Funü zazhi
Issue
No. 010 (30 September, 1916)
Page: 087 (170 total)

Article
蔡氏傳, Cai Shi's biography

倪徵璵 Ni Zhengyu (Author),