/ Mrs. Wang Zuyun

王祖蘊 Wang Zuyun (mentioned in caption),

Image

女青年藝術家/ 王祖蘊女士 Young female artists/ Mrs. Wang Zuyun

王祖蘊 Wang Zuyun (depicted on image),